Webinar on demand: KMD CarbonKey sætter fokus på datakvaliteten i dit co2-regnskab

Ved I hvor størstedelen af emissionen kommer fra i jeres organisation? Og hvilken kvalitet har de data, I skal tage jeres klimabeslutninger på baggrund af?

I dette webinar sættes der fokus på, hvordan vi arbejder med at forbedre datakvaliteten i jeres CO2-regnskab. Hvordan kommer man f.eks. væk fra prisbaserede emissionsfaktorer, der helt automatisk vil føre til, at en vare der koster det dobbelte også får den dobbelte emission? Og hvordan kan man arbejde med de indkommende fakturaer, så der udtrækkes de bedst mulige data til brug i CO2-regnskabet?

Få adgang til webinaret