Mand skriver i regneark på computer
Kvinde, der kigger på en computerskærm

Effektivitet

Ensartet indadtil - fleksibelt udadtil

Et klart overblik over handelsdokumenter er en nødvendighed i samarbejdet med jeres eksterne leverandører og kunder. KMD Connect giver jer et enkelt interface, hvor I kan udveksle alle handelsdokumenter med leverandører, logistikpartnere, kunder og bank. 

Indadtil kan I få konverteret alle modtagne dokumenter til det eller de formater, I ønsker. Det giver en ensartet struktur og kvalitet - og dermed en minimering af manuelle indsatser. Udadtil kan I levere dokumenter i de formater og på det medie, I aftaler med jeres modtagere. Det inkluderer fakturering, ordreafsendelse, logistik, realtidsoverblik, arkivering med avancerede søgeværktøjer og rådgivning inden for både business-to-business og business-to-government udfordringer.

 

Stabilitet

Sparer tid og mindsker fejl

Vi ved, at mange virksomheder har ældre integrationer, og at der kan være stor økonomisk gevinst ved at optimere og strukturere hele integrationsarkitekturen og gøre forretningen mere agil. Vi ved også, at manuelle og svært gennemskuelige integrationer er kilde til alvorlige og omkostningstunge fejl.

For eksempel kan leverandørfakturaer, der ikke bliver godkendt rettidigt, koste timers arbejde, morarenter og andre strafgebyrer. Eller leverandørfakturaer, der fejlagtigt bliver godkendt, enten af rutinemæssige årsager eller på grund af en mangelfuld fakturakontrol.

Det kommer I til livs med en konsistent sammenhængende løsning på alle de digitale handelsudvekslinger.

people-working-together
Forretningsfolk, der sidder foran hinanden ved et bord

Alsidig

KMD Connect forbinder jer til samtlige samarbejdspartnere

KMD Connect har en lang række standardløsninger til de fleste ERP systemer. Herudover skaber vi også forbindelser til jeres lokale samarbejdspartnere. Hvis I skulle få nye samhandelspartnere, eller de eksisterende foretager ændringer, så sørger KMD Connect for, at det bliver implementeret, så I altid har en løsning, der fungerer optimalt. 

KMD Connect håndterer nationale og internationale kanaler

Klik på en kategori nedenunder og se nogle eksempler på kanaler, der kan integreres i KMD Connect.

 • e-mail/PDF

 • Print 

 • Doc2Mail

 • Readable EDI

 • Garanteret Mail

 • E-Boks

 
 • NemHandel

 • PEPPOL

 • X.400

 
 • VANS/EDI

 • Sterling

 • TGMS

 • eCGrid

 • Basware

 • Pagero

 • Strålfors

 • LogiQ

 • InExchange

 • TietoEvry

 • Palette Group

 • Open Text

 • MobilePay

AUTOMATISER JERES SUPPLY CHAIN

Vi automatiserer forbindelsen mellem jer og jeres kunder samt leverandører

Mand arbejder og regner

Automatisk fakturering, bogføring, udsendelse af rykkere og debitering

Fakturering & bogføring bliver lettere og mindre ressourcekrævende, ved at lade vores system sikre en automatisk forbindelse mellem eget system og jeres samarbejdsforbindelser

Kolleger taler sammen ved computer

Automatisering af ordrer og følgesedler

Vi sikrer at jeres transaktioner og betalinger flyder mellem alle jeres partnere, ganske sikkert og helt automatisk

Medarbejdere, der sidder ved et bord og kigger på grafer på en computerskærm

Automatisering af information om lagerbeholdninger og kommunikation med logistik

Få information i realtid om lagerbeholdning og status med KMD Connect Supply Chain. Vi sikrer jer let kommunikation og mere information i processerne.

Fordele ved en KMD Connect løsning

KMD Connect fjerner jeres manuelle processer, så I får tid til at fokusere på jeres forretning. Det giver jer en konkurrencemæssig fordel ved at mindske fejl og have styr på alle jeres processer.

Grafik af tandhjul med flueben i midten

Fjern manuelle processer

Ved at automatisere kommunikationen med jeres samarbejdspartnere og fjerne det manuelle arbejde med at modtage og sende fakturaer, ordrer, bogføring, lagerbeholdning m.m.
file text check

Minimer fejl

Minimer risikoen for menneskelige fejl og få overblik over al kommunikation i realtid, så fejl opdages hurtigt. Herudover vil I altid have overblik over status på ordrer, leveringer og transaktioner.

Beslutningsproces

Vær agil og robust

KMD Connect sørger for, at I altid er forbundet med jeres samarbejdspartnere. Vi tilføjer jeres nye leverandører og kunder løbende og opdaterer dem, hvis der sker ændringer hos jeres samarbejdspartnere.

Vil I vide mere?

Kontakt os og find ud af, hvordan I får mest muligt ud af løsningen. Niels Heikel Vinther, Service- & Solution Executive, og Karsten Villy Ydegaard, Forretningsudvikler, i Connect Solutions sidder klar til en uforpligtende dialog.

Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet