Glasfacade på kontorbygning

ERFA-GRUPPER FOR BRUGERE AF KMD’S LØN OG REFUSIONSLØSNINGER

KMD arrangerer ERFA møder for kunder der anvender KMD’s løsninger. Grupperne er selvstyrende og KMD’s rolle er udelukkende som facilitator.

ERFA gruppe for Refusion

Gruppen mødes 2 gange årligt og diskuterer faglige emner indenfor Refusionsområdet. Emnerne er omkring KMD’s Refusionsløsning, den daglige behandling af refusionssager og optimering af refusions-processen/løsningen.

ERFA gruppe for Lønchefer

Gruppen mødes 2 gange årligt og er eksklusivt for Lønchefer. Emnerne er lønfaglige, og har fokus på den overordnede lønproces.

ERFA gruppe for Lønspecialister

Gruppen mødes to gange årligt og er eksklusivt for Lønspecialister. Til møderne er der mulighed for sparring og erfaringsdeling omkring lønfaglige emner, lønprocesser og dagligdagen med løn.
UX på nettet

Opbyg et større netværk

Ved at deltage i KMD’s ERFA grupper opbygges et større netværk med andre personer der har samme udfordringer som dig selv. Det giver større sikkerhed for at kunne effektivisere dine egne processer, samt optimere din brug af KMD’s løsninger for bedre fremtidssikring.

Hvad kræver det?

Deltagelse i KMD’s ERFA grupper er gratis, og udbyttet afhænger af det, du byder ind med til gruppen. Jo mere du bidrager med, jo mere kan du forvente at modtage fra andre i gruppen. Lokation for møderne skifter og flere møder afholdes af medlemmerne på deres lokation. For at deltage i ERFA gruppen for Refusion, er det et krav at du anvender KMD Refusion. For at deltage i ERFA grupperne for Lønchefer og Lønspecialister, er det et krav at du er henholdsvis Lønchef og Lønspecialist, samt anvender KMD Nettoløn eller KMD Payroll Cloud. 
Indsamling af data
Brugerstyring

Møderne

Emnerne der diskuteres på ERFA gruppemøderne er emner der er valgt af medlemmerne. Det er aktuelle emner, eller emner som flere medlemmer finder udfordrende. Emner kan diskuteres i plenum, i mindre grupper, eller som indlæg om hvordan det er løst i din virksomhed til inspiration fra andre.

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere?

Kontakt os og få en personlig demo, hvor vi sammen ser på, hvilke fordele I kan opnå. Vi tager udgangspunkt i jeres behov og jeres forretning.

Steen Østergaard
Felt er påkrævet