KMD er leverandør på SKI rammeaftale 50.07

borgerservice

KMD er leverandør alle 3 delaftaler på rammeaftalen 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger:

 • Delaftale 1 – Unified Communications- og telefoniprodukter
 • Delaftale 2 - Netværksprodukter

 • Delaftale 3 – IT-sikkerhedsprodukter

KMD har et bredt sortiment på hver af de 3 delaftaler. Det er både muligt at købe enkelte produkter, tilbehør og samlede løsninger. På nogle områder kan det være on-premise løsninger eller cloud-baserede løsninger.

Stærke samarbejdsrelationer styrker kompetencerammerne

Rammeaftalen giver et stærkt udgangspunkt for at videreføre og udvikle nye samarbejdsrelationer:

- ”På netværksområdet har KMD en lang tradition for at etablere tætte samarbejdsrelationer med virksomheder/leverandører, der kan være med til at give KMD’s netværksløsninger endnu større værdi for vores kunder. Det sker i erkendelse af, at vi ikke selv kan have alle de krævede løsninger eller kompetencer indenfor egne rammer. Vi vil naturligvis altid sikre, at kunden har Single Point of Contact både i forhold til kontrakt- og driftsmæssige forhold, så kunden får den bedst mulige oplevelse.” – Per Frey, Underdirektør Network & EDI.

Eksempler på etablerede samarbejdsrelationer – som bliver videreudviklet ift. SKI 50.07 - kan nævnes:

 • Samarbejde med AVDAN på videokonferenceløsninger
 • Samarbejde med Globe Systems på headsets og tilbehør
 • På sikkerhedsområdet har KMD etableret et meget tæt samarbejde med leverandører som CheckPoint og Palo Alto
 • På Unified Communications-området har vi flere samarbejdspartnere som f.eks. Zylinc og Competella
 • Vi har et bredt sortiment på aftalen - med produkter fra bl.a. HPE/Aruba, Cisco, Zylinc, Apple, Dell, Lenovo, Fortinet, Palo Alto, Checkpoint og LogPoint.

KMD kan hjælpe jer videre

Kommuner og regioner har mulighed for at anvende aftalen, hvis de er tilsluttet i tilslutningsperioden. I alt 73 kommuner og fire regioner har valgt at tilslutte sig aftalen.
Endelig har en række øvrige offentlige kunder herunder universiteter og forsyningsselskaber, mulighed for at anvende aftalen frivilligt uden forudgående tilslutning. Det betyder, at de kan bruge aftalen som en almindelig frivillig SKI-aftale.

Sådan kan der købes ind på aftalen:

Indkøb (tildeling) på aftalen kan ske enten ved direkte tildeling eller miniudbud.
Der er flere forskellige miniudbudsmuligheder på aftalen:

 • Miniudbud 1: Mængdekøb
 • Miniudbud 2: Løsningskøb
 • Miniudbud 3: Løsningskøb med installation og konfigurering
 • Miniudbud 4: Kompetencekøb
 • Miniudbud 5: Kombinationskøb

KMD tilbyder implementeringsmøde, hvor aftalen gennemgås, og hvor vi sikrer oprettelse af alle bestillingsenheder hos de tilsluttede kunder. Hvis du vil vide mere om SKI 50.07 hos KMD, kan du kontakte Senior Sales Manager, Torben Kvistgaard Jensen på telefon: +45 61913824 eller på mail: TJS@kmd.dk