FULDAUTOMATISERET CO2-REGNSKAB

Vi har gjort det nødvendige forarbejde og tilbyder KMD CarbonKey som en applikation, der løbende og fuldautomatiseret kan opgøre jeres CO2-udledning på scope 1, 2 og 3, måned for måned.

Med KMD CarbonKey strømlines jeres arbejdsgange med at indhente retvisende data til CO2-regnskabet, da applikationen henter data fra KMD Indkøbsanalyse. Den kan også integreres med jeres ønskede datakilde. 

 

SAMSKABELSE MED BRUGERE for at mindske CO2-udledningen

KMD CarbonKey er udviklet i nært samarbejde med fire kommuner, hvor løsningen gennem flere iterationer er udviklet med brugere – for brugere. Vi arbejder løbende med at forbedre UX i nært samarbejde med brugergruppen.

DATAUNDERSTØTTET KLIMASTRATEGI MED vores CO2-BEREGNER

Hvordan træffer I de rette beslutninger for klimaindsatser, der batter på den grønne bundlinje? Lad jeres egne indkøbsdata på særligt scope 3 vise jer vejen.

KMD Carbonkey er designet med en scenarieberegner, hvor I kan beregne effekten af forskellige forbedringsinitiativer, før I beslutter jer for de rette klimaindsatser. Applikationen muliggør derved planlægning af klimastrategi med reel effekt.

Dertil er det muligt at dokumentere klimastrategien og følge effekten heraf over tid.

MØD VORES KLIMAPARTNER, VIEGAND MAAGØE

KMD CarbonKey udmærker sig ved, at de underliggende klimatal i løsningen er kvalificeret og udregnet med eksperterne fra Viegand Maagøe.

Vi tilbyder en række services til god adoption og forankring af KMD CarbonKey i samarbejde med vores klimapartner, Viegand Maagøe. Her får I klimarådgivning fra øverste hylde og den rette sparring til, hvordan I kommer fra klimastrategi til klimahandling.

Jeres FORDELE MED KMD CARBONKEY

Elpære

Stærkt fagligt niveau

KMD CarbonKey er udviklet i samarbejde med klimaeksperterne, Viegand Maagøe.
SKI rammeaftaler

Internationale beregningsmetoder

KMD CarbonKey benytter CO2-emissioner, der fastsættes på baggrund af internationalt anerkendte beregningsmetoder.
Kontorbygning

Understøtter både offentlige organisationer og private virksomheder

KMD CarbonKey kan både anvendes af offentlige organisationer og private virksomheder med digitale indkøbsdata.

Graf

Udvikles kontinuerligt

Præcisionen i beregninger af klimadata forbedres hele tiden i samarbejde med Viegand Maagøe. Brugervenligheden optimeres løbende med brugergruppen.

 

FULD INDSIGT I JERES CO2-UDLEDNING

Planlæg jeres klimastrategi med kendskabet til, hvilke indsatser der accelererer netop jeres grønne omstilling

KMD CarbonKey består af 3 moduler: 

  • Fuldautomatiseret CO2-regnskab
  • Beregning på scenarier til grøn omstilling 
  • Opfølgning på klimainitiativer

WEBINARER OM CO2-beregneren, KMD CARBONKEY

Læs vores faktaark om KMD CarbonKey

FAKTAARK

KMD CarbonKey

Få indblik i, hvordan KMD CarbonKey kan understøtte organisationer i at skubbe den grønne omstilling fremad.

Hent og læs

Ofte stillede spørgsmål om CO2-beregneren

Det er målet med KMD CarbonKey, at emissionsdata skal være så præcise som et er muligt. Der er offentligt tilgængelige datakilder på emission som f.eks. Exiobase. Og selvom det er et sted at starte, så giver det slet ikke et billede, der er præcist nok. Derfor arbejder vi sammen med Viegand Maagøe, der analyserer de enkelte produktkategorier og fastsætter emissionen fra dem. Emissionerne på en produktkategori fastsættes med udgangspunkt i netop de indkøb kunderne foretager i kategorien, men også ud fra viden om produkternes emission på nationalt niveau. Prioriteringen af hvilke scope 3 produktkategorier, der skal arbejdes med først, fastlægges i samarbejde med kunderne. Bl.a. har det indflydelse hvor stort volumen der er på indkøb indenfor kategorierne og hvilke kategorier, der generelt har et stort CO2-aftryk.
Når der fastsættes emissioner, vurderes det, om den enkelte kunde skal have sin egen værdi for emission på den enkelte produktkategori, eller der kan bruges samme tal på nationalt niveau. F.eks. er emissionstal for scope 1 og 2 fastsat individuelt for hver enkelte kunde. På internationalt niveau bruges der forskellige emissionstal fra land til land. F.eks. er der særlige emissionstal for Norge.

Ja, KMD CarbonKey dækker helt scope 3, forudsat at applikationen modtager indkøbs- eller forbrugsdata på området.

Løsningen integrerer til KMD Indkøbsanalyse, men hvis en kunde bruger et andet system til håndtering af indkøb, så kan data også indlæses herfra. KMD CarbonKey er således ikke en applikation, der forudsætter brug af KMD Indkøbsanalyse, men data skal selvfølgelig overføres i et format, der svarer til det, applikationen understøtter.

Som udgangspunkt er nogle emissioner opgjort pr. krone, andre pr. indkøbt mængde. I KMD CarbonKey er der KPI’er, der viser præcis, hvor stor del af ens indkøb, der har emission opgjort pr. krone, der er indkøbt for. Og hvor mange, der er fastlagt pr. enhed (F.eks. liter, kilo, stk.). Nye kategorier, der analyseres, vil have fokus på opgørelse af emission i indkøbt mængde.
Ja. Regnskabet har nemlig allerede information om, hvad der op til dags dato er købt i de forskellige produktkategorier, og dermed er der også et kendt udgangspunkt for såvel emission som pris. Ved at opstille en model for ændring af indkøbsadfærd, kan man aflæse den fremskrevne effekt både på CO2-emission og pris. Dermed opnår man en præcis beregning af effekten af netop dette klimainitiativ, men også hvad det vil koste at indføre det.
Ja. Et initiativ kan dels oprettes med udgangspunkt i et beregnet scenarie, men det er også muligt at registrere initiativer, hvor det er mere vanskeligt at foretage en præcis beregning af den forventede effekt. Et eksempel kunne være en målsætning om, at madspild vil blive reduceret, når man igangsætter en oplysningskampagne, der sætter fokus på problemet. Her er det vanskeligt at lave en præcis fremskrivning af effekt på baggrund af data, men man kan registrere en målsætning om, at man forventer f.eks. 10% reduktion i indkøb af fødevarer - og dermed en tilhørende reduktion i CO2-udledning og udgifter. Herefter kan man i sit regnskab løbende følge op på, om målsætningen nås.

Brug for hjælp til at komme videre?

Vil I gerne høre nærmere om KMD CarbonKey? Vi sidder klar til en uforpligtende snak.

Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev omkring bæredygtighed. Så er du blandt de første, der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her