Strømlin din klima- og bæredygtighedsrapportering

KMD Sustainious CarbonKey hjælper dig med at holde dig ansvarlig for dit fodaftryk og strømline din klima- og bæredygtighedsrapportering. Med KMD Sustainious CarbonKey erstatter I de nuværende manuelle årlige CO2-regnskaber for scope 1 og 2 med et automatisk og løbende opdateret regnskab for scope 1, 2 og 3 baseret på indkøbsdata.

Optimering af klimastrategi

KMD Sustainious Carbonkey understøtter arbejdet med en klimastrategi ved at introducere en virkemiddelberegner, der viser den beregnede effekt ved implementering af forskellige tiltag. Effekten opgøres både som ændring i CO2- udledningen og som økonomisk konsekvens ved implementering af virkemidlet. Beregning af effekt sker på baggrund af organisationens eget aktuelle CO2-regnskab.

Få fordelene med KMD Sustainious CarbonKey

Elpære

Stærkt fagligt niveau

KMD Sustainious CarbonKey er udviklet i samarbejde med førende klimaeksperter.
SKI rammeaftaler

Internationale beregningsmetoder

Benytter CO2-emissioner, der fastsættes på baggrund af internationalt anerkendte beregningsmetoder
Kontorbygning

Målrettet offentlige organisationer

Løsningen er målrettet mod offentlige organisationer og emissionerne fastsættes ud fra en om netop kommunernes indkøb
Dataanalyse

Matcher jeres data

Bruger lokale emissionsdata for hver enkelt kommune, så alle oplever at få et regnskab, der matcher netop deres data
Graf

Udvikles kontinuerligt

Videreudvikles løbende, bl.a.foretages der detailanalyse på flere og flere produkterkategorier i scope 3, så præcisionen hele tiden øges
Globalt netværk

Både nationalt og internationalt

KMD Sustainious CarbonKey tager udgangspunkt i anerkendte nationale og internationale kilder

Et økosystem af digitale løsninger og data, der er en motor for den grønne omstilling.

Foto af grøn data matrix

ALGORITMER

Emissionsberegninger på indsamlede data hæves trin for trin fra træskolængdeprincippet til vidensbaserede beregningsalgoritmer.

Bæredygtig it

AUTOMATISERING

Fundamentet er automatiserede regnskaber, der giver et komplet og opdateret indblik i såvel den aktuelle som den historiske udledning indenfor alle scopes. Data indlæses løbende, så der altid arbejdes på aktuelle data.

mobile

Indkøbsdata

Datagrundlaget er alle de registrerede fakturadata, som strømmer igennem KMD Indkøbsanalyse. Indlæsning af data fra KMD Indkøbsanalyse sker automatisk. Ønsker man en anden datakilde, tilbyder KMD Sustainious CarbonKey en snitflade med fuld integration.

graph computer

OPFØLGNING

Et administrativt modul giver mulighed for at registrere klimamæssige tiltag, så det bliver enkelt og overskueligt at foretage opfølgning. Tiltagene registreres f.eks. med tidslinje, indsatsområde, målsætninger og beskrivelse. KMD Sustainious CarbonKey tilbyder en eksportmulighed for data bag regnskaber, virkemidler og opfølgning på tiltag, så man kan arbejde videre med data i f.eks. Excel.

Computer og materialer på bord

VIRKEMIDDELBEREGNER

KMD Sustainious CarbonKey tilbyder en grænseflade, hvor der kan konsekvensberegnes på en lang række forskellige virkemidler. Man har frie hænder til enten at opstille sine helt egne virkemidler og få effektberegninger på en ændret indkøbsadfærd på et specifikt område eller til at tage udgangspunkt i en række foreslåede virkemidler, der er opstillede i samarbejde med klimaeksperter. Beregningen af den forventede effekt på CO2-udledning og økonomi sker på baggrund af de helt aktuelle data i det automatiserede regnskab.

Medarbejder sidder ved computer og giver håndslag

EXIOBASE & UNSPCS

Identifikation af konkrete produkter og kvalitativ mapning af disse over imod standardiserede UNSPCS koder øger præcisionen af de efterfølgende algoritmebaserede emissionsberegninger.

Læs faktaark

FAKTAARK

KMD Sustainious CarbonKey

Få indblik i, hvordan KMD Sustainious CarbonKey kan understøtte organisationer i at skubbe den grønne omstilling fremad.

