Medarbejdere holder stort puslespil

Nuværende partnere

Vi har allerede en lang række af partnere på KMD Nexus. Her kan du læse mere om de enkelte partnere og deres løsninger.

Private partnere

Partner

Løsning

Beskrivelse

Anova Data

Master Cater System, Master Afdelings Modul, Master Diætist system, Master Web Modul, Master Screening System etc.

Administrationssystemer til styring af storkøkkener der producerer ”mad til mange”

Appinux

Appinux Health Care

Video, telemedicin og formularer

Applikator

Dialognet, VitaComm, VitaMind, Touch and Play

Kommunikationsbaseret løsning til social-, sundhed og handicap området

AppWriter

Læse- og skriveteknologi kombineret med tale-til-tekst.

Værktøjet er intuitivt og hjælper brugerne med ordforslag, oplæsning, fagordlister samt tale-til-tekst direkte i fagsystemerne. AppWriter er til alle platforme.


Axacon

Axacon WMS Kommuneløsning, Axacon WMS, Axacon WMS 3PL

Axacon leverer løsning indenfor intern logistikløsning, lagerflow, handel, produktion og håndtering af grossister samt lagerhoteller. 

BEKEY

NETKEY Digital Nøgledistribution, BEKEY SmartLock 2.0 v1.1, BEKEY SmartRelay 2.0

Cloud-baseret nøgleløsning, som gør det muligt at åbne døre med en smartphone/tablet, når BEKEY's SmartHardware er monteret.

Blue Solutions

NexPlus

Pladsanvisning til plejeboliger
Læs mere

CareConsult

MedicCare

Pilledispenser
Læs mere

Dania Software

DynamicTemplate

Brevskabeloner
Læs mere på Dania Softwares hjemmeside

Dataproces

Min Sag

Automatiseret digital sags- og aktindsigt

DigiRehab

Digirehab, Digifys

Trænings- og analyseværktøj

Dosesystem

DoseCan

Pilledispenser
Hent og læs PDF

Edora

Stærk, faglig profil inden for kernevelfærd efter mange års samarbejde om levering af IT-løsninger til det offentlige Danmark.

Fokus på brugerinddragelse og løbende tilpasning af løsningen før, under og efter projektforløbet.

Edutasia

E-learning

Slutbrugerundervisning og kompetenceløft af Nexus brugere.

Læs mere her

EG E-mergency

EG Sensum Shareplan

Kommunikations-, struktur- og planlægningsplatform
Læs mere

Exorlive

ExorLive Enterprise, ExorLive Go App, ExorLive Assistant App, ExorLive Assistant Plus (inkl. screening, survey, recommendation engine og content manager), ExorLive SeniorLive, ExorLive Videomøde m.m.

Arbejdsværktøj for rehabilitering og træning, der terapeuter og fagpersoner kan oprette, finde og dele professionelle øvelser, programmer og planer for sine patienter. Læs mere

FrontDesk Kø- og aftalesystem Kø- og aftalestyring i borgerservice, jobcenter, sundhedscenter m.m.

IBG Proreact

Interaktiv Borgerguide (IBG)

Interaktiv kommunikation og planlægning, overblik og samlingspunkt, tryghed og selvhjulpenhed

InCare Systems

Borgerskærme, overfald-/tilkaldsalarm, Personaletavle, Infotavle

Kommunikationsværktøjer til plejesektoren og digital skiltning til alle sektorer

Infoventure

Proces Suite og består af modulerne Proces Wiki, Proces Designer og Proces Navigator

Sammenhængende løsning til dokumentation og formidling af arbejdsgange og til digital opfølgning på hvordan de efterleves i praksis.

Inteiro

Inteiro Tag Scanner (ITS) & Mobil-applikationer

Effektivisering af- og smart kommunikation i arbejdet med hjælpemidler
Læs mere

Kintella

Kintella App og Kintella Web

Kintella digitaliserer og automatiserer koordinering af kalendere og opgaver i plejesektoren samt strukturerer og målretter kommunikationen mellem personale, borgere og pårørende. 

KMD Security

Identity Management (IDM)

Bruger- og rollestyring (authorization)

LogPoint SIEM

Ét samlet overblik over KMD NEXUS logs i ét system
Dokumentation af samtlige hændelser
Information om medarbejdernes adfærd og transaktioner i KMD NEXUS samt deres adgang til kritiske data.
Prædefinerede rapporter, der opfylder IT-revisionens krav, og forkorter den brugte tid på IT-revision
Compliance/understøtter kontroller
Visuelt overblik (dashboard)
Alarmering ved overskridelse af politikker (SIEM)

LogPoints SIEM-løsning bruges til at understøtte IT sikkerhed, IT-drift, overholdelse af lovgivning og standarder samt Business Analytics i deres IT infrastruktur.

Medicin.dk  Medicin.dk - Information om medicin  Direkte adgang til videnskabelig information om medicin fra databasen Medicin.dk (pro.medicin.dk)

Medware

Fælles Demenskort mellem kommune, sygehus og borger

Med Fælles Demenskort bliver det muligt for kommunen automatisk at udveksle data imellem parterne involveret. 

Mobitel

Mobitel

Indkøb, klargøring, drift og end-of-life behandling af smartphones og tablets.

Pallas Informatik

Digital Tidlig Opsporing, Brøset, Careview, CareTime,
NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demens

Tidlig opsporing - indsamling af og overblik over målinger af vitale værdier, psykiatrisk borger screening og handleplan, planlægnings- og oversigtsværktøj, opgavestyringsværktøj
Læs mere

PC Data Consult

pcdOmsorg

Madservice, borgerservice og storkøkkener
Læs mere

Person Centred Software

Person Centred Softwares Mobile Care Monitoring-løsning er et fuldt mobilt og brugervenligt digitalt plejeadministrationssystem. Plejehjem, der bruger den ikonstyrede software, dokumenterer i gennemsnit over 50 kvalitetsplejenotater pr. beboer pr. dag, hvilket bare ikke er muligt på papir eller mange andre digitale systemer.

Det personcentrede digitale plejesystem reducerer den tid, der bruges på papirarbejde.

Schultz

Schultz Fasit, Schultz Helhed

Schultz leverer fagsystemer og koncepter for sammenbinding af kommunale fagsystemer.

 

Segment

Healthcare Inventory

Bestillings-og Lagersystem for hjælpemidler m.m. i hjemmeplejen.

Sekoia

Sekoia

 

Overblik og understøttelse af arbejdsgange i plejesektoren. 
Læs mere

Symmetric Consulting

Tidlig Opsporing Plus

Dataopsamling, kommunikation og overblik vedr. tidlig opsporing

Wizkids

Læse- og skriveteknologi kombineret med tale-til-tekst.

Værktøjet er intuitivt og hjælper brugerne med ordforslag, oplæsning, fagordlister samt tale-til-tekst direkte i fagsystemerne.

Offentlige partnere

Partner

Beskrivelse


Ballerup Kommune

 


Den Sociale Virksomhed - Region Hovedstanden

Bruger- og rollestyring (authorization)

 


Fåborg Midtfyn

Bruger- og rollestyring (authorization)

 


Gentofte Kommune

Bruger- og rollestyring (authorization)


 

Haderslev Kommune

   

Odense Kommune

RPA


Syddansk Sundhedsinnovation