Fire megatrends og deres digitale betydning for beskæftigelsesindsatsen

Cyklist foran grøn plantevæg

Hvilke megatrends kommer til at præge fremtidens arbejdsmarked? Og hvilken betydning får disse megatrends for jobcentrene? Bliv klogere på dette i et nyt white paper om fremtidens arbejdsmarked, som stiller skarpt på både udfordringer og muligheder ved at øge digitaliseringen og anvende flere data i beskæftigelsesindsatsen.

Mon ikke ansatte i de fleste offentlige forvaltninger føler, at de altid befinder sig i en form for overgangsfase. De politiske vinde blæser i forskellige retninger, lovgivningen ændrer sig jævnligt, nye strategier bliver lanceret, før de forrige dårligt nok er blevet implementeret osv.

Særligt beskæftigelsesområdet er af forskellige årsager underlagt en stor omskiftelighed. For det første svinger landet som et pendul mellem højkonjunktur og lavkonjunktur, hvilket har stor betydning for det aktuelle fokus på ledighed og de initiativer, der udspringer heraf. For det andet er beskæftigelse et område, der er oplagt til profilering. Politiske overbevisninger kan både nationalt og lokalt udtrykkes gennem arbejdsmarkedsreformer og andre tiltag, der sætter en ideologisk retning. Og når magten skifter hænder, gør den førte politik det også. For det tredje er der groft sagt 98 forskellige opskrifter på, hvordan man bedriver den mest effektive beskæftigelsesindsats i Danmark. Repræsentationen af borgere i en kommune er en levende organisme, hvis beskæftigelsespotentiale til enhver tid flugter med borgersammensætningens kompetenceniveauer og personlige udfordringer. Nedenunder disse strømninger løber der samtidig et krav om løbende omkostningsbesparelser i hele den offentlige sektor, hvilket i sig selv kalder på konstante tilpasninger.

Det er på baggrund af denne forforståelse, at vi forsøger at tegne konturerne af fremtidens udvikling på beskæftigelsesområdet. Eller mere præcist: fremtidens digitale udvikling på beskæftigelsesområdet. For hvis de kommende års beskæftigelsesindsats skal lykkes med de ressourcer, der er til rådighed, skal de danske kommuner have adgang til en større digital værktøjskasse, der både kan hæve kvaliteten af de offentlige ydelser og effektivisere leverancen af dem. White paperet er bygget op omkring fire megatrends og deres digitale betydning for beskæftigelsesområdet. For hver megatrend runder vi af med inspirationsspørgsmål, der giver jer en fornemmelse af, hvordan I kan arbejde mere konkret med de digitale ambitioner.

Læs om de fire megatrends ved at downloade white paperet her.