Det gode Match i KMD Momentum – lav stærke match og endnu nemmere rekruttering

Kollegaer i loungeområde, der kigger og peger på computerskærm

Da udviklingen af det nye koncept i KMD Momentum, Det Gode Match, blev skudt i gang, skete det i samarbejde med fem kommunale jobcentre i et nyetableret innovationsfællesskab.

Steffen W. S. Larsen og Poul Verner Kristensen fra henholdsvis Frederikshavn Kommune og Aabenraa Kommune fortæller om, hvordan det var at være en del af innovationsfællesskabet med KMD, om samarbejdet og sparringen med kollegaer i andre jobcentre og ikke mindst om værdien og fordele ved det nyudviklede koncept.

Hvordan har det været at være med i innovationsfællesskabet omkring Det gode match og hvad har I fået ud af det?

Steffen W. S. Larsen, Teamkoordinator i Frederikshavn Kommune: ”For mit vedkommende er det nu anden gang, jeg er med i et innovationsfællesskab. Jeg startede med at være med til at udvikle Markedspladsen, og nu Det gode match. Det gode ved at være med i innovationsfællesskabet er, at man får en dialog omkring produktet på en helt anden måde. Man er som jobcenter, som kunde og som bruger medbestemmende i forhold til det indhold, der skal udvikles. Det vil sige, at vi ved helt konkret, hvad der bliver udviklet, og selvfølgelig at det er noget, vi efterspørger i vores daglige arbejde. En anden god ting er dialogerne, vi har imellem de forskellige jobcentre i innovationsfællesskabet. Selvom vi alle hedder ’Jobcenter’, så arbejder vi bestemt ikke ens, og vi har hver vores måde at gøre tingene på. Det betyder, at vi lærer nye tilgange, men også at vi lærer fra os. Det giver rigtig meget forståelse for systemet og forståelse for, hvad det kræver bare at udvikle et enkelt modul. Vi får faktisk altid en mulighed for indflydelse på prioriteringen i udviklingen af det enkelte modul. Der bliver ikke udviklet noget, der ikke virker, og alt bliver testet, inden det bliver sat i produktion. Det er rigtig positivt, og det skal KMD have et kæmpe skulderklap for. Samtidig skal det nævnes, at det at deltage i udviklingsarbejdet også giver mulighed for at involvere relevante kollegaer og få deres input i løbet af processen.”

Der bliver ikke udviklet noget, der ikke virker, og alt bliver testet, inden det bliver sat i produktion. Det er rigtig positivt, og det skal KMD have et kæmpe skulderklap for. Samtidig skal det nævnes, at det at deltage i udviklingsarbejdet også giver mulighed for at involvere relevante kollegaer og få deres input i løbet af processen

Steffen W. S. Larsen, Teamkoordinator, Frederikshavn Kommune

Poul Verner Kristensen, Jobformidler i Aabenraa Kommune: ”Jeg er fuldstændig enig. Mange af de ting, vi diskuterer i processen, er ofte noget, der bunder i de arbejdsgange, vi hver især har fra jobcenter til jobcenter. Jeg har personligt lært en hel del om nye arbejdsgange i udviklingen om Det gode match. Det giver rigtig meget på det faglige niveau, men også at jeg kan byde ind med min egen viden og erfaringer. Med en lang baggrund som IT-konsulent har det været vigtigt at både en virksomhedskonsulent, og en sagsbehandler kan tilgå systemet. Min mission i innovationsfællesskabet har altså primært været brugervenligheden, og hvordan vi kan benytte systemet mest optimalt.”

Hvordan har samarbejdet med KMD været?

