Cyklister og fodgængere i København

Datadrevne virksomheder træffer bedre beslutninger

Grunddataprogrammet frisætter store mængder af offentlige data, og det åbner nye muligheder, både for offentlige og private virksomheder. Brugt rigtigt rummer kombinationen af offentlige og egne data en viden, I kan bruge til at udvikle og effektivisere jeres forretning. Levere bedre service. Tilrettelægge processer mere hensigtsmæssigt. Forudse jeres næste kloge træk. Bruge ressourcerne mere intelligent. Leve op til interne og eksterne forventninger. Forbedre nøgletallene...

Målene sætter I - jeres data hjælper med at nå dem.

Analytics vender blikket fremad

Kort fortalt kan data give jer indsigt i 3 dimensioner:

 • Jeres historie: Hvad har I gjort hidtil og med hvilke resultater?
 • Jeres nutid: Hvor står I nu?
 • Jeres fremtid: Hvad kan I forvente?

Mange arbejder allerede med Business Intelligence, der dokumenterer historien. Med data analytics kan I også vende blikket fremad. Analytics er den intelligente datadisciplin, der kombinerer data fra mange kilder med det formål at give jer relevante forudsigelser.

OECD vurderer, at datadreven innovation og brug af big data kan øge produktiviteten med 5-10 procent på tværs af alle sektorer.*

Danmarks Vækstråd

Få data i jeres DNA

Data skal ikke bare danne nye indsigter. For at skabe værdi skal de indarbejdes i alt fra strategi og teknologi til kompetencer og kultur. Derfor arbejder vi med fleksible løsninger, som vi konfigurerer til jeres behov og bygger ud, efterhånden som organisationen er moden til det.

I KMD har vi arbejdet med rygraden i den offentlige datastruktur gennem årtier. Som ansvarlig for den nye datafordeler står vi fortsat helt centralt i distribution og forædling af offentlige data.

Samtidig har vi gennem årene været sparringspartner på forretningssiden for et stort udsnit af det offentlige Danmark. Lige fra strategisk niveau til implementering af store forandringsprojekter, udvikling af effektive processer og it-understøttelse af sagsbehandling, service og styring.

Det er al den erfaring, vi kaster i puljen for at gøre jeres virksomhed mere datadreven - blandt andet med:

 • Markedets stærkeste platform til datadistribution og -forædling med afsæt i offentlige data - KMD Cognito
 • Konfigurerbare og modulære løsninger
 • Rådgivning om alt fra analytisk setup til brug af de indsigter, I opnår
 • Teknologisk design og implementering

Gode grunde til at tale med os om data

 • Vi ved, at datadrevne organisationer rummer et stort potentiale for innovation og effektivisering
 • Vi tænker data ind i både forretning, teknologi og kultur
 • Vi kender betydningen af, at også følsomme data bliver håndteret fuldt fortroligt
 • Vores styrke er at modulere netop den løsning, der passer til jeres forretning og behov
 • I KMD har vi den dybe, detaljerede indsigt i offentlige data, der giver jeres dataanalyser værdi

* Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet "Danmarks Vækstråd: Stort potentiale i øget datadreven vækst"

KMD Cognito leverer dataen

Med KMD’s domænekendskab og erfaring med sammenstilling af data, er vi med til både at distribuere data til kunder, og til at sammenstille disse data, således at vi sikrer hver enkelt kunde optimal anvendelse.

Hælder vand i glas fra vandhane

Datadrevet forsyning

Men KMD Cognito Utility kan I få belyst mulige effektiviseringer i jeres forsyning - og vælge den vej, der giver bedst mening for jer.

Kolleger kigger på data på computer

Brugervenlige grunddata

Med KMD Cognito Local kan I samle grunddata og egne data i én konsistent database - i overskuelige lag, så de er nemme at arbejde med.

Mand åbner dør til lokale

Brugervenlig dataforædling

KMD Cognito Access gør det nemt og overskueligt at sammenstille data, der bliver sat fri med det offentlige grunddataprogram.

KMD Cognito Grunddata

Skab et dokumenteret datafundament til kreditvurdering af kunder på baggrund af offentlige og egne data.

Aros

KMD Cognito Tinglysning

Med KMD Cognito Tinglysning sparer du tid og ressourcer via nem og hurtig adgang til de offentlige tinglysningsdata. Du har altid et opdateret overblik, da ejendomsoplysninger fra tingbogen løbende hentes og gøres tilgængeligt.

two people talking

Skab værdi og indsigt med offentlige bygningers forbrugsdata

Klima er på dagsorden – ikke bare i Danmark men i hele verden, og mange kommuner arbejder allerede hårdt på den grønne omstilling. En stor del af den grønne omstilling er energivenlig drift på jeres bygninger og anlæg, som både er godt for klimaet og økonomien. KMD EnergyKey samler forbrugsdata fra forskellige datakilder ét sted, hvor I både kan validere, behandle og formidle data. Det giver et solidt grundlag for at arbejde med energioptimering og videreformidle information til relevante brugere.

Vil du vide mere?

Portrætbillede af Sik Cambon Jensen

Sik Cambon Jensen

Product Manager

Send besked

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om data og analyse. Så er du blandt de første, der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her