Cyklister og fodgængere i København

Dataforståelse er blevet en hård valuta i udviklingen af innovative og effektive organisationer. Vil I gerne gøre data til en naturlig del af jeres tankesæt og beslutningsgrundlag, følger vi jer hele vejen.

Datadrevne virksomheder træffer bedre beslutninger

Grunddataprogrammet frisætter store mængder af offentlige data, og det åbner nye muligheder, både for offentlige og private virksomheder. Brugt rigtigt rummer kombinationen af offentlige og egne data en viden, I kan bruge til at udvikle og effektivisere jeres forretning. Levere bedre service. Tilrettelægge processer mere hensigtsmæssigt. Forudse jeres næste kloge træk. Bruge ressourcerne mere intelligent. Leve op til interne og eksterne forventninger. Forbedre nøgletallene...

Målene sætter I - jeres data hjælper med at nå dem.

Analytics vender blikket fremad

Kort fortalt kan data give jer indsigt i 3 dimensioner:

 • Jeres historie: Hvad har I gjort hidtil og med hvilke resultater?
 • Jeres nutid: Hvor står I nu?
 • Jeres fremtid: Hvad kan I forvente?

Mange arbejder allerede med Business Intelligence, der dokumenterer historien. Med data analytics kan I også vende blikket fremad. Analytics er den intelligente datadisciplin, der kombinerer data fra mange kilder med det formål at give jer relevante forudsigelser.

OECD vurderer, at datadreven innovation og brug af big data kan øge produktiviteten med 5-10 procent på tværs af alle sektorer.*

Danmarks Vækstråd

Få data i jeres DNA

Data skal ikke bare danne nye indsigter. For at skabe værdi skal de indarbejdes i alt fra strategi og teknologi til kompetencer og kultur. Derfor arbejder vi med fleksible løsninger, som vi konfigurerer til jeres behov og bygger ud, efterhånden som organisationen er moden til det.

I KMD har vi arbejdet med rygraden i den offentlige datastruktur gennem årtier. Som ansvarlig for den nye datafordeler står vi fortsat helt centralt i distribution og forædling af offentlige data.

Samtidig har vi gennem årene været sparringspartner på forretningssiden for et stort udsnit af det offentlige Danmark. Lige fra strategisk niveau til implementering af store forandringsprojekter, udvikling af effektive processer og it-understøttelse af sagsbehandling, service og styring.

Det er al den erfaring, vi kaster i puljen for at gøre jeres virksomhed mere datadreven - blandt andet med:

 • Markedets stærkeste platform til datadistribution og -forædling med afsæt i offentlige data - KMD Cognito
 • Konfigurerbare og modulære løsninger
 • Rådgivning om alt fra analytisk setup til brug af de indsigter, I opnår
 • Teknologisk design og implementering

Gode grunde til at tale med os om data

 • Vi ved, at datadrevne organisationer rummer et stort potentiale for innovation og effektivisering
 • Vi tænker data ind i både forretning, teknologi og kultur
 • Vi kender betydningen af, at også følsomme data bliver håndteret fuldt fortroligt
 • Vores styrke er at modulere netop den løsning, der passer til jeres forretning og behov
 • I KMD har vi den dybe, detaljerede indsigt i offentlige data, der giver jeres dataanalyser værdi

* Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet "Danmarks Vækstråd: Stort potentiale i øget datadreven vækst"

KMD Cognito leverer dataen

Med KMD’s domænekendskab og erfaring med sammenstilling af data, er vi med til både at distribuere data til kunder, og til at sammenstille disse data, således at vi sikrer hver enkelt kunde optimal anvendelse.

Hælder vand i glas fra vandhane

Datadrevet forsyning

Men KMD Cognito Utility kan I få belyst mulige effektiviseringer i jeres forsyning - og vælge den vej, der giver bedst mening for jer.

Kolleger kigger på data på computer

Brugervenlige grunddata

Med KMD Cognito Local kan I samle grunddata og egne data i én konsistent database - i overskuelige lag, så de er nemme at arbejde med.

Mand åbner dør til lokale

Brugervenlig dataforædling

KMD Cognito Access gør det nemt og overskueligt at sammenstille data, der bliver sat fri med det offentlige grunddataprogram.

Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere

Medarbejdere i KMD

Simon Schøler

Sales Director

Send besked

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Data, Information Management & Analytics.

Tilmeld dig her