Steffen W. S. Larsen, Teamkoordinator i Frederikshavn Kommune: ”Samarbejdet med KMD er godt, blandt andet fordi hvis vi finder en fejl, eller vi får en idé, så kan jeg altid skrive til Brian og Louise ved KMD Arbejdsmarked, og svaret er altid det samme; Det tager vi hånd om, eller det bliver sendt til udvikleren for at forbedre fejlen eller undersøge, om den her idé kan blive gjort til virkelighed. Der er ikke den barriere, der har været førhen, hvor man ikke havde den samme indgang til KMD, som vi har i dag. På det område er KMD blevet meget mere åbne, hvilket vil sige, vi har lettere ved at kommunikere med hinanden, hvilket ikke mindst fremmer forståelsen, men også brugervenligheden og lysten til at ville arbejde med den her udvikling. Vi har altid nogle at spare med i udviklingen af dette modul, og det ser jeg som et godt samarbejde mellem udbyder og kunden. Den her gennemsigtighed er nøglen til succes.”

Vi har altid nogle at spare med i udviklingen af dette modul, og det ser jeg som et godt samarbejde mellem udbyder og kunden. Den her gennemsigtighed er nøglen til succes.

Steffen W. S. Larsen, Teamkoordinator, Frederikshavn Kommune

Hvis I skulle give os et godt råd til fremtidige udviklingsfællesskaber og involvering af jer brugere, hvad skulle det så være?

Poul Verner Kristensen, Jobformidler i Aabenraa Kommune: ”På stående fod kan jeg ikke komme med noget. Jeg synes, den her proces er rigtig god. Som deltager i innovationsfællesskabet kan jeg med god samvittighed sige videre til kolleger, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan, og det kan jeg, fordi jeg ved, produktet bliver testet. Oftest får man en fornuftig forklaring på, hvad der ikke kan lade sig gøre – selv hvis det er teknisk set. Det synes jeg er en rar viden at kunne formidle videre. Om der kan lægges mere til den del, ved jeg simpelthen ikke. Som det fungerer lige nu, så har jeg det rigtig fint med den måde at udvikle på.

Fortæl lidt om, hvad kan man bruge Det gode match til?

Steffen W. S. Larsen, Teamkoordinator i Frederikshavn Kommune: ”Det gode match er med til at hjælpe medarbejdere i de enkelte jobcentre med at skabe et overblik. Det overblik kan ses i Dashboardet i KMD Momentum i form af nogle widgets, der kigger ind i Markedspladsen, og fortæller én, hvad der pågår i forhold til rekrutteringsindsatsen. Selvsamme overblik afspejler sig også på selve borgeroverblikket. I samtalen med borger har jobkonsulenten/jobformidleren input til, hvilke jobmuligheder borgeren har ud fra de job, borgeren søger inde på Jobnet. Det er helt klart med til at give et bedre overblik over jobåbningerne. Overblikket kan også bruges til at tage snakken med borgeren om eventuelt at ændre jobspor, hvis nu borgeren søger tre til fire forskellige job, der ikke tidligere har været slået op eller ikke er efterspørgsel på - kunne det så være en idé, at borgeren brugte sine kompetencer inden for en anden branche eller stilling?

Inde i selve rapportdelen har vi så mulighed for at se udviklingen af hvilke brancher og stillingsbetegnelser, der bliver efterspurgt af virksomhederne. Det er et her-og-nu-billede, hvilket er godt, idet det giver det bedst mulige overblik.”

Poul Verner Kristensen, Jobformidler i Aabenraa Kommune: ”Supplerende til det Steffen siger, så er Det gode match, for mig at se, det med at springe alle mellemledende over. Før i tiden sad vi med en bruttoliste på en lagermedarbejder, som vi hver især skulle dykke ned i for at se, om vedkommende havde et truckcertifikat, fordi det var et krav til stillingen. Med Det Gode Match kan man fra starten sortere medarbejdere fra, som ikke har et truckcertifikat. Så er det kun medarbejdere, der har, at vi skal undersøgere nærmere, om der her er et match til den konkrete stilling. Det overblik får vi med i udviklingen af Det Gode Match – mange af mellemregninger er lavet, inden vi får den endelige bruttoliste med medarbejdere, vi skal gå videre med.

