Ungeindsats med fokus på overgangen til uddannelse eller job – og på den fortsatte beskæftigelse

Efter flere års arbejde med at forankre uddannelsesvejledning i kommunernes ungeindsats, har mange kommuner organiseret sig i tværfaglige enheder for at styrke det tætte, daglige samarbejde mellem uddannelsesvejledning, beskæftigelses- og socialområdet. Som it-leverandør er vi vant til, at vores systemunderstøttelse afspejler den kommunale organisering for at sikre bedst mulig opgaveløsning. Målet er, KMD Momentum i fremtiden understøtter organiseringen – og ikke mindst opgaveløsningen – om den kommunale ungeindsats i det vi kalder MomentumUng. Bliv klogere på hvordan, og om de første spæde spadestik, der er taget for at realisere dén vision.

Efter flere års arbejde med at forankre uddannelsesvejledning i kommunernes ungeindsats, har mange kommuner organiseret sig i tværfaglige enheder for at styrke det tætte, daglige samarbejde mellem uddannelsesvejledning, beskæftigelses- og socialområdet. I de kommunale ungeindsatser er der ikke blot fokus på overgangen fra grundskolen til ungeindsats, men også på ungeindsatsen før og efter 18 år, når dobbeltlovgivninger særligt mellem uddannelsesvejledning og beskæftigelsescentret skal håndteres mest kvalificeret og effektivt.  

Som it-leverandør er vi vant til, at vores systemunderstøttelse spejler sig i den kommunale organisering for at sikre bedst muligt opgaveløsning. Derfor har vi rykket vores produktforretning for Vejledning og Samarbejde, med produkterne UVvej og KMD Nova Link, sammen med KMD Momentum. Formålet er at styrke integrationen og samspillet mellem produkterne og fælles videreudvikling af det vi kalder MomentumUng.

Der er mange synergier at hente i at øge samarbejdet mellem uddannelsesvejledning og beskæftigelsesrådgivning. Både når det gælder en mere effektiv ungeindsats, men også i forhold til flere andre målgrupper i jobcentrene, kan der være synergier i at øge fokus på uddannelsesvejledningen i beskæftigelsesindsatsen.

”Lytter vi til vores advisory board, er der ønsker til en bredere kompetenceprofil i medarbejdergruppen, som kan sætte uddannelses- og jobmuligheder i spil, både som trin på vejen og som mål for indsatsen. Det er med til at løfte beskæftigelsesindsatsen generelt både når det gælder borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet og virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Der er et stort fokus på kvaliteten af samtalerne med borgerne og virksomhederne, men også på at gøre samarbejdet mere smidigt og borgeren mere selvhjulpen. Både for at effektivisere, men i lige så høj grad for at give ejerskab og empowerment til den enkelte borger”, siger Louise Jørgensen, Innovation Lead for KMD Momentum.

Tendensen er, at fremtidens beskæftigelsesindsats starter tidligere og i tættere samarbejde med grundskolen. Det skaber et behov for at have fælles metoder og arbejdsgange på tværs af den enkelte kommune for, at lette administrationsbyrden ved dobbeltlovgivning eller skift mellem målgrupper: større behov for it-understøttelse af interaktionen mellem sagsbehandler og borger og ikke kun administrationen af en sag. Og det skal være muligt at anvende data på tværs af kommunen både til ledelsesinformation og til at understøtte en proaktiv og rettidig indsats og servicere medarbejderne med viden på rette tid og sted.

”Vi er allerede i gang med at favne og udvikle vores produkter med afsæt i tendenserne. Som it-leverandør ser vi også fordelene ved at skabe mere synergi i den opgaveunderstøttelse, som i dag ligger i de forskellige produkter, KMD Momentum, UVvej og KMD Nova Link. Vi arbejder målrettet med at styrke integrationen og koblingen mellem produkterne, i et nyt koncept vi kalder MomentumUng”, fortæller Louise Jørgensen, Innovation Lead for KMD Momentum.

Formålet med MomentumUng er:

  • at samle ledelsesinformation for den samlede beskæftigelsesindsats – herunder også for unge - og vejledningsindsatsen.  
  • at styrke it-understøttelsen af den kommunale ungeindsats ved at skabe mere sammenhængende arbejdsgange for forskellige medarbejdergrupper, genbruge data og automatisere overgangen ved målgruppeskift samt skabe en samlet tilgang til borgersamarbejdet.
  • Lette support og systemadministrationen.

Det kommende år bliver systemøkologien omkring KMD Momentum væsentligt udbygget med en stærkere integration af UVvej og KMD Nova Link, og med fokus på udvikling af nye fælleskoncepter til at understøtte samtaleflows og en fælles tilgang til borgersamarbejde. Så vi er allerede godt i gang med at realisere synergieffekten mellem systemerne. 

Er din kommune optaget af at skabe en mere sammenhængende ungeindsats? Så kontakt os og hør mere om mulighederne for at indgå i udviklingsarbejdet omkring MomentumUng.

Kontakt
Salgschef Niels Bækholm
NBB@kmd.dk
+45 4174 3846