Kolleger i økonomiafdeling taler sammen

få overblik og indblik i Jeres økonomi

Det er svært at få pengene til at række langt nok. Med KMD Nexus får I et redskab, der støtter jer i hverdagen, så I kan være sikre på, at pengene bliver brugt, der hvor det giver mest mening, og skaber mere tid til nærvær.

Jeres fordele

Økonomistyring

Overskuelig borgerøkonomi

Udsatte borgeres økonomi bliver understøttet gennem ”borgerøkonomi”, som også gør det muligt at anvise en arbejdsdusør.

sikker betaling

Sikker borgeropkrævning

Med KMD Nexus får I den funktionalitet I har brug for, til at sikre korrekt og rettidig opkrævning af borgere, der bliver betjent i kommunens tilbud, og som har andel i betalingen af en ydelse.

file text check

Effektiv fakturabetaling

I kan modtage fakturerer, som I kan attestere og godkende, fx som betaling for institutionspladser.

Database deler data

Alle oplysninger ét sted

Sagsbehandleren får overblik over økonomien i en borgers sag. Alle relevante oplysninger er direkte tilgængelige med få klik, så der hverken er behov for at bruge andre systemer eller at inddrage økonomimedarbejdere.

samspil mellem systemer

Tæt samspil med økonomisystemer

KMD Nexus udveksler data med kommunens eget økonomisystem, så håndteringen af de økonomiske opgaver såsom faktureringer, debitoropfølgninger og finansposteringer suppleres med faglige oplysninger fra KMD Nexus.

Regnemaskine

Korrekt takstafregning

I kan foretage korrekte afregninger i forhold til andre kommuner og/eller sikre den korrekte omkostningsregistrering internt i kommunen.

Økonomifunktioner i KMD Nexus

tre kollegaer kigger på tablet

Opkrævning af borgers egenbetaling

Med Borgeropkrævning er det muligt at foretage opkrævning af borger for basale ydelser, såsom vask, rengøring, frisør og lignende, samt mere komplekse opkrævninger baseret på en forbrugsopgørelse. Med Borgeropkrævning sikres en tæt kobling mellem den faglige udførsel af opgaver, og opgaven med at foretage korrekt opkrævning. Der opnås en sikker og stabil understøttelse af en vital arbejdsgang i forhold til økonomistyring.

hånd taster på lommeregner

Takstopkrævning til andre betalerkommuner

Takstopkrævning giver mulighed for at foretage afregning af udførte opgaver, internt såvel som eksternt, for kommunens og regionens egne tilbud. Modulet Takstopkrævning anvendes, når der skal opkræves indtægter for salg af pladser i egne tilbud eller salg af ydelser, der leveres til andre kommuner og regioner. Takstopkrævning giver en effektiv arbejdsgang, der er mulig at revidere efterfølgende.

Bliv en del af et stærkt it-netværk

Udbetaling til borgere

Udbetaling giver mulighed for at foretage udbetalinger af beløb til borgere direkte i KMD Nexus. Modulet Udbetaling inkluderer funktionsadskillelse, hvor opgaven med at anvise udbetaling til en borger og godkende denne, skilles ad. Formålet er at begrænse risiciene ved, at der sker fejl i forbindelse med udbetalingen, og der vil således altid skulle være to personer ind over en udbetaling, førend den overføres til borgeren. Udbetaling i KMD Nexus tilbyder en sikker og effektiv
arbejdsgang, der er mulig at revidere efterfølgende.

Kolleger taler sammen ved computer

Godkendelse af betaling

Modulet giver sagsbehandleren, der bevilger en indsats, mulighed for at kontrollere modtagne fakturaer. Det sikrer en sikker og effektiv arbejdsgang.

Mand sidder ved computer på kontor og arbejder

Økonomiindsigt på borgerniveau

Modulet Økonomiindsigt på borgerniveau giver sagsbehandleren et indblik i omkostningerne i den enkelte borgers sag. Det direkte indblik i økonomien kan tjene som et værktøj i beslutningsprocessen, hvor det skal afgøres hvilken indsats, som en borger skal visiteres til, eller om der skal justeres i de indsatser borgeren allerede modtager. Modulet kan medvirke til at øge den økonomiske bevidsthed hos den enkelte sagsbehandler i forhold til de indsatser, der visiteres.

forbund a-kasse

Hjælp til borgerens økonomi

Med Borgerøkonomi bliver det nemmere for medarbejdere at holde styr på borgeres økonomi, hvis borgeren ikke selv er i stand til at håndtere egne penge. Borgeren har mulighed for at deponere penge på en konto hos fx et botilbud, hvor medarbejdere kan registrere ind- og udbetalinger direkte i KMD Nexus. Modulet inkluderer også arbejdsdusør, så løn kan overføres til beboere hvis de har bistået med at løse opgaver på fx botilbud.

Læs hvordan I kan forbedre styringen af økonomien på socialområdet

KMD Nexus Økonomi produktblad
Produktblad

KMD Nexus Økonomi

For at drive specialiserede tilbud af høj kvalitet er en effektiv styring af økonomien en afgørende forudsætning, så flere borgere kan hjælpes sikkert videre i livet. Kommuner og regioner har en række forskellige behov i relation til at kunne styre økonomien på det specialiserede socialområde, som du kan læse mere om og se løsninger på i dette produktblad.

Hent og læs
Analyse

Kommunernes styring af det specialiserede socialområde

Hent og læs

Lad os hjælpe dig videre

Vil I gerne høre mere om jeres muligheder inden for social- og sundhedsområdet? Så kontakt os, og lad os sammen se på, hvilke fordele I kan opnå. Vi sidder klar til en uforpligtende snak, hvor I kan få mere at vide og få svar på jeres spørgsmål.

Kontakt os
Felt er påkrævet

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra social- og sundhedssektoren direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her