Konsulent holder oplæg for en forsamling

Uddannelsesforløb afsluttes med en præsentation af din egen opgave

Uddannelsen består af 4 moduler af 1 dags varighed. De afvikles med en måneds mellemrum, hvorved der er plads til at du kan arbejde med en hjemmeopgave (som er defineret af uddannelsen), samt en egen opgave, som du har aftalt med din leder.

Du afslutter uddannelsen med en præsentation af din egen opgave for underviser og din leder.

Konkret program for hvert modul offentliggøres i september 2024.

Uddannelsesforløb som KMD Opus Proceskonsulent

Tilmelding og pris

Tilmelding

Uddannelsen udbydes til gennemførsel i 1. halvår 2025 på KMD Ballerup. Hvert modul gennemføres fra kl. 8.30-16.30.

Modul 1: 9.1.2025
Modul 2: 6.2.2025
Modul 3: 13.3.2025
Modul 4: 30.4.2025

Der vil blive afholdt en online introduktion i december 2024. 

Du kan tilmelde dig her. Tilmeldingsfrist er 1.12.2024.

woman working laptop
Kollegaer, der smiler til hinanden, i et møde

Pris

Uddannelsesforløbet koster 13.920,00 ekskl. moms pr. kursist.

For denne pris får din virksomhed følgende nytteværdier:

  • Bedre udnyttelse af KMD Opus
  • Effektivisering af arbejdsprocesser i organisationen
  • Fagligt kompetenceløft til organisationen med udgangspunkt i jeres ERP-løsning
  • Fremtidigt bidrag med rådgivning og styring af forandringsprocesser
  • Implementering og forandringer, der lykkes

Udvid dine kompetencer

Du får en uddannelse som opdaterer dine basis proceskonsulent kompetencer, suppleret med opgaver og øvelser på en KMD Opus træningsbane.

Elpære

Overblik over og indblik i sammenhængene i KMD Opus

De forskellige opgaver og øvelser i forbindelse med uddannelsen tager udgangspunkt i Opus cases. Disse cases hentes fra Opus Løsningen – og er tværfaglige (løn, økonomi, debitor og brugerstyring). De giver dig et indblik i sammenhænge og forhåbentlig nysgerrighed for processer udenfor dit eget fagområde.

Personlig proces

Håndtering af processer omkring KMD Opus

Du får værktøjer til at lede forandringsprocesser, implementeringer m.m. inklusiv de forskellige organisatoriske udfordringer, som du kan løbe ind i. Disse processer tager udgangspunkt i anvendelse og implementering af forskellige KMD Opus løsninger/moduler.

Medarbejderudvikling

Udvidelse af dine personlige kompetencer

Dine personlige kompetencer trænes til at planlægge og kvalitetssikre en ny eller ændret anvendelse af KMD Opus, lede en forandringsproces, kommunikere med forskellige profiler i organisationen, styrke din gennemslagskraft m.m.

Hvorfor er det vigtigt med kompetenceudvikling af administrative medarbejdere?

Der er stor fokus på effektiv administration. I den offentlige debat overses ofte kompetenceudvikling af administrative medarbejdere. Nedenstående artikler kommer med hver deres input til vigtigheden af fokus på udvikling af administrative medarbejdere.

Sæt fokus på effektiv administration

"Brug HK'erne" hedder et nyt inspirationshæfte fra KL og HK Kommunal, som undersøger den administrative opgaveløsning mellem faggrupperne i kommunerne, og hvordan HK'ernes faglige kompetencer kan anvendes endnu bedre.

Undersøgelsens resultater angiver følgende 3 råd for ”HK’ernes fremtidige kompetencebehov”

  • Arbejd strategisk med kompetenceudvikling. Spørg: Hvad får vi især brug for at kunne endnu bedre i fremtiden?
  • Find og fjern forhindringerne for kompetenceudvikling. Tænk kreativt i samarbejde med udbyderne af efter- og videreuddannelse.
  • Udnyt muligheder for finansiering via Kompetencefonden.
Inspirationshæftet er udarbejdet på baggrund af interview af HK’er fra 6 kommuner.
Se inspirationshæftet her.


Anerkendelse af administrative medarbejdere

Kompetenceudvikling af administrative medarbejdere overses ofte i den offentlige debat omkring kolde og varme hænder. 

I et debatindlæg til Altinget beskriver Niels Borch Rasmussen (Lektor, Københavns Professionshøjskole), hvorfor det er vigtigt, at vi i højere grad forstår og anerkender administrative medarbejdere som nøglemedarbejdere. Med deres baggrund som fagprofessionelle, skal de forholde sig til det generelle pres omkring effektivisering/digitalisering og samtidig løse deres kerneopgaver i en mere kompleks organisation.

”Både ledere og medarbejdere er notorisk slemme til at undervurdere, hvor meget arbejde det kræver at implementere nye løsninger og udvikle nye arbejdsgange.”

Læs debatindlægget her.

Vil du vide mere?

Du kan kontakte Beate Godsk i KMD’s konsulentafdeling for yderligere spørgsmål til indhold og rammer for uddannelsen.

Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet