KMD Automated Compliance

Mand og kvinde kigger på grafer på computer

KMD Automated Compliance giver dig konkret og effektiv hjælp til at overholde GDPR ved automatisk at scanne efter personfølsomme data.

GDPR-SCANNER TIL HURTIG LOGNING AF PERSONFØLSOMME DATA

KMD AUTOMATED COMPLIANCE

KMD Automated Compliance er intelligent software, som letter håndteringen af personfølsomme oplysninger. Ved hjælp af foruddefinerede regler, som er afstemt til den type af data, din virksomhed håndterer, vil værktøjet helt automatisk rapportere om og arkivere personlige data.

Læs mere om løsningen her