two people talking

Cyber-modenhedsanalyse

Modenhedsanalyse: Forståelse af organisationens sikkerhed

Når du foretager en modenhedsvurdering af din organisation, opnår du indsigt i mennesker, processer og teknologier med et formål om af få en klar forståelse af styrker, svagheder og områder med mulighed for forbedring prioriteret efter vigtighed omkostningsniveau.

Three office colleagues looking at screen
Mand med briller, der taler i telefon og kigger ind i computerskærm

ISO 27001 som grundlag for dybdegående modenhedsvurdering

Med en modenhedsanalyse får du et faktabaseret grundlag til at håndtere sikkerhed og risikoappetit, så du kan prioritere ressourcerne effektivt og samtidig styrke sikkerhedskulturen. Det giver rigtig god mening at bygge analysen op omkring en af de velkendte standarder, som CIS 18 eller ISO27001, så du får et målbart resultat.

Sikkerhedskultur: Styrkelse gennem modenhedsvurdering

Når du retter søgelyset mod organisationens svagheder, giver det dig mulighed for at uddanne medarbejderne inden for de rigtige områder og skabe en mere robust sikkerhedskultur. Awareness er et område med stort fokus, men det kan være udfordrende at opretholde kontinuerligt, og her er modenhedsvurderinger en stor hjælp.

Konsulent holder oplæg for en forsamling
group of people looking

Modenhedsvurdering: Beskyttelse af Virksomhedens Data og Styrkelse af Kundetillid

Ved at udarbejde en modenhedsvurdering bliver kollegaerne bedre rustet il at handle på en måde, der beskytter virksomheden og dens data. Det er vores erfaring, at kunder også føler sig langt mere trygge ved at samarbejde med en virksomhed, der demonstrerer et stærkt engagement omkring cyber- og datasikkerhed.

Fordele

Grafik af person med et flueben i en cirkel ved siden af

FØLG BEST PRACTICE

Vi har et stort brancheoverblik og kan sikre, at jeres sikkerhedsniveau følger best practice.
Status

MAKSIMAL EFFEKT

Vi hjælper med at prioritere indsatsområder, øge effekten af jeres sikkerhedskontroller og implementere et sikkerhedsprogram.
Beslutningsproces

KØREPLAN FOR FORBEDRINGER

På baggrund af jeres modenhedsniveau lægger vi en kort- og langsigtet køreplan for forbedring af jeres it-sikkerhed.

Fokusområder

Fokusområder for Modenhedsvurdering og kontrol

Viden & inspiration inden for it-sikkerhed

Vil I vide mere?

Kontakt os i dag for at høre mere om vores tilgang til it-sikkerhed i balance, og hvordan vi kan hjælpe jeres organisation med at forblive sikker og beskyttet. 

Portræt af John Skovgaard
Felt er påkrævet

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD til området for it sikkerhed.

Tilmeld dig her