Par står ved computer i køkken

Så nemt er digital underskrift med Doc2Mail

Med Doc2Mail - Digital Underskrift har KMD gjort det let at få sat gang i digital underskrift af borger-dokumenter. Mange danske kommuner og andre offentlige myndigheder anvender allerede Doc2Mail i dag.

Ved at integrere Digital Underskrift i Doc2Mail, kan den enkelte sagsbehandler bevare de nuværende arbejdsgange i brugen af Doc2Mail, men blot ved afsendelse af et brev vælge om det skal kunne underskrives digitalt. Den digitale underskrift sker i e-Boks, det it-miljø som borgerne i forvejen er fortrolig med via e-Boks.dk eller Borger.dk. Få et visuelt overblik over hvor nemt det er at anvende Digital Signering.

Doc2Mail - Digital Underskrift giver brugeren en række administrative og økonomiske fordele som reducering af manuel sagsbehandling, økonomiske besparelser og sikker håndtering af personfølsomme data.

Ny EU-datalov skærper kravene

Den nye persondataforordning fra EU, der trådte i kraft i maj 2018, stiller krav om håndtering af digitale underskrifter i en sikker infrastruktur. Datakravet gælder alle oplysninger, som kan bruges til at identificere enkeltpersoner, lige fra en persons fulde navn og CPR-nr., til eksempelvis helbreds- eller kreditoplysninger. Med Doc2Mail - Digital Underskrift bliver alle dokumenter der sendes til og returneres med underskrift, håndteret i et sikkert og lovformeligt digitalt miljø.

Fakta om Doc2Mail - Digital Underskrift

Mere end 1,6 mio. dokumenter bliver årligt underskrevet digitalt via e-Boks, og kommunerne efterspørger i stigende grad en tilsvarende løsning på det offentlige område.

Digital Underskrift er udviklet for at løse kommuner og andre offentlige myndigheders ønske om at få en nem og sikker måde at indhente underskrift på dokumenter. Doc2Mail - Digital Underskrift giver brugeren en række administrative og økonomiske fordele:

  • Reducering af manuel sagsbehandling fra 17 til 2 dage
  • Økonomisk besparelse på op til 80 %
  • Sikker håndtering af personfølsomme data

Få svar på dine spørgsmål fra en Doc2Mail-ekspert

Claus Hedegaard Leth

Claus Hedegaard Leth

KMD Information Services

Send besked

80%

Op til så meget kan I opnå i økonomisk besparelse ved at benytte digital underskrift.

Læs mere om KMD