KMD bliver leverandør på Server-og Storage aftale

Kolleger taler sammen og skriver på whiteboard

Med en anslået værdi af 700 millioner kroner over to år har SKI udvalgt fire leverandører, herunder KMD, på den nye rammeaftale 50.03, som forventes at træde i kraft pr. 15. maj 2019.

Fremover vil SKI rammeaftale 50.03 erstatte den frivillige SKI 02.03 rammeaftale, samt de to aftaler for Moderniseringsstyrelsen for hhv. servere og storage. SKI 50.03 bliver derfor den eneste fælles offentlige aftale på området og vil være bindende for staten (ministerier og styrelser) jf. statens indkøbscirkulære, de kommuner og regioner, der har tilsluttet sig aftalen og frivillig for øvrige offentlige kunder.

”Vi er glade for og stolte over at blive valgt som leverandør på den nye SKI aftale for server og storage 50.03, og vi ser frem til at samarbejde med kunder, der kan benytte aftalen, så vi kan levere løsninger, der matcher kundernes behov. Vi har budt ind med et bredt og dybt sortiment på aftalen, som sikrer vores kunder adgang til teknologi fra de førende producenter inden for området,” udtaler Rikke Laursen, Vice President for Products & Services i KMD.

Det brede udvalg af relevante producenter, samt et løbende opdateret sortiment, der udvides i takt med den teknologiske udvikling, gør det muligt for KMD's kunder at købe produkter både fra Dell-EMC, HPE, Lenovo, Hitachi Vantara, Cisco, Supermicro, NetApp, Fujitsu, Nutanix og VMware samt andre producenter inden for området.

Rasmus Andreas Carlsen, Domain Solution Executive i KMD P&S fortæller: ”Vi glæder os til at understøtte og være sparringspartner for vores kunder i en tid, hvor IT skifter fra at være en støttefunktion til forretningen til i mange tilfælde at være selve forretningen. Vores målsætning er, at vores kunder skal opleve IT infrastruktur som et naturligt element for nye forretningsmuligheder samt services og med den brede pallette af leverandører og teknologier har vi et sikkert og fremtidssikret fundament at arbejde ud fra.”

Carsten Dan Petersen, Domain Solution Executive i KMD P&S, pointerer desuden, at den naturlige nysgerrighed, som Products & Services teamet har til kundernes forretning og ambitionerne om at forstå og rådgive på baggrund af indsigt, selvfølgelig også er gældende i forhold til løsningerne i SKI 50.03.

Den nye fællesoffentlige aftale på servere og storage samler hovedparten af den offentlige sektors indkøb af servere og storage. Vi har opnået et stærkt felt med fire leverandører, der skal levere en bred vifte af produkter - både enkelte komponenter til allerede eksisterende server- og storagemiljøer og helt nye løsninger fra flere producentmærker. Med både direkte køb og miniudbud sikrer vi en sund løbende konkurrence på aftalen.

Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI

Sådan køber du ind på aftalen

På aftalen skal du, alt efter dit indkøbsbehov, anvende direkte tildeling eller miniudbud.

  • Direkte tildeling anvendes, når du har behov for at supplere din eksisterende server- og/eller storageløsning, og hvor det samlede indkøb forventes at ligge under 1 mio. DKK. Der anvendes et ”varekurvsprincip”, hvor du ud fra producentvarenumrene kan se priser for de relevante produkter på tværs af aftalens leverandører. Du tildeler til den leverandør, der har den laveste pris.
  • Miniudbud anvendes, hvis du enten skal indkøbe udstyr til en eksisterende løsning, og indkøbet forventes at være over 1 mio. DKK, eller hvis du ønsker leverandørens løsningsforslag og evt. hjælp til implementering. Endeligt skal du også gennemføre et miniudbud, hvis du har skærpede krav, f.eks. performancekrav eller krav til levering.

Læs mere om SKI-ramme aftale 50.03, og hvordan du køber dig ind på aftalen.

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, er du også velkommen til at tage fat i: Rasmus Carlsen på rca@kmd.dk / 44602879 eller Carsten Dan Petersen på cdp@kmd.dk / 44604525.

 

Fakta: Hvem kan bruge SKI 50.03

  • Kommuner: kun tilsluttede
  • Kommunal selvejende institutioner: Hvis kommune er tilsluttet
  • §60-selskaber: Kan bruges som frivillig aftale
  • Ministerier og styrelser: Forpligtet jf. Statens Indkøbsprogram/Statens Indkøbscirkulære
  • Statslige selvejende institutioner: Kan bruges som frivillig aftale
  • Regioner: Hvis tilsluttet i tilslutningsperioden
  • Regionale selvejende institutioner: Hvis regionen er tilsluttet
  • Andre offentlige kunder: Kan bruges som frivillig aftale