Der er en generel enighed om, at den tværgående beskæftigelsesindsats er den rigtige strategiske tilgang til en kompleks problemstilling, men selv med gode intentioner er det stadig en udfordring at implementere denne indsats. Reformiveren og økonomiske incitamenter skaber kompleksitet, medarbejdere bliver demotiverede, og borgerne har svært ved at forstå systemet. Selvom det er forsøgt at løse disse problemer, er der stadig manglende lovgivning og uafklarede spørgsmål om implementeringen.

”Det vi igennem en længere årrække har ventet på, er at kommunerne får en lov til at understøtte deres myndighedsrolle om en tværgående beskæftigelsesindsats. Det er vigtigt, at kommunerne kan finde finansiering til at implementere de nye tiltag og organisatorisk kan finde ud af, hvordan man arbejder på tværs igennem de mange forskellige lovgivninger. For at lykkes, har kommunerne brug for at lovgivningen falder på plads og træder i kraft. Som leverandør har vi naturligvis også brug for, at det falder på plads, så vi for alvor kan investere i et produkt, der kan understøtte den tværgående beskæftigelsesindsats” siger Søren Ladefoged, Områdedirektør, KMD Arbejdsmarked.

Den helhedsorienterede indsats er noget, som vi i KMD har arbejdet på at understøtte gennem mange år, ved at skabe en praksis for tværfagligt samarbejde om de borgerforløb, hvor der er behov for en fælles koordineret indsats.

”I KMD har vi jo længe samarbejdet med kommunerne om at understøtte den tværgående indsats, og til det har vi udviklet produktet, KMD Nova Link. Ligesom det er vigtigt for kommunerne at tænke på tværs, er det også vigtigt, at vi som leverandører er i stand til at tænke på tværs. Set fra min stol er det især på tværs af socialområdet, hvor KMD Nexus spiller en stor rolle i mange kommuner. I KMD har vi skabt et samarbejde og en platform på tværs af de to produkter, KMD Nova Link og KMD Nexus, for at koordinere målene for borgeren,” - siger Søren Ladefoged.

Selvom vejen er kompleks, er det helt afgørende at finde en strategisk tilgang, der sætter mennesket i centrum og skaber en sammenhængende indsats. Udsatte borgere der har forskelligartede beskæftigelsesudfordringer, skal gribes af et system, der kan skrue et helhedsorienteret tilbud sammen, mener Søren Ladefoged.

”Det hele ligger i, at hvis den ledige skal have et målrettet tilbud, så handler det om, at man ser det hele menneske i det hele system – så der ikke gives et tilbud, der er tænkt ud fra en delmængde af systemet. Det målrettede tilbud består altså grundlæggende i, at man giver det der passer bedst til borgeren i den situation, som borgeren er i. Ved at tænke i helheder på tværs af familie og individer, er det borgeren vi sætter i centrum i stedet for systemet, og det tror jeg, bliver noget af det vigtige med den nye hovedlov,” siger han.

I arbejdet med at forbedre den tværgående beskæftigelsesindsats står it-leverandører over for en betydelig udfordring. Det er sjældent tilfældet, at én leverandør besidder alle de nødvendige ressourcer til at dække de forskellige områder og forvaltninger. Derfor er samarbejdet mellem forskellige leverandører afgørende for at opnå succes i kommunens bestræbelser på at skabe sammenhængende og tværgående indsatser.

”Jeg tror, at nøglen for it-leverandørerne er, at vi lykkes med at samarbejde på tværs af forskellige leverandører, da det er sjældent, er én leverandør, der har alle programmer til de forskellige områder og forvaltninger. Hvis kommunen skal lykkes med at skabe samarbejde og tværgående indsatser, så skal it-leverandørerne også lykkes med at gøre det. Det kræver, at man som it-leverandører arbejder ud fra en åbenhedsfilosofi om at dele data med andre leverandører, som vi bl.a. gør i JobTech-regi,” tilføjer han.

I vores white paper undersøger vi de vigtigste områder for at implementere en tværgående beskæftigelsesindsats og identificerer fem forudsætninger for succes. Du kan downloade vores white paper her:  Indsæt link her