Kvinde på arbejde med bærbar computer

Egen Virtuelle Assistent

EVA er din Egen Virtuelle Assistent, som kan simulere og præsentere forslag til en besøgsplan i KMD Nexus. EVA kan bearbejde store mængder data, filtrere i information og simulere en plan, som planlæggere efterfølgende kan finjustere. For planlæggere kan det betyde mere tid og overskud til bl.a. at sikre, at borgere kan få besøg af den rigtige medarbejder, så de bliver mødt af et velkendt ansigt med de rette kompetencer. EVA er et skridt på vejen til et mere intelligent fagsystem og er samtidig også et skridt i retning af smartere anvendelse af ressourcer.

Kvinde sidder til møde med kolleger

Planlægning er kompleks

Sidder du alene med opgaven, eller er I flere der planlægger besøg for jeres udkørende personale? Uanset hvilken organisering I har, er den manuelle planlægningsopgave tidskrævende, og der er mange hensyn at tage højde for hver eneste dag.

Mange bolde i luften

Som planlægger skal du jonglere med et utal af variable. Medarbejdernes kompetencer, antal medarbejdere på arbejde, deres transportmidler - og meget andet. Med et team på blot 11 udkørende medarbejdere løber det op i hele 224 variable. Dertil kommer forholdene hos borgerne: besøgets varighed, medarbejderaftaler, kompetencekrav på besøgets indsatser og borgere, der får flere besøg i løbet af dagen.

faellessprog
group of people looking

Behov for fælles retningslinjer

De mange variable skaber en høj kompleksitet med af et utal af kombinationer, som I skal omsætte til en effektiv plan. Det er en tung opgave i sig selv - og kompleksiteten gør det nærmest umuligt at optimere planen løbende. Den udfordring kan I løse med en kombination af fælles retningslinjer og et intelligent værktøj. Et værktøj, der kan håndtere kompleksiteten - og som konstant lærer af jer.

EVA – Din Egen Virtuelle Assistent

EVA er en virtuel assistent, der kan simulere og præsentere forslag til en besøgsplan i KMD Nexus. EVA tager udgangspunkt i jeres nøgletal i forhold til kontinuitet, vejtid og færrest muligt anvendte medarbejdere. Assistenten hjælper med at optimere besøgsplanlægningen, og I bliver guidet til at nå netop jeres målsætninger og møde de enkelte borgeres behov.
Datadrevet indsigt
Finger trykker på tablet

Automatisk besøgsplan

EVA hjælper i den daglige planlægning, og med blot ét klik kan I få et forslag til en besøgsplan på tværs af teamet. Hvis planlæggeren efterfølgende finjusterer planen, genkender EVA mønstrene og indarbejder dem i sin fremtidige planlægning.

Planlæggeren i førersædet

Med EVA kan I hurtigere planlægge ugens ruter og reagere effektivt, når der opstår behov for det. EVA kan hurtigt navigere i de mange variable og præsentere et udkast til besøgsplan. Men det er stadig planlæggeren, der træffer beslutningerne.

Kvinde på arbejde

jeres fordele i hverdagen med eva

Personlig overlevering

Bedre tid til borgerne

EVA kan synliggøre medarbejdernes ruter og give forslag, så I kan minimere vejtid og få mere tid sammen med borgerne.

Udveksling af filer og dokumenter

Fælles retningslinjer

Sammen med EVA kan I definere retningslinjerne for jeres planlægning. Det sikrer, at alle altid planlægger ud fra de samme mål.

Målrettet indsats

Fra forandring til forankring

EVA giver en ny, effektiv måde at arbejde på, og vi hjælper jer med at blive dus med assistenten - i implementeringen og med tæt opfølgning.

Medarbejderudvikling

Jeres egen prioritering

I kan indstille EVA til at planlægge efter det, der er vigtigst for jer: borgerkontinuitet, vejtid og færrest mulige medarbejdere.

Idé og læring

Optimering af driften

EVA kan simulere effekten af jeres planlægning, så I nemmere kan optimere borgerkontinuitet, vejtid og antal medarbejdere.

Skræddersyet løsning

Simpel konfigurering

Det er enkelt at sætte EVA i gang. Bare giv assistenten nøgleoplysningerne om jeres personale - så er EVA køreklar.

Visuel ruteplanlægning

Hvem kan tage et akutbesøg på sin rute? EVA kan vise de planlagte ruter, så I kan se, hvem der bedst kan tage et akutbesøg på sin rute.

MØD EVA HER