Valgkort i bunke på bord

Kom sikkert fra valgudskrivning til valgbog

Et valg er administrativt krævende, det er stramt styret af lovgivning - og ved Folketingsvalg skal det hele foregå med kort varsel. Det er den opgave, KMD Valg kan hjælpe din kommune med at løse.

KMD Valg er opbygget af to centrale moduler, KMD Valg, Valgudskrivning og KMD Valg, Valgopgørelse. De understøtter hele den lovbundne proces med at gennemføre valget. Dertil kommer tre tilvalgsmoduler, der letter afviklingen på valgstedet, håndteringen af brevstemmer og oplæring af nye medarbejdere.

Klar til valg 365 dage om året

KMD Valg Stemmeoptælling

Gør det nemt for brugerne

Med KMD Valg, Stemmeoptælling får brugerne en grafisk brugergrænseflade til KMD Valg, Valgopgørelse. Brugerne kan navigere intuitivt i de mest komplekse dele af KMD Valg, Valgopgørelse. Nye brugere bliver hurtigere lært op, og alle får tryghed i en sjælden arbejdsopgave.

KMD Valg Digital Valgliste

Registrer vælgerne hurtigt på valgdagen

KMD Valg, Digital Valgliste betyder et farvel til papirvalglisten og den tidskrævende, manuelle administration af den. Den valgtilforordnede kan registrere valgkortet med en scanner på få sekunder og aflevere stemmesedlen til vælgeren. Valget kan klares med færre valgtilforordnede. Vælgerne kan frit vælge valgbord, og der bliver langt mindre kø. Digital Valgliste fungerer bedst sammen med KMD Brevstemmeprotokol.

KMD Valg Brevstemmeprotokol

Få hurtigt styr på brevstemmerne

Med KMD Valg, Brevstemmeprotokol kan I slippe for den besværlige, manuelle og dyre håndtering af brevstemmer. I kan indlæse og efterbehandle brevstemmerne lynhurtigt med en stregkodelæser. Stregkoden kan endda læses gennem ruden på den yderkuvert, borgerens brevstemme lægges i.

Før valget: Styr på formaliteterne

Vælgerne skal have valgkort, og de valgtilforordnede på valgstederne skal have valglister. Begge dele kan dannes i KMD Valg, Valgudskrivning. Her bliver ajourførte persondata hentet direkte fra vælgerdatabasen, så I kan printe erstatningsvalgkort og valglister lokalt. I kan også udskrive følgebreve til brevstemmer.

Sideløbende kan I registrere kandidater og stillere i KMD Valg, Valgopgørelse, så I er klar til optællingen på valgnatten.

Stadig flere ønsker at brevstemme, og den opgave kan I lette med KMD Valg, Brevstemmeprotokol. Her kan I hurtigt ekspedere brevstemmerne med en håndscanner, så jeres brevstemmeprotokol er ajour og håndteringen af brevstemmer effektiviseres.

På valgdagen: Hurtig registrering af vælgerne

Modulet Digital Valgliste gør det nemt at registrere vælgerne på dagen. I scanner bare valgkortet, kontrollerer at det er godkendt og udleverer stemmesedlen. Vælgerne kan frit vælge valgbord, så I undgår kø og kan klare valget med færre valgtilforordnede. Har vælgeren glemt sit valgkort, kan I udskrive et nyt.

Både før, under og efter valghandlingen kan I også få overblik over blandt andet fremmøde og antal brevstemmer.

Efter valget: Effektiv indberetning og offentliggørelse

På valgnatten kan afstemningsstederne registrere den foreløbige optælling, og den bliver automatisk givet videre til blandt andre medier, forskere, Danmarks Statistik og kmdvalg.dk. I kan løbende få vist, hvordan stemmerne fordeler sig og få beregnet en prognose for det endelige resultat.

Efter fintællingen kan I overføre resultatet til Indenrigsministeriet og udskrive en komplet valgbog.

Gode grunde til at overveje KMD Valg

  • I får en driftssikker digital understøttelse af både landsdækkende og lokale valg.
  • I kan lette håndteringen af brevstemmer og reducere antallet af valgtilforordnede på valgdagen.
  • Ny grafisk brugergrænseflade letter oplæring af nye medarbejdere.

Intuitiv hjælp til en sjælden opgave

Et valg er en kompleks og meget lovbunden opgave, som det er svært at opnå reel rutine i. Derfor har vi udviklet et grafisk brugergrænseflade i modulet KMD Valg, Stemmeoptælling. Her kan brugerne navigere intuitivt, så både nye og erfarne brugere får lettere ved at gennemføre valget korrekt.

Vil du vide mere?

Steen Østergaard

Steen Østergaard

Senior Business Development Manager

Send besked

4.000.000

Cirka så mange valgkortbreve printer KMD ved hvert valg. Antallet afhænger af typen af valg. Vi kuverterer valgkortbrevene; en opgave der kan klares på ca. 72 timer med 55.000 kuverter i timen.