KMD er blevet leverandør på SKI rammeaftale 50.07

borgerservice

SKI har nu afgjort tildeling på den nye rammeaftale 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger. KMD er tildelt en plads på alle 3 delaftaler:

 • Delaftale 1 – Unified Communications- og telefoniprodukter
 • Delaftale 2 - Netværksprodukter
 • Delaftale 3 – IT-sikkerhedsprodukter

- ”Vi glæder os til at komme i dialog med eksisterende såvel som nye kunder omkring mulighederne på SKI 50.07, og vi har en række partnere, som vi ser frem til at samarbejde med.” – Rikke Laursen, VP Products & Services

KMD føler sig godt rustet til den nye aftale og har et bredt sortiment på hver af de 3 delaftaler. Det er både muligt at købe enkelte produkter, tilbehør og samlede løsninger. På nogle områder kan det være on-premise løsninger eller cloud-baserede løsninger.

Stærke samarbejdsrelationer styrker kompetencerammerne

Den nye aftale giver tilmed et stærkt udgangspunkt for at videreføre og udvikle nye samarbejdsrelationer:

- ”På netværksområdet har KMD en lang tradition for at etablere tætte samarbejdsrelationer med virksomheder/leverandører, der kan være med til at give KMD’s netværksløsninger endnu større værdi for vores kunder. Det sker i erkendelse af, at vi ikke selv kan have alle de krævede løsninger eller kompetencer indenfor egne rammer. Vi vil naturligvis altid sikre, at kunden har Single Point of Contact både i forhold til kontrakt- og driftsmæssige forhold, så kunden får den bedst mulige oplevelse.” – Per Frey, Underdirektør Network & EDI.

Som eksempler på etablerede samarbejdsrelationer – som vil blive videreudviklet ift. SKI 50.07 - kan nævnes:

 • Samarbejde med AVDAN på videokonferenceløsninger
 • Samarbejde med Globe Systems på headsets og tilbehør
 • Samarbejde med Conscia på Cisco-området – både i forhold til KMD’s egen infrastruktur men også i forhold til kunders løsninger
 • På sikkerhedsområdet har KMD etableret et meget tæt samarbejde med leverandører som CheckPoint og Palo Alto
 • På Unified Communications-området har vi flere samarbejdspartnere som f.eks. Zylinc og Competella
 • Vi har et bredt sortiment på aftalen - med produkter fra bl.a. HPE/Aruba, Cisco, Zylinc, Apple, Dell, Lenovo, Fortinet, Palo Alto, Checkpoint og LogPoint.

Vi er i fuld gang med implementering af aftalen, som forventes at træde i kraft den 30. september 2019. Aftalen 50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger er en fællesoffentlig rammeaftale, der erstatter to eksisterende rammeaftaler på området:

 • Den frivillige SKI-aftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger, der udløb den 2. marts 2019.
 • Moderniseringsstyrelsens aftale på it-netværkskomponenter, der udløber den 31. december 2019.

KMD kan hjælpe jer videre

Kommuner og regioner vil have mulighed for at anvende aftalen, hvis de er tilsluttet i tilslutningsperioden. I alt 73 kommuner og fire regioner har valgt at tilslutte sig aftalen.

Endelig vil en række øvrige offentlige kunder herunder universiteter og forsyningsselskaber, have mulighed for at anvende aftalen frivilligt uden forudgående tilslutning. Det betyder, at de kan bruge aftalen som en almindelig frivillig SKI-aftale.

Sådan kan der købes ind på den kommende aftale:

Indkøb (tildeling) på aftalen kan ske enten ved direkte tildeling eller miniudbud.

Der er flere forskellige miniudbudsmuligheder på aftalen:

 • Miniudbud 1: Mængdekøb
 • Miniudbud 2: Løsningskøb
 • Miniudbud 3: Løsningskøb med installation og konfigurering
 • Miniudbud 4: Kompetencekøb
 • Miniudbud 5: Kombinationskøb

Du kan læse mere om hvordan du køber ind i perioden frem til SKI 50.07 aftalen træder i kraft samt SKI information om den kommende aftale.

KMD tilbyder implementeringsmøde hvor aftalen gennemgås og hvor vi sikrer oprettelse af alle bestillingsenheder hos de tilsluttede kunder. Hvis du vil vide mere om SKI 50.07 hos KMD, kan du kontakte Bettina Hald Sudergaard på BQS@kmd.dk eller telefon +45 44604578