Håndtering af sygedagpengeområdet i KMD Momentum

Kvinde med foldede hænder på lår

Da vi løbende bliver spurgt ind til vores strategi for håndtering af sygedagpengeområdet i KMD Momentum, har vi interviewt Louise Legind, som er Product Owner på KMD Momentum, for at give jer et større indblik i vores overvejelser og strategi forbundet til håndtering af sygedagpengeområdet i KMD Momentum.  Louise Legind har været Product Owner på KMD Momentum i 5 ½ år, og beskæftiger sig med at definere og prioritere udviklingen på KMD Momentum. Hun er uddannet socialrådgiver og har arbejdet 12 år indenfor beskæftigelsesområdet.

Hvordan har I valgt at håndtere sygedagpengeområdet i KMD Momentum?

Med implementeringen af den nuværende snitflade til KMD Dagpenge, havde vi den dengang kommende integration til KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem) i baghovedet. Vi ville derfor ikke begynde at udvikle funktionalitet, som vi alligevel skulle fjerne igen med implementeringen af KSD, hvor vi på det tidspunkt hellere ville bruge vores kræfter på en ordentlig implementering af KSD snitfladen, som skulle have været klar i starten 2018. Medarbejdere på sygedagpengeområdet vil derfor have haft oplevelsen af, at de ved implementeringen af KMD Momentum manglede funktionalitet, som de før havde til at understøtte deres arbejdsgange. Den manglende funktionalitet havde vi vurderet, ud fra den daværende tidsplan for implementeringen af KSD, kun skulle have været for en begrænset periode.

 

Hvordan har I håndteret de udfordringer, der har været forbundet til den mere begrænsede funktionalitet på sygedagpengeområdet?

Vi oplevede, at der kom mange spørgsmål der relaterede sig til, hvordan snitfladen virkede, og en del af de fejl, der blev indrapporteret, relaterede sig også til det. Vi udarbejdede derfor en vejledning til KMD Dagpenge snitfladen, som har hjulpet mange kunder væsentligt. Vi har selvfølgelig også haft fokus på løbende at rette konkrete fejl på sygedagpengeområdet.

 

Hvad er udsigterne for implementering af KSD, og hvordan ser jeres nuværende strategi ud for håndtering af sygedagpengeområdet?

Den seneste udmelding vi har om implementeringen af KSD, er at den første pilotkunde går på til efteråret. Det betyder, at den sidste kunde først går på til sommeren 2020. Vi vil derfor have fokus på sygedagpengeområdet med snitfladen til KMD Dagpenge, da det er flere kunder, der skal arbejde med den i mere end et år. I forbindelse med implementeringen af KSD, er vi i gang med at optegne arbejdsflows for sygedagpengeområdet med understøttelse af snitfladerne sammen med udviklerne. Da arbejdsgangene på sygedagpengeområdet jo ikke kun alene defineres af snitfladerne til sygedagpengesystemerne, har vi løbende sparring med vores servicekonsulenter om de arbejdsgange, der er på sygedagpengeområdet i den virkelige verden. Resultatet af deres arbejdsgangs kortlægning bliver sammenholdt med det flow, vi har defineret for snitfladerne, for at vurdere om der er arbejdsgange, vi skal understøtte på en bedre eller anden måde. I dette arbejde gennemgår vi også den nuværende snitflade til KMD Dagpenge for at definere, hvor der kan være brug for yderligere understøttelse. Helt konkret arbejder vi på den del af flowet, hvor sygedagpengesagen oprettes i Momentum og løser i den forbindelse de fejl, der er indrapporteret med sager, der ikke er blevet oprettet.

Derudover arbejder vi sideløbende på muligheden for at sende brev om borgeren til virksomheden, som ikke har direkte berøring med snitfladerne til sygedagpenge, men som også vil være en forbedring af arbejdsgangen på området.

 

Kort oprids af vores håndtering af sygedagpengeområdet i KMD Momentum, indtil KSD bliver implementeret:  

  • Vi definerer hvor der er brug for yderligere understøttelse af sygedagpengeområdet i den nuværende snitflade til KMD Dagpenge og KSD
  • Vi har løbende sparring med vores servicekonsulenter for at kortlægge arbejdsgange på sygedagpengeområdet
  • Vi vil undervejs holde arbejdsgangskortlægningen op mod vores arbejdsflows for snitfladerne, for at vurdere om der er arbejdsgange, vi skal understøtte på en bedre eller anden måde
  • Vi har fokus på breve til virksomheder
  • Vi har fokus på fejlretning af konkrete fejl på sygedagpengeområdet