Faglig og administrativ udvikling på børn og unge området

Alle opgaver bliver løst ét sted

Med KMD Elev får din kommune samlet alle administrative oplysninger om de skolesøgende børn og unge ét sted, hvor de er lette at arbejde med. Samtidig kan I få hurtige øjebliksbilleder og indsigt til at analysere udviklingen.

I den centrale elevadministration får medarbejderne en unik helhed i opgaverne. De kan nøjes med ét værktøj til alle de elevrelaterede opgaver. På skolerne arbejder medarbejderne altid på opdaterede data, og flere arbejdsgange bliver enklere.

Medarbejder, der viser noget på computerskærmen til sin kollega
Børn ved et bord, der stabler deres hænder oven på hinanden som ved et kampråb

Samler hele elevadministrationen

KMD Elev hjælper med at kontrollere, at I opfylder undervisningspligten - også for børn, der er på efterskole og dem, der falder fra i løbet af året. I får et overblik over elever fra andre kommuner, der skal betales til og for. Derudover kan I samle fraværsoplysninger fra skolerne til fælles statistik samt håndtere skoleindskrivning, klassefremskrivning og skolebestyrelsesvalg.

På skolerne kan medarbejderne indskrive en elev frem i tiden – eller trække en liste tilbage i tiden, da systemet er tidsstyret. Det er desuden muligt hurtigt at få overblik over elevens familie/kontaktpersoner, og at udskrive materiale til Skolebestyrelsesvalg.

Digitaliseringen når længere ud

KMD Elev er ikke kun en løsning for de administrative medarbejdere. På skolerne kan lærerne indberette elevfravær, tekstopgivelser og karakterer direkte i systemet. Det fjerner en arbejdsgang på kontoret.

Forældre og elever kan også være med. Forældrene kan blandt andet indskrive deres barn digitalt, følge barnets fravær og deltage i skolebestyrelsesvalg. Eleverne kan hente prøvebevis og udtalelser med NemID.

En hånd på tastaturet af en bærbar computer, og en hånd der peger på skærmen
Piger i skolegård

Sammenhængene bliver endnu stærkere

KMD Elev deler oplysninger om børnene på tværs. Der er snitflader og integrationer med bl.a. P-data, Sygesikringen, KMD Personale, Danmarks Statistik og UVM. Og lige så vigtigt til KMD Institution, PPR og UU-centrene. Den direkte adgang til børnenes historik og andre berøringsflader giver stor værdi i den daglige sagsbehandling.

Når børnene starter i skole, kommer de typisk fra de kommunale institutioner. Derfor er vores plan for KMD Elev at sikre en endnu tættere sammenhæng med KMD Institution - så I lettere kan følge børnene.

Løsningen kommer også til at spille med i Samarbejdsplatformen under Brugerportalsinitiativet, når den bliver implementeret.

Gode grunde til at overveje KMD Elev

Workflow

Forvaltning, skoler og lærere arbejder i én og samme løsning

Grafik af et ur med et tandhjul i højre side

Oplysninger bliver indberettet ved kilden, så kontoret sparer tid

Synkronisering af data

Løsningen trækker på en tidsstyret database med alle børn og unge i Danmark

Ét fælles system til et fælles skolevæsen

KMD Educa Elev - ét fælles system til et fælles skolevæsen
Brochure

Alle opgaver bliver løst ét sted

KMD Elev giver en unik helhed i den
centrale elevadministration og er et nemt
arbejdsredskab for skolens administration
til håndtering af skolens elever. Løsningen
samler alle administrative oplysninger om
de skolesøgende børn og unge ét sted, så
de er lette at arbejde med.

Hent og læs

Vil I vide mere?

Vil I gerne høre mere om jeres muligheder med KMD Elev? Så kontakt os, og lad os sammen se på, hvilke fordele I kan opnå. Merete Lind-Nielsen, Senior Consultant, sidder klar til en uforpligtende snak, hvor I kan få mere at vide og få svar på jeres spørgsmål.

Merete Lind Nielsen
Felt er påkrævet

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for Børn- og Uddannelsesområdet. Så er du altid opdateret med de seneste indsigter og nye løsninger til sektoren.

Tilmeld dig her