Ung mand samtale på kontor

Herved sikres grundlaget for bedre inputstyring til imødekommelse af de stadig strammere krav til effektiv, digitaliseret økonomistyring.

Imødegå og indfri den aktuelle styringsdagsorden ved hjælp af Opus Økonomi

Kommunerne må hvert år foretage effektiviseringer for at håndtere det stigende behov for tilpasninger og omstillinger i velfærden, der er en konsekvens af demografiske ændringer og strukturelle vilkår. Det er kommunernes opgave, at sikre størst muligt økonomisk og politisk råderum, til at finde de bedste løsninger inden for de stramme rammer.

Med Opus Økonomi leverer KMD, markedsledende brugervenlige og effektive digitale redskaber til den kommunale økonomiske styring, som skaber fundamentet for fuldt økonomisk overblik, samtidig med forventningerne om kontinuerlig effektivisering indfris.

Over 65 kommuner benytter KMD Opus Økonomi i dag, og sammen med dem udfordrer vi løbende grænserne for, hvor langt digitaliseringen af processer og værktøjer kan nå.

Én løsning til håndtering af den administrative styringsopgave

KMD Opus Økonomi er en del af KMD Opus ERP, der knytter fagområderne økonomi, løn, ressourcestyring, vagtplan, debitor og indkøb tæt sammen i én løsning - med fælles stamdata, fælles funktionelle muligheder og systemegenskaber.

Opus Økonomi er ’modulet’ der samler det økonomiske overblik og giver mulighed for detaljeret indblik i, hvad der reelt skaber forbruget. Og lægger I ledelsesinformation på toppen, kan I også styre efter jeres prioriterede faglige målsætninger.

Model over muligheder med KMD Opus Økonomistyring

Få de effektive processer med

Løsningen er fleksibel og skalerbar, så I kan implementere den i et tempo, der får organisationen med. Det giver jer også det bedste afsæt for at realisere de positive effekter.

Vi har en solid erfaring i at optimere brugen af KMD Opus i forskellige organisationer. Ejerskab, effektive arbejdsgange, kvalitetsløft, beslutningsstøtte - vi hjælper jer med at holde fokus, til I når jeres målsætninger. Effekterne kan vi dokumentere, så kontakt os, hvis du gerne vil høre nærmere.

Vi flytter grænserne sammen

Vores kunder går aktivt ind i udviklingen af KMD Opus Økonomi, både gennem fokusgruppe- og netværksmøder, samt via involvering i specifikke udviklingsprojekter. Aktuelt har vi fokus på blandt andet:

  • Hvordan bedre brug af data kan understøtte jeres beslutninger på alle niveauer.
  • Udvikling af nye moduler og funktioner der bidrager til yderligere effektivisering af de administrative arbejdsprocesser.
  • I KMD har vi nu skabt en suite til indkøb og indkøbsanalyser. Den giver jer et samlet redskab til at realisere potentialet for mere effektive indkøb.

Få en skræddersyet løsning tilpasset jeres behov

KMD Opus kan sammensættes til at matche Jeres behov inden for effektiv økonomistyring. Ved at vælge de korrekte moduler kan I optimere de interne ressourcer og fokusere på Jeres forretning.

Kolleger kigger på data på computer

Flerdimensional kontoplan med nye styringsmuligheder via Opus Økonomi

Kontoplanen er fundamentet i Opus Økonomi og er bygget op omkring flere dimensioner der giver mulighed for at arbejde med økonomistyring på en mere enkel og fleksibel måde. Samtidig sikrer kontoplanen den nødvendige sammenhæng til den autoriserede kontoplan og overholder således alle lovgivningsmæssige krav, jf. Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem.

Mand skriver på computer

Budgetprocessen samlet ét sted via Opus Budget

Med Opus Økonomi følger et budgetmodul der fuldt ud understøtter en digitaliseret og sammenhængende budgetproces under hensyntagen til Kundens budget- og styringsfilosofi. Digitalisering af budgetdialogen, muliggør en enkel involvering af det decentrale niveau via workflow, der sammen med tæt integration til Excel, benyttelse af budgetkoder, årsagskoder, sagsnr., kommentarer, vedhæftede filer og godkendelseskoder, sikrer en smidig bearbejdning af budgettet.

Mand skriver i regneark på computer

Korrekt og enkelt økonomioverblik med Økonomisk Styring

I Opus Økonomi procesunderstøttes lønsumsstyring, driftsmæssige og simuleringer ved hjælp af en række forskellige værktøjer, der understøtter behovet for tæt opfølgning af budgettet – centralt såvel som decentralt. Denne opfølgning kan foretages på realiserede data samt for fremregnet og dermed forventet forbrug. Ledere kan enkelt få fremskrevet deres økonomi og dermed få et præcist billede af det forventede råderum. Dermed får I et stærkt redskab til at foregribe ubehagelige overraskelser.

Kolleger taler sammen ved computer

Automatisér bilagsprocessen og spar tid og penge

Med Opus Økonomi og modulet ’Betalingsplaner’ kan du få automatiseret processen omkring de gentagne bilag, som modtages måned efter måned. KMD har gjort det muligt at oprette planer for disse bilag i den rollebaserede indgang, og kan oprettes på baggrund af en faktura eller med udgangspunkt i en individuel kreditor.

Mand skriver i ringbind ved computer

Digitalisering af tilsynsopgaven med Frame til ledelsestilsyn

Ved brug af Frame til ledelsestilsyn tilbydes Kunden et modul til styring af ledelsestilsynet centralt såvel som decentralt. Kunden får ét samlet frame til ledelsestilsyn, hvor tilsynsdokumentationen er indlejret i Opus Økonomi og sat i system som digitale workflows. Herved opnår Kunden en fuld digital efterlevelse af kasse- og regn-skabsregulativet, som dermed sparer tid både centralt og decentralt.

Mand og kvinde kigger på grafer på computer

Fuld styring af område med stor politisk bevågenhed via modulet DSS

Som ’rammesystem’ kan Opus Økonomi anvendes til styring af økonomi og aktiviteter på en række forvaltningsområder – herunder Det Specialiserede Socialområde. Med DSS modulet får I fuld styring af område med stor politisk bevågenhed, tæt økonomistyring af personsager, fleksibel opbygning af projektstruktur til styring af enkeltsager og registrering af forbrug på ”sagen” samt bogføring i samme arbejdsgang.

KMD Opus er mere end økonomistyring

KMD Opus modulkatalog
Brochure

KMD Opus modulkatalog

KMD’s løn- og HR-løsninger hjælper med at administrere opgaverne omkring løn- og personalehåndtering gennem digitaliserede arbejdsgange.

Hent og læs

Vil I vide mere?

Mand trykker på smartphone

Jonas Köllner

Senior Product Manager

Send besked

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Opus Økonomi.

Tilmeld dig her