White paper: Fremtidens arbejdsmarked

Hvilke megatrends kommer til at præge fremtidens arbejdsmarked? Hvilken betydning får disse megatrends for jobcentrene? I dette white paper stiller vi skarpt på både udfordringer og muligheder ved at øge digitaliseringen og anvende flere data i beskæftigelsesindsatsen.

Dette white paper indeholder:

  • Nedslag på fire megatrends, der kommer til at definere fremtidens arbejdsmarked
  • Gennemgang af potentialer og opmærksomhedspunker, når man øger digitaliseringen og anvender flere data på beskæftigelsesområdet
  • 13 inspirationsspørgsmål, der illustrerer værdiskabelsen
Fremtidens arbejdsmarked white paper

Download white paper