Ved du hvad ’Danmark kan mere’ er, hvilken betydning det har for a-kasserne og hvad der egentlig ligger i hovedleverancen af ’Danmark kan mere’? Så læs interviewet med Rasmus Forum Rasmussen, Head of Product Management i KMD.

Hvad betyder ’Danmark kan mere’ for a-kasserne?

A-kasserne skal håndtere endnu et lovkompleks, og de nye regler giver anledning til endnu mere dialog og vejledning af medlemmerne, da de nye regler kan være svært gennemskuelige. Desuden er det helt centralt for a-kasserne altid at leve op til de nye regler, da kerneopgaven for a-kasserne er at udbetale ydelser samt at understøtte deres medlemmer i ledighedsforløbet.

 

Hvad ligger der i hovedleverancen af ’Danmark kan mere’?

Det nye beskæftigelsestillæg som er dem der har været i arbejde i en længere periode, kan modtage, samt den nye lavere dimittendsats efter de første tre måneders ledighed, skal opgøres på timebasis. Det betyder, at udbetalingssystemet nu skal kunne håndtere en dynamisk timesats, der kan skifte hen over måneden, hvor den tidligere har været fast for hele ledighedsperioden.

En anden større ændring er, at medlemmer der færdiggør deres uddannelse, og derved kan få dagpenge som nyuddannet, nu vil få halveret længden på den periode, hvori de kan modtage dagpenge. Her er det nu vigtigt at få kigget på de nyuddannede, som egentligt har haft tilstrækkelig med lønarbejde ved siden af uddannelsen, og som derved kan opnå ret til dagpenge på baggrund deres lønarbejde i stedet for. En sådan selektering, og beregning på flere scenarier, sker i systemet.

 

Hvordan har vores a-kasse kunder taget imod hovedleverancen af ’Danmark kan mere’?

Vi har haft en god dialog i forløbet, og kunderne har været samlet til fællestest hos KMD, hvor der har været mulighed for at styrke den tætte dialog mellem kunderne, forretningsfolk og udviklere fra KMD. Færdiggørelsen af rettelserne til ’Danmark kan mere’ er blevet håndteret for under 10.000 timer, hvilket er i underkanten af estimatet. Samtidig har det været muligt at komme i mål til tiden på trods af, at STAR i starten af året udmeldte en ikrafttrædelsesdato, så der har ikke været meget tid til at håndtere så stor en lovpakke.

 

Hvilken fremtiden kigger vi ind i nu?

Nu skal vi have finpudset de sidste knaster på den nye funktionalitet relateret til ’Danmark kan mere’. Dernæst skal vi til at analysere de store ændringer til 1. januar 2024, hvor a-kasserne overtager de første tre måneder af ledighedsforløbet fra jobcentrene. Det giver anledning til mere ny funktionalitet. I KMD er vi beriget af, at vi også har jobcenterløsningen KMD Momentum, der er bygget op om samme stamme som KMD Føniks. Vi vil få glæde af både den funktionalitet og viden, som vi derved allerede har på området.

Faktaboks: Hvad er ’Danmark kan mere’ egentlig?

1) Den 1. maj 2023 trådte de nye dagpengeregler i kræft under betegnelsen ’Danmark kan mere I’, hvilket stammer fra en politisk aftale af samme navn fra efteråret 2021. Formålet med den politiske aftale er blandt andet at øge beskæftigelsen med mere end 10.000 personer frem mod 2030.

2) De nye regler giver en forhøjet dagpengeudbetaling på over 3.600 kr. om måneden i de første tre måneder af ledighedsperioden, målrettet dem der har været i arbejde længe.

3) De nyuddannede dagpengemodtageres udbetaling vil efter de første tre måneders ledighed falde til 9.700 kr. månedligt. Samtidig med at dagpengeperioden nedsættes fra to til ét år, og at der også indføres et sprogkrav.