Farvet net der symboliserer data

Kortlæg jeres SAP-landskab

S/4 Servicen til SAP Solution Manager sikrer jer sammenhængende information om jeres SAP-landskab på såvel det forretningsmæssige som det tekniske plan.

Udnyt fremtidens hybride SAP-landskab

Benyt egne etablerede systemer (on-premise) såvel som Cloud Applikationer i form af SaaS- eller PaaS- løsninger.

Udnyt jeres SAP-kontrakt

SAP Solution Manager bliver leveret som en del af jeres SAP-kontrakt, så I kan tage SAP Solution Manager-funktionalitet i brug uden at investere i nye licenser.

Data til grafer og disagrammer

Kend jeres SAP-landskab

SAP’s værktøj SAP Solution Manager støtter op om processer og information (single source of truth) om en organisations samlede SAP-implementering. SAP Solution Manager er bygget til at understøtte de fire essentielle forretningsprocesser omkring implementering og drift af SAP-landskaber i en organisation.

 • Portfolio til projekt (Portfolio to Project)
 • Krav til idriftsættelse (Requirement to Deploy)
 • Fejl til rettelse (Defect to Correct)
 • Ønske til opfyldelse (Request to Fulfill)

Udnyt SAP’s viden

SAP Solution Manager er bygget op omkring en række funktionelle områder (Applikationer), der understøtter forretningsprocesserne. Disse applikationer indeholder funktionalitet, der er tilpasset alle SAP-produkter. Applikationerne bliver løbende opdateret, når SAP frigiver nye produkter og versioner. De funktionelle områder, der dækkes, er:

 • Process Management: Integreret dokumentation med direkte kobling til implementering dokumentation og integration via BPMN2
 • Test Suite: Med testautomatisering via Component Based Test Automatization (CBTA)
 • Projekt Management: Med integration til MS Project og Projektstyring i SAP ERP
 • Application Operations: Herunder overvågning og fejlsøgning (Root Cause Analysis)
 • Business Process Analytics/Operation
 • Data Volume Management: Detaljeret analyse af datamængder herunder fremskrivning
 • Change Control Management: Ændringsstyring integreret til SAP’s tekniske idriftsættelsesmekanismer, samt Scope og Effort Analyzer
 • IT Service Management: ITIL-procesværktøj integreret med SAP’s OSS-system
 • Custom Code management: inklusiv indsamlet statistik om anvendelsesmønster og kvalitet
 • Landscape Management
Systemer og løsninger der taler sammen
Indsamling af data fra flere systemer

Forbered fremtiden

Når I, via de enkelte funktionelle områder, samler information om organisationens samlede SAP-landskaber i SAP Solution Manager, er I parate til at møde de udfordringer, som en omlægning til SAP’s nye produktportfolio vil medføre. Det omfatter omlægning til HANA Database, S/4HANA samt SAP Cloud-applikationer. SAP Solution Manager er designet til at understøtte SAP Activate. Det er den implementeringsmetode, som SAP anbefaler ved transition til eller ny-implementering af S/4HANA og SAP’s nye SaaS produkter som SAP SuccessFactors, SAP Hybris, SAP Ariba, etc.

Med SAP Activate som implementeringsmetode får I en sammenhængende dokumentation af organisationens forretningsprocesser på tværs af de forskellige SAP-produkter i det fremtidige hybridlandskab.

Vil I vide mere?

Kontakt os i dag. Vi er klar til en uforpligtigende dialog om, hvordan vi kan hjælpe jeres organisation med migreringen til SAP S/4HANA.

Portræt af Ricky Thyssen Johannsen Sander
Felt er påkrævet