EU flag

Minimale udgifter

Vores service sørger for, at I holder jeres it-udgifter nede, men lever op til gældende EU-lovkrav.

Frigør ressourcer

Vores service sikrer, at I ikke bliver begravet i udviklings- og driftsopgaver, men kan fastholde et strategisk fokus på jeres kerneforretning.

Virksomhedssparring

Vores service og team af specialister yder vigtig sparring til ledelsen og hjælper med at implementere de nødvendige tiltag.

UX på nettet

Adgang til specialistviden

KMD har i Danmark og på europæisk niveau været dybt involveret i udviklingen af et effektivt elektronisk samhandelsmiljø. I Danmark har KMD været den største og væsentligste aktør i etableringen af NemHandel. Og i EU-regi sidder KMD med i den organisation, der har defineret kravene til fremtidens elektroniske fakturaformater.

Stort teknologisk knowhow

KMD yder ikke kun konsulentbistand i forbindelse med efterlevelsen af EU-direktivet om elektronisk samhandel. KMD bygger og drifter også den service, der skal skabe de nødvendige forbindelser mellem en virksomheds egen it-platform og det europæiske PEPPOL-miljø.

Få en skræddersyet løsning
Inltelligent dataopsamling

Nordens største kompetencecenter

KMD driver ét af Nordens største kompetencecentre indenfor udvikling og drift af EDI-services. Omkostningerne holdes på et minimum via en shared service-model. Kvaliteten af løsningerne er høj og baseret på gennemtestet og standardiseret teknologi, der både anvendes i Danmark og internationalt.

Sådan bliver I klar til det Digitale Indre Marked

Sådan bliver I klar til det Digitale Indre Marked - EU-direktiv 2014/55/EU
White paper (DK)

EU-Direktiv 2014/55/EU

Dette whitepaper forklarer indledningsvis, hvad der er ambitionerne bag EU’s Digitale Indre Marked. Derefter følger et statusbillede på det digitale e-handelsmiljø i Danmark – NemHandel – og den fælleseuropæiske afløser – PEPPOL. Whitepaperet beskriver de to teknologispecifikationer, der bliver gældende for al elektronisk fakturering i det offentlige, og opsummerer både udfordringerne og løsningsmulighederne forbundet hermed. Whitepaperet runder af med en række gode råd til implementeringen af PEPPOL i egen it-platform.

Hent og læs
White paper: EU Directive 2014/55/EU
White paper (ENG)

EU Directive 2014/55/EU

This white paper will give an introduction to what the ambitions are behind the EU’s Digital Single Market. Then we will provide an overview of the status of the digital e-commerce environment in Denmark – NemHandel – and the shared European replacement – PEPPOL. This white paper will outline the technological specifications that will apply to all electronic invoicing in the public sector and will sum up both the challenges and opportunities for solutions associated with this. The white paper will finish off with good advice for the implementation of PEPPOL on your own IT platform.

Hent og læs

Vil du vide mere?

Medarbejdere i KMD

Karsten Villy Ydegaard

Business Developer – Integration Services

Send besked