Læs mere her

Webinarer

FAQ

Det er målet med CarbonKey, at emissionsdata skal være så præcise som et er muligt. Der er offentligt tilgængelige datakilder på emission som f.eks. Exiobase. Og selvom det er et sted at starte, så giver det slet ikke et billede, der er præcist nok. Derfor arbejder KMD sammen med Viegand Maagøe, der analyserer de enkelte produktkategorier og fastsætter emissionen fra dem. Emissionerne på en produktkategori fastsættes med udgangspunkt i netop de indkøb kommuner foretager i kategorien, men også ud fra viden om produkternes emission på nationalt niveau. Prioriteringen af hvilke scope 3 produktkategorier, der skal arbejdes med først, fastlægges i samarbejde med kommunerne. Bl.a. har det indflydelse hvor stort volumen der er på indkøb indenfor kategorierne og hvilke kategorier, der generelt har et stort CO2-aftryk.
Når der fastsættes emissioner, vurderes det, om den enkelte kommune skal have sin egen værdi for emission på den enkelte produktkategori, eller der kan bruges samme tal på nationalt niveau. F.eks. er emssionstal for scope 1 og 2 fastsat individuelt for hver enkelt kommune. På internationalt niveau bruges der forskellige emissionstal fra land til land. F.eks. er der særlige emissionstal for Norge.

Ja, KMD Sustainious CarbonKey dækker helt scope 3, forudsat at der findes indkøbs- eller forbrugsdata på området.

Løsningen integrerer til KMD Indkøbsanalyse, men hvis en kommune bruger et andet system til håndtering af indkøb, så kan data også indlæses herfra. KMD Sustainious CarbonKey er således ikke en applikation, der forudsætter brug af KMD Indkøbsanalyse, men data skal selvfølgelig overføres i et format, der svarer til det, applikationen understøtter.

Som udgangspunkt er nogle emissioner opgjort pr. krone, andre pr. indkøbt mængde. I KMD Sustainious CarbonKey er der KPI’er, der viser præcis, hvor stor del af ens indkøb, der har emission opgjort pr. krone, der er indkøbt for. Og hvor mange, der er fastlagt pr. enhed (F.eks. liter, kilo, stk.). Nye kategorier, der analyseres, vil have fokus på opgørelse af emission i indkøbt mængde.
Ja. Regnskabet har nemlig allerede information om, hvad der op til dags dato er købt i de forskellige produktkategorier, og dermed er der også et kendt udgangspunkt for såvel emission som pris. Ved at opstille en model for ændring af indkøbsadfærd, kan man aflæse den fremskrevne effekt både på CO2-emission og pris. Dermed opnår man en præcis beregning af effekten af netop dette virkemiddel, men også hvad det vil koste at indføre det.
Ja. Et tiltag kan dels oprettes med udgangspunkt i et beregnet virkemiddel, men det er også muligt at registrere tiltag, hvor det er mere vanskeligt at foretage en præcis beregning af den forventede effekt. Et eksempel kunne være en målsætning om, at madspild vil blive reduceret, når man igangsætter en oplysningskampagne, der sætter fokus på problemet. Her er det vanskeligt at lave en præcis fremskrivning af effekt på baggrund af data, men man kan registrere en målsætning om, at man forventer f.eks. 10% reduktion i indkøb af fødevarer - og dermed en tilhørende reduktion i CO2-udledning og udgifter. Herefter kan man i sit regnskab løbende følge op på, om målsætningen nås.
Ja. KMD Sustainious CarbonKey tilbyder en eksportmulighed for data bag regnskaber, virkemidler og opfølgning på tiltag, så man kan arbejde videre med data udenfor applikationen. Det betyder, at man hurtigt og effektivt kan få videreformidlet de nødvendige data til beslutningstagere. Enten i form af de komplette dataudtræk, eller ved at benytte dem som datakilde i rapporter eller målrettede oversigter.

Brug for hjælp til at komme videre?

Vil I gerne høre mere om jeres muligheder med KMD Sustainious? Så tøv ikke med at tage kontakt, så vi sammen kan se på, hvilke fordele I kan opnå. Jeppe Svendsen, Head of Advisory & Business Development, sidder altid klar til en uforpligtende snak, der har jeres behov og udfordringer i fokus, og hvor I kan få mere at vide og svar på jeres spørgsmål.
Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev omkring bæredygtighed. Så er du blandt de første, der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her