Person sidder og taster ind på bærbar computer
Borgere sidder foran bærbare computere

Automatisk indhentning af data og korrekt beregning

KMD LEX opretter automatisk en sag, når der modtages en digital faktura. Der oprettes en sag med alle data og forudsætninger for vurdering af berettigelse til ydelsen. Data hentes automatisk fra CPR-register, CVR-register, pensionssystemer og tabeller, der ajourføres medinformation fra regionernes honorartabel og Sygeforsikring ”danmark”.

Derudover hjælper KMD LEX sagsbehandleren med at beregne ydelsesbeløbet ud fra fremsendt faktura. Systemet er konfigureret til automatisk at finde de ydelser, som er dækket af det almindelige helbredstillæg (ifølge honorartabellen), og beregner et forslag til tilskud.

Beslutningsstøtte og meddelelser

KMD LEX udfører beslutningsstøtte som gør det nemt og smidigt at sagsbehandle selv komplekse fakturaer. Særlige tilsynsregler præsenteres for sagsbehandlerne, hvilket drastisk mindsker manuelle fejl og er med til at forhindre systematisk snyd.

I forbindelse med afregning er der desuden mulighed for at sende en meddelelse til behandleren, f.eks. hvis fakturaen afvises eller kun kan afregnes delvist.

 
finger og laptop
group of people looking

Udbetaling og kontering

Ydelserne bliver udbetalt via KMD Udbetaling og automatisk posteret i kommunens økonomisystem. Hele processen fra modtagelse af faktura til udbetaling og kontering dokumenteres af systemet. Når bevillingen til borgeren er udbetalt, lukkes sagen automatisk.

 

Automatisering for 70% af faktura

Med KMD LEX kan der opsættes automatisk udbetaling for almindeligt helbredstillæg. Der fastsættes en beløbsgrænse, som afgør, hvilke fakturaer der kan automatiseres. Det er nemt at foretage en stikprøvekontrol af de fakturaer, der betales automatisk, via systemets log. KMD LEX kontrollerer i forbindelse med automatisering over 35 forretningsregler dynamisk per faktura. Alle kontroller, der udføres, dokumenteres og kan spores i loggen.

 
Kolleger taler sammen ved computer

Jeres fordele med KMD LEX

Brugeroplevelse og design

en lavthængende digitaliseringsfrugt

KMD LEX giver en reduktion af de samlede omkostninger og hjælper kommunen til at udføre en stringent kontrol.

 
Grafik af en stor og lille stak af mønter

Sparer tid og forbedrer behandlingen

KMD LEX giver kommunen en samlet besparelse i både antallet af support-henvendelser og gennem en markant forbedring af sagsbehandlingen og fakturakontrollen, som samles i ét sammenhængende system.

 
HR og medarbejdere

Mindsker arbejdsbyrden for borgeren

Med KMD LEX, skal borgeren ikke længere gå ned til kommunen med ansøgninger, overslag og faktura. Borgeren er ikke et mellemled mellem behandler og kommune. Der spares tid og arbejde på mindre borgerbetjening, og borgeren behøver ikke at lægge ud for hele behandlingen.

 
Omsorg

Skaber synergi mellem kommune og behandler

Behandleren udfører sin del af det administrative arbejde digitalt og online ved hjælp af KMD LEX. Behandleren får indsigt i kommunens behandling og kan på den måde bedre hjælpe med at vejlede borgeren. Derudover får behandleren automatisk besked, når kommunen har behandlet ansøgningen.

 
Samtale mellem medarbejdere

Muliggør dialog mellem jer og behandlerne

For at sikre en smidig, digital og effektiv dialog mellem kommunen og behandlerne om udvidet helbredstillæg, kan der foregå dialog via et dialogforum, som tilgås af behandleren gennem Virk.dk portalen.

Web-søgning

Skaber gennemsigtighed for sagsbehandleren

Sagsbehandleren får gennem KMD LEX en nem og sikker arbejdsgang med et forbedret overblik over hele processen. Der er en gennemsigtig sagsbehandling med udvidet tilsyn, der forhindrer fejl og snyd. Derudover får I automatisk kontrol af alle fakturaer.

Digitalisér sagsbehandling og henvendelser

Miniature af forsiden på KMD Arkivering produktblad
Brochure

KMD Lex

KMD LEX giver kommunen en samlet besparelse i både antallet af support-henvendelser og en markant forbedring af sagsbehandlingen og fakturakontrollen, som samles i ét sammenhængende system.

Hent og læs

Københavns Kommune fjerner metervis af mapper

Hør Flemming Hviid fra Voksentandplejen fortælle om rationaler og gevinster ved anvendelse af KMD LEX.

Vil I vide mere?

Vil I gerne høre mere om jeres muligheder med KMD LEX? Så kontakt os, og lad os sammen se på, hvilke fordele I kan opnå. Nicolai Ahlmann-Olsen, Domain Solution Executive,
Tel: 22 67 60 15, sidder klar til en uforpligtende snak, hvor I kan få mere at vide og få svar på jeres spørgsmål.

Portræt af Nicolai Ahlmann-Ohlsen
Felt er påkrævet