Med Det Gode Match kan man fra starten sortere medarbejdere fra, som ikke har et truckcertifikat. Så er det kun medarbejdere, der har, at vi skal undersøgere nærmere, om der her er et match til den konkrete stilling. Det overblik får vi med i udviklingen af Det Gode Match – mange af mellemregninger er lavet, inden vi får den endelige bruttoliste med medarbejdere, vi skal gå videre med.

Poul Verner Kristensen, Jobformidler, Aabenraa Kommune

Hvilke ændringer kan I mærke i jeres hverdag i jobcentret, efter I har taget Det gode match i brug?

Poul Verner Kristensen, Jobformidler i Aabenraa Kommune: ”Vi har stadig kultur og gamle vaner, der skal arbejdes på. Ting tager tid, men vi mærker en klart større interesse for Markedspladsen, hvilke muligheder er der, og hvordan man kan følge med dér, end vi før har gjort tidligere. Der er klart en forbedring på det område.”

Steffen W. S. Larsen, Teamkoordinator i Frederikshavn Kommune: ”Den ændring, vi kan mærke, er en større bevågenhed på Markedspladsen. Der er kommet en større aktivitet, og det er fordi, det hele bliver synliggjort på en anden måde i form af Det gode match. Eksempelvis fortæller systemet, hvilke af ’mine’ borgere der matcher i ’aktive jobordre’. Jobkonsulenten/Jobformidleren kan følge hele processen, såsom hvad er der sket siden sidst, eller hvorfor fik min borger ikke dette job. Jamen så er der en kommentar knyttet op på det afslag, borgeren har fået eller omkring borgerens CV. Det hele hænger egentlig sammen, da det vi foretager os på Markedspladsen stempler sig på borgerens overblik, hvilket giver os den røde tråd i systemet, der gør det nemt og overskueligt at navigere rundt.”

Er der flere borgere, der kommer i job eller flere virksomheder, der får besat deres stillinger? Kan man begynde at se, der sker noget?

Steffen W. S. Larsen, Teamkoordinator i Frederikshavn Kommune: ”Ud fra de rapporter vi kan trække, kan vi se, hvad der er sket, og hvad der kommer til at ske. Vi kan se, hvor mange stillinger vi har hjulpet virksomhederne med at få besat, hvor mange af dem, der kommer fra ledighed, og hvor mange af dem der kommer udenfor jobcentret. I dag har vi et langt større overblik over, hvad vores resultat er i forhold til vores rekrutteringsopgaver, end vi før har haft. I dag har vi et værktøj, der kan trække data fra det ene modul ind i rapportdelen uden vi egentlig skal gøre noget aktivt. Så rent visuelt er det blevet meget tydeligere, hvad man får ud af den her rekrutteringsindsats, og det motiverer os, fordi vi selvfølgelig gerne vil have et endnu bedre resultat end måneden forinden.”

I dag har vi et værktøj, der kan trække data fra det ene modul ind i rapportdelen uden vi egentlig skal gøre noget aktivt. Så rent visuelt er det blevet meget tydeligere, hvad man får ud af den her rekrutteringsindsats, og det motiverer os, fordi vi selvfølgelig gerne vil have et endnu bedre resultat end måneden forinden

Steffen W. S. Larsen, Teamkoordinator, Frederikshavn Kommune

Har I et godt råd til andre, der går og overvejer at få det Det gode match?

Steffen W. S. Larsen, Teamkoordinator i Frederikshavn Kommune: ”Mit bedste råd er at købe det, fordi det er et fantastisk produkt! Vi har at gøre med et produkt, hvor alt er samlet på én platform. Produktet er med til at man på tværs af borgerindsatsen og virksomhedsindsatsen virkelig kan spille hinanden gode, i det daglige arbejde.

Poul Verner Kristensen, Jobformidler i Aabenraa Kommune: ”Jeg er enig med Steffen. Brugervenligheden er der, oppetiden er der. Jeg synes, vi er understøttet med et produkt, der bare virker, og det synes jeg, man skal holde fast i. Man har heller ikke oplevelsen af, at der sidder en udvikler, der får en smart idé og bare sætter det i produktion med det samme. Det bliver altid vendt.”