Kolleger taler sammen om it-udvikling

Én løsning til optimering af eksisterende landskaber og digitale transformationer

KMD Insight Infrastructure kortlægger og analyserer jeres digitale aktiver – infrastruktur, applikationer, datastrømme, systemsammenhænge og indbyrdes afhængigheder. Det giver et solidt fundament for optimering af eksisterende IT-landskaber samt understøtter jeres forberedelse af specifikke transformationsprocesser. KMD Insight Infrastructure overvåger løbende jeres systemudnyttelse. Servicen identificerer ”døde-servere”, der ikke længere tjener et formål. Løsningen danner ligeledes grundlag for platformsoptimering.

Inltelligent dataopsamling
Automatisering af manuelle opgaver

Styrk organisationen ved arbejde ud fra samme fundament af datadrevne indsigter

KMD Insight Infrastructure leverer indsigter, der skaber forståelse for sammenhængene mellem IT og forretning. Bliv i stand at træffe informerede beslutninger på tværs af organisationen ved at arbejde ud fra fælles indsigter. Det øger sammenhængskraften i organisation og styrker jeres forretningsintelligens.

Datadrevet forberedelse af transformationsprojekter

Få intelligente indsigter og anbefalinger baseret på jeres eksisterende IT-landskaber. Dermed kan I kvalificere og justere scope og foretage præcise prioriteringer i forbindelse med konkrete transformationsprojekter. Det forenkler processen, gør eksekveringen af projektet mindre ressourcekrævende og øger kvaliteten af det endelige resultat af jeres transformation.

 

 
Indsamling af data

KMD Insight Infrastructure – løsningem der giver jer det samlede overblik over jeres infrastruktur

Giv dig og dine kollegaer indblik i og visualisering af jeres infrastruktur bygget på automatisering og intelligent databehandling med KMD Insight Infrastructure.

Mand på kontor udfylder analyse og Excel

Automatisk dataindsamling

Løbende skanning af alle servere i jeres domæner sikrer jer et altid opdateret overblik.

Samarbejdsmøde på kontor

Intelligent databehandling

Servicen anvender avancerede algoritmer og maskinlæring til behandling af jeres data og er i stand til at klassificere og kortlægge jeres infrastruktur.

Kolleger holder møde

Omkostningsoptimering

KMD Insight Infrastructure overvåger løbende systemudnyttelsen og understøtter optimering af driftsøkonomien på en række områder. Servicen identificerer ”zombie-servere”, dvs. de servere, der ikke længere tjener et formål og derfor kan de-kommissioneres. I kan beregne driftsomkostninger ved cloud migrering af hele eller dele af infrastrukturen og simulerer en række forskellige brugsscenarier.

Projektmøde

Tilpasninger

Standard dashboards giver adgang til en lang række visualiseringer, der skaber værdi i forhold til den daglige drift og vedligeholdelse såvel som i forhold til planlægning og gennemførsel af større projekter. Hvis standard dashboards ikke dækker alle behov, kan de tilpasses, eller nye kan let udvikles. I kan give eksterne samarbejdspartnere adgang til jeres data, hvis I har behovet i eksempelvis projekter og driftsmæssigt regi.

Kolleger taler sammen i mødelokale

Visualiseringer der understøtter handling

KMD Insight Infrastructure giver adgang til datamodellering, filtrering og visualisering for at opnå den dybe, præcise indsigt og forståelse, som I søger til en given problemstilling.

Fordele ved et datadrevet indblik i jeres IT-infrastruktur

Få mest ud af jeres infrastruktur med KMD Insight Infrastructure.

Web-søgning

Automatisk og kontinuerligt indsigt i din it-infrastruktur

Medarbejderudvikling

Fuld indsigt i infrastrukturelle afhængigheder

Dataanalyse

Kontinuerlig indsigt i datastrømme

Økonomistyring

Muliggør besparelser af kritiske ressourcer

Hent  og læs

faktaark

KMD Insight Infrastructure

Har du overblik over jeres it-infrastruktur? Med KMD Insight Infrastruture for du ét samlet og kontinuerligt overblik over jeres it-infrastruktur.

Hent og læs

Få et fuldt overblik over jeres infrastruktur

Kontakt os og få en personlig demonstration og indsigt i de fordele, I kan opnå ved et datadrevet overblik over jeres infrastruktur. Hans sidder klar til at hjælpe dig, kontakt ham på: +45 4460 4349 eller send en besked via kontaktformularen.

 

 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Data, Information Management & Analytics.

Tilmeld dig her