SEB i København

Liv & pension

Liv- og Pensionsbranchen er præget af stor omskiftelighed. Nye regler og ny lovgivning skal løbende indarbejdes i de rutiner og systemer, der understøtter de daglige arbejdsopgaver. Den udfordring skal løses med it-løsninger, der kan drive effektiviteten op og omkostningerne ned og med en it-infrastruktur, der er fremtidssikret og fleksibel.

Styrk forretningen med en standardiseret brancheløsning

Nogle virksomheder i liv- og pensionsbranchen befinder sig i et it-dilemma. På den ene side er forretningen låst i et it-miljø præget af komplekse legacy-systemer, et væld af manuelle processer, uigennemskuelig sikkerhed og silobaserede datakilder. På den anden side mærker samme virksomheder et øget behov for at allokere flere ressourcer til udvikling af kundeorienterede løsninger, indblik og analyser i porteføljen samt forbedret dataintegration. 

En del af svaret på branchens udfordringer er standardiserede end-to-end-løsninger. En standardiseret brancheløsning kan hjælpe virksomheden med at opgradere infrastrukturen og reducere egne omkostninger gennem ex. automatisering og outsourcing. Og de kan levere digitale kommunikationsløsninger med fokus på kundeoplevelsen. De kan imødegå krav fra myndighederne om rapportering og compliance og få en mere agil og sikker udviklingsplatform.

Edlund er en del af KMD og har leveret stærke it-løsninger til den danske liv- og pensionsbranche i mere end 25 år. I Edlund har vi nogle af landets stærkeste kompetencer indenfor liv, pension, aktuarvidenskab og datalogi. I samarbejde med KMD kan vi garantere en velintegreret og sikker it-infrastruktur med høj driftsstabilitet.

Liv & pension

It-løsninger til liv & pension

KMD leverer sammen Edlund en stærk brancheløsning, der driver effektiviteten op og omkostningerne ned.