To kollegaer, der samarbejder ved en computer med en anden computerskærm i forgrunden

Få jeres billet til det digitaliserede marked

Elektronisk fakturahåndtering er et krav for at kunne handle på det offentlige marked i Danmark - og meget snart også i EU. Stadig flere private virksomheder stiller tilsvarende krav om, at I kan modtage og levere elektroniske fakturaer, ordrer, transport- og finansdokumenter.

Hele dette digitaliserede marked får din virksomhed adgang til med KMD e-Invoicing. Samtidig får I understøttet rettidig fakturering, betaling og kontrol, og det er penge værd.

Lad os tage ansvaret

Digitaliseringen af jeres handelstransaktioner handler grundlæggende om to ting:

 1. At I kan sende og modtage dokumenter i de formater, der kræves
 2. At højne sikkerhed og effektivitet i de digitale processer hos jer

Det er imidlertid et komplekst scenarie at håndtere, og derfor tilbyder vi en cloud-løsning, der flytter ansvaret over til os. På den måde kan I leve op til kravene i den digitale samhandel i alle sektorer i hele EU:

 • I får gennemstilling til jeres forretningspartnere, uafhængigt af formater og platforme.
 • I får arkivfaciliteter med mulighed for overvågning og fremfinding.
 • I får et højt sikkerhedsniveau, der hjælper med at gardere jer mod svindel.

KMD e-Invoicing giver jer også et afsæt for at komme i gang med e-Ordering og de e-dokumenter, der er under udvikling på lager-, transport- og finansområdet.

Få effektive processer med i købet

Digitaliseringen kan give betydelige lettelser i jeres bilagsbehandling, men hvordan? Det hjælper vi også med. Vi understøtter målet om automatiske, hurtige og omkostningseffektive godkendelsesprocesser - og det gør vi både digitalt og med den rådgivning og implementering, der reelt skaber værdien hos jer.

Vær effektiv på alle platforme og kanaler

Med KMD i ryggen kan din virksomhed operere frit på tværs af platforme og kanaler - for eksempel Nemhandel, e-Boks, Mobile Pay og også internationalt på PEPPOL. Vi holder jeres ERP-system ajour, så I kan fastholde og udvikle effektive processer i takt med, at nye kanaler kommer til.

Vi ser det som vores ansvar at holde jer ajour med de nyeste sikringsmetoder på både forbindelser og data.

Gode grunde til at overveje KMD e-Invoicing:

 • I får adgang til hele det digitaliserede marked: offentligt og privat, nationalt og internationalt, baseret på samme standarder
 • I får et sikkert grundlag for rettidig fakturering og betaling
 • Fokus på at bruge vedtagne standarder
 • Manuelle processer bliver afløst af automatik med indbyggede kontroller
 • Vi sørger for, I til enhver tid lever op til nationale standarder, EU-normer og udbredte standarder på det private marked
 • Vi hjælper gerne med nye effektive arbejdsgange, der udnytter det fulde potentiale i digitaliseringen

NemHandel er ofte et vigtigt element i virksomhedens Digitaliserings Strategi

Adgang til Nemhandel
Brochure

Adgang til Nemhandel

KMD udbyder en tillægsydelse til KMD EDI Service, som betyder at du ikke behøver at vælge mellem enten nuværende EDI Service (VANS) eller NemHandel - du kan få både-og, og det er endda nemt.

Hent og læs

Send fakturaer til virksomheder i hele Europa

Adgang til PEPPOL
Brochure

Adgang til PEPPOL

Har du kunder i Europa, og vil du gerne sende elektroniske fakturaer til dem? Så kan du nu tilføje modulet “KMD Adgang til PEPPOL” til din EDI-postkasse og dermed nå dine kunder på europæiske destinationer.

Hent og læs

Vil I vide mere?

Kontakt os og find ud af, hvordan I får mest muligt ud af løsningen. Niels Heikel Vinther, Service- & Solution Executive, og Karsten Villy Ydegaard, Forretningsudvikler, i Connect Solutions sidder klar til en uforpligtende dialog.

Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet