Kolleger taler sammen på kontor

Få fuldt overblik & nem styring på tværs af hele organisationen

Kollegaer taler sammen ved computer

Tværgående rammeinfrastruktur

Grundtanken bag KMD Delta er at skabe en tværgående rammeinfrastruktur til udveksling af grunddata internt i organisationen og med integration til bl.a. KOMBIT Støttesystemer. KMD Delta udmærker sig derudover gennem høj performance og skalerbarhed, ligesom nye datamønstre kan understøttes uden kodeændringer i kerner og databaser.

Skab en ensartet terminologi

KMD Delta skaber en ensartet terminologi via et fælles sprog, der binder hele organisationens rammearkitektur sammen. Manuelle processer erstattes af automatiserede flows, og data skal kun indtastes ét sted, hvorefter de bliver distribueret rundt i systemlandskabet.
Kollegaer i mødelokale
tre kollegaer kigger på tablet

Byg jeres egen løsning i løsningen

KMD Delta består af en basiskerne med mulighed for at tilkøbe moduler til håndtering af henholdsvis organisationsdata, Identity Management (IdM) og Onboarding. Alt arbejde med data foregår via processer, der bygger på Business Process Modelling Notation-standarden (BPMN). Forretningsprocesser kan håndteres direkte i systemet eller udstilles til medarbejderne via løsningens portal.

Funktioner i KMD Delta

KMD Delta indeholder en række nyttige funktioner, der skaber overblik og gør det nemmere for din organisation at arbejde med jeres tværgående grunddata.

Tre moduler i én løsning

Modulbaseret basiskomponent

KMD Deltas basiskomponent – KMD Delta Basis – samler data om organisationen og medarbejdere og kan udstille processer for oprettelse og vedligehold af disse data. KMD Delta Basis sikrer, at opdateringen af organisationsdata kun foregår ét sted, så data altid er korrekte.

Sikkerhed

Modulbaseret IdM-komponent

I samspil med organisationskomponenten kan KMD Deltas Identity Management-komponent (IdM) sikre korrekte processer for bruger-, rolle- og rettighedsstyring. KMD Delta IdM sørger for automatisk tildeling af it-brugernes roller og rettigheder ud fra flere parametre, bl.a. medarbejderens placering i organisationen.

Personlig overlevering

Modulbaseret Onboarding-komponent

En samlet Onboarding-proces sikrer, at nye medarbejdere placeres korrekt i organisationen, at de tildeles korrekte it-adgange, og at de eksempelvis bliver tilmeldt obligatoriske kurser. Med KMD Delta Onboarding får man med andre ord et værktøj til at digitalisere og forenkle den samlede Onboarding-proces.

Database deler data

Understøtter markedsstandarder

KMD Delta er en komplet implementering af alle specifikationerne på bl.a. Sag og Dokument- området (OIO-standard) og en implementering af en fleksibel datamodel, der kan tilpasses den enkelte organisation. Data er opbygget på basis af generelle egenskaber og understøtter derfor bitemporale data (tidsstyring) samt opdeling af data i attributter, tilstande og relationer.

Jeres fordele med KMD Delta

Database indsamler data

Fungerer som fælles støttesystem

KMD Delta fungerer som et centralt, fælles støttesystem, de øvrige systemer i organisationen nemt og enkelt kan udveksle data med.

Database deler data

Styrker den digitale sammenhæng

KMD Delta holder styr på data vedrørende organisation, medarbejdere og it-brugere og skaber sammenhæng på tværs af systemer og processer.

Tre moduler i én løsning

Modulopbygget funktionalitet

KMD Delta er en fleksibel, modulopbygget løsning med en organisations-, Identity Management- og Onboarding-komponent.

Personlig proces

Understøtter KOMBIT Støttesystemer

KMD Delta kan anvendes til opdatering af data om organisationen, medarbejdere og it-brugere til KOMBIT Støttesystemer.

Hent & læs brochure

KMD Delta brochure - overblik og styring af jeres organisation og medarbejdere - Hent og læs!
Brochure

Opnå bedre processer og bedre styring med KMD Delta

Overblik og styring af jeres organisation og medarbejdere med Identity Management, Access Governance, Brugerstyring, Organisationsstyring, Governance og Compliance.

Hent og læs

Lad os hjælpe dig videre

Vil I gerne høre mere om jeres muligheder med KMD Delta? Så kontakt os, og lad os sammen se på, hvilke fordele I kan opnå. Vi sidder klar til en uforpligtende snak, hvor I kan få mere at vide og få svar på jeres spørgsmål. Send en besked via kontaktformularen eller kontakt produktsalgschef Martin Bjørn Madsen på tlf. 4460 6758

Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet