5 gode grunde til at vælge Microsoft-teknologi i skolevæsenet

Undervisning

Microsofts hardware-enheder lever fuldt op til kravene i de danske skoler. Her er de fem vigtigste årsager til at vælge Microsoft-redskaber til undervisningen.

I skolevæsenet har det mange steder været en automatreaktion at fravælge Microsoft-teknologi til visse klassetrin, fordi enhederne har været for dyre, og fordi der ikke fandtes et ordentligt management tool.

Sådan er myten i hvert fald blevet fortalt, og den myte er helt efter bogen blevet overleveret fra it-ansvarlig til it-ansvarlig. Men der er faktisk ikke grund til at fravælge Microsoft-enheder i folkeskolen. Tværtimod kan der oplistes fem gode grunde til, at Microsoft-teknologi såsom de nye Surface Go-maskiner med tilhørende apps på en række parametre matcher konkurrerende løsninger.  

#1. Mindre bøvl og besvær

I mange kommunale afdelinger anvender man i forvejen Microsoft-teknologi og er vant til at vedligeholde Microsoft-platforme. Hvorfor ikke også gøre det på skoleområdet og strømline driften på tværs af it-landskabet? På den måde kan man slippe for at holde sig opdateret på mere teknologi end højst nødvendigt. Windows AutoPilot kan indrullere nye enheder i fx Intune for Education uden de skal omkring IT afdelingen. Dette kan spare meget tid, da enheden er klar til brug umiddelbart efter opstart, eleven skal blot logge ind.

#2. Pris er ikke (længere) en faktor

Måske var der lidt om snakken engang, men i dag er der rent prismæssigt ikke forskel på Microsofts enheder og konkurrerende enheder til undervisningsbrug. Ud fra en objektiv, økonomisk betragtning koster nogenlunde samme hardware med adgang til nogenlunde sammenlignelige undervisningsværktøjer i dag det samme. Og så er Office 365 Education-licensen gratis for elever og lærere og inkluderer blandt andet Word, Excel, PowerPoint, OneNote og Microsoft Teams.

#3. Enkel styring med Intune

Microsoft Intune giver it-administratorerne mulighed for at styre alle skolens enheder, så både lærere og elever kan arbejde frit indenfor nogle faste og sikre rammer. Skolens it-politikker kan håndhæves fra centralt hold, og derfra kan man differentiere anvendelsen afhængig af den enkelte brugers behov, enhedens placering, enhedens tilstand, appfølsomhed og realtidsrisiko.

#4. Selv nye læringsværktøjer er velkendte

Tænk på, hvor mange steder man fuldstændig intuitivt anvender Microsofts teknologier såsom værktøjerne i Office-pakken, fordi brugergrænsefladerne er velkendte. Den brugeroplevelse er indgangsvinklen, når både lærere og elever skal arbejde med nye undervisningsværktøjer såsom Microsoft Teams og porteføljen af Microsoft Læringsværktøjer. Microsoft udvikler løbende ny teknologi, der hjælper børn med skrive-, tale- eller læseudfordringer i form af software til blandt andet stemmegenkendelse og højtlæsning.

 #5. Udøv det frie valg  

I dag er der frit valg af digitale undervisningsenheder til eleverne i folkeskolen. Men det frie valg blev først en realitet, da de forskellige leverandørers enheder til skolerne begyndte at matche hinanden på alle parametre. Der er vi nu.

Fakta om SKI 02.02

KMD er forhandler på SKI 02.02. Du kan benytte rammeaftalen til miniudbud med skærpet krav allerede fra bestilling af 25 enheder. Et skærpet krav kan fx være all-risk garanti til enhederne. Du kan også stille krav om, at enheden skal understøtte fx Windows Autopilot. Læs mere om SKI 02.02.

Få mere inspiration fra Microsoft