Fremtidens kompetencebehov og det gode match

Cyklister og fodgængere i København

Digitaliseringen og den teknologiske udvikling kommer unægtelig til at påvirke vores job og arbejdsmarked i fremtiden, og kompetenceefterspørgslen i virksomhederne vil ændre sig som følge af ny teknologi. Læs her, hvordan KMD Momentum vil hjælpe jobcentret til at være på forkant med at understøtte kompetencebehovet i virksomhederne, så vi uddanner og omskoler folk i forhold til efterspørgslen i fremtiden.

Nogle job vil forsvinde, men nye kommer til

Kunstig intelligens og øget automatisering vil med sikkerhed ændre på fremtidens jobfunktioner og arbejdsopgaver og fremtidens arbejdsmarked vil efterspørge andre kompetencer, end dem, der efterspørges på arbejdsmarkedet i dag.

Der er foretaget mange studier af, hvilke job og arbejdsopgaver, der i fremtiden forventes at blive erstattet af ny teknologi. Tænketanken DEA har udarbejdet en rapport, ”Fremtidens arbejdsmarked”, der med tal fra Danmarks Statistik i perioden 2010 – 2015 giver indblik i, hvilke uddannelsesgrupper og job, der vil blive påvirket af de teknologiske forandringer.

Rapporten konkluderer bl.a., at personer uden uddannelse eller med udvalgte erhvervsfaglige uddannelser er i fare for, at deres job overtages af robotter. Knap halvdelen af disse to grupper er i risikozonen i forhold til, at deres job nedlægges som følge af ny teknologi. Ifølge rapporten er det særligt transporterhvervet, finans, revision, de kreative fag og sagsbehandling inden for det offentlige, der vil påvirkes af digitaliseringen. Det betyder dog ikke, at disse grupper vil stå uden job.

Der efterspørges andre kompetencer end i dag

Det ser ud til, at rutineprægede job vil være dem, der forsvinder som følge af nye teknologier. Men i takt med at robotter overtager nogle jobfunktioner, vil nye typer komme til. Selvom arbejdslivet bliver unægtelig bliver anderledes i fremtiden, er der er ikke noget, der tyder på, at der vil være færre job. Men udviklingen fører til, at der i endnu højere grad bliver behov for kvalificeret arbejdskraft til at klare de fremtidige arbejdsopgaver.

På KMD Momentums brugergruppemøde tilbage i januar havde vi besøg af seniorforsker, Karsten Albæk, fra VIVE, som fortalte om, hvilke kompetencer og færdigheder, der forventes af blive efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked. Det var bl.a kompetencer som sociale færdigheder, kompleks problemløsning, koordinering og samarbejde, kreativitet og kritisk tænkning samt omstillingsparathed.

  • Sociale kompetencer: Efterspørgslen på sociale kompetencer stiger i høj grad og bliver fremhævet som nogle af de kompetencer, der får størst betydning i fremtiden. De er vigtige, fordi de er svære for teknologi at erstatte. Det handler bl.a. om evnen til at samarbejde, forhandlingsevner, skabe relationer samt at hjælpe og tage vare på andre.
  • Problemløsning: I fremtiden skal medarbejdere være gode til problemløsning. Der er særligt analytiske evner, der forventes at blive vigtige. Problemløsning handler om evnen til at identificere, analyserer og skabe et godt beslutningsgrundlag for at løse problemet.
  • Omstillingsparathed: Omstillingsparat, proaktiv og nytænkende er bare nogle af de kompetencer, der ofte står beskrevet i jobopslagene. Det er bl.a. evnen til at tilpasse sig og være på forkant med udviklingen i virksomhederne og evnen til at lære nye ting. I fremtidens vil vi se job, som vi endnu ikke kender, og derfor skal man som medarbejder være omstillingsparat.

Allerede nu skal vi begynde at fokusere på nye egenskaber og kompetencer, som er sværest for teknologi at overtage.

Vi skal være på forkant med virksomhedernes kompetencebehov

Omdrejningspunktet for fremtidens arbejdsmarked vil være kompetencer, som kontinuerligt skal udvikles, og udviklingen i kompetenceefterspørgslen vil derfor været et vigtigt element i overvågningen af arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesreformen sætter bl.a. fokus på at styrke jobcentrenes virksomhedsservice, da den bidrager til at skabe flere jobmuligheder for ledige, og til fortsat vækst i virksomhederne ved at understøtte deres behov for kvalificeret arbejdskraft.

Det stiller store krav til jobcenteret, og forudsætter, at rådgiverne i jobcenteret er gode til at finde og matche de rigtige borgere med jobudbuddet i kommunen. Sideløbende er der en opgave med at udvikle og styrke borgernes kompetencer så jobcentret kan indfri virksomhedernes kompetencebehov. 

Det gode match mellem borger og virksomhed

På arbejdsmarkedsområdet i KMD er det vores opgave bl.a. at hjælpe jobcentret til en mere smidig og effektiv rekrutteringsproces, og det er vores hensigt at hjælpe jobcentret til at være på forkant med udviklingen i arbejdsmarkedet.

I de nye koncepter vi arbejder på lige nu i KMD Momentum, har vi bl.a. fokus på at udvikle løsninger som jobcentret kan anvende som et led i at være på forkant med udviklingen og kompetencebehovet i virksomheder, så de sikrer, at ledige uddannes indenfor de områder, hvor efterspørgslen er – nu og i fremtiden. Med det nye koncept ”Det gode match”, som vi forventer at starte udviklingen på til efteråret, vil Jobcentret få endnu nemmere ved at finde og matche kandidater med virksomhedens efterspørgsel. Ligeledes vil vi styrke den gode service overfor virksomhederne.

Det arbejder vi med i de nye koncepter:

  • Smidig og effektiv rekrutteringsproces i jobcentret, f.eks. ved automatisk match af borgere med jobordrer.
  • Hjælpe borgeren tættere på arbejde eller i uddannelse.
  • Fastholde borgeren på arbejdsmarkedet.
  • Sikre, at virksomhederne får den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.