KMD-konsulenter samarbejder med Hvidovre Kommune om puljemidler fra STAR

Medarbejdere, der sidder ved et bord og kigger på grafer på en computerskærm

Da Hvidovre Jobcenter fik puljemidler af STAR, skulle KMD Momentums konsulenter hjælpe til at forebygge udfordringer med indsatser og resultater i forbindelse med implementeringen af regelforenklingen.

Anja Vinther Jensen og Claus Ringhof fra Hvidovre Kommune fortæller om værdien og fordelene ved at samarbejde med KMD omkring ansøgninger af puljemidler fra STAR. Læs interviewet her.

Hvordan har det været at samarbejde med KMD i puljesamarbejdet om at implementere regelforenklingen, og hvilken værdi har det skabt for jer?

Claus Ringhof, Faglig konsulent i Hvidovre Kommune: ”KMD kom med et rigtig godt oplæg til, hvad undervisningen skulle indeholde. Det var primært Lars Nyby, som hjalp os, og han var meget åben overfor, at vi blandede os i, hvad vi synes indholdet skulle være. Vi havde delt jobcentret op efter, at der skulle være nogle forskellige undervisningshold, og de (red. holdene) var så opdelt efter målgrupper, eller hvad der nu var af fælleshed ved forskellige personer i jobcenteret. Der var selvfølgelig målgrupper for rigtig mange sagsbehandlere, så var der en gruppe for de administrative, og så var der en gruppe, som fik ekstraundervisning, nemlig Momentum-superbrugerne.”

Der var selvfølgelig målgrupper for rigtig mange sagsbehandlere, så var der en gruppe for de administrative, og så var der en gruppe, som fik ekstraundervisning, nemlig Momentum-superbrugerne

Claus Ringhof

Faglig konsulent, Hvidovre Kommune

Anja Vinther Jensen, Faglig konsulent i Hvidovre Kommune: ”Jeg sidder lidt i en anden stol. Jeg har ikke så meget at gøre med hverken Momentum, eller lovgivningen for den sags skyld, men mere den projektorienterede del. Og for os var det en stor gave, at KMD kom sammen med Mploy og bankede på hos os og sagde: ”Hvad siger I? Der er en spændende pulje – kunne I være interesserede i den, og må vi sende et bud på, hvordan den kunne se ud?”. Det var en stor hjælp, at I havde nogle tanker omkring, hvordan man kunne søge puljen, og hvordan en ansøgning kunne se ud, så vi egentlig bare skulle sige lidt mere til højre og lidt mere til venstre i ansøgningen, og så var det egentlig primært KMD, der skrev på den. Det gjorde også, at det var en nem pulje for os at søge, fordi I gjorde meget af forarbejdet både tankemæssigt, men også det skriftlige, så vi egentlig bare skulle justere det lidt, inden vi sendte ansøgningen ind.”

”I forhold til afslutningen har jeg haft indtryk af, at I også evaluerede dér. I lavede tilbagemelding på, hvad der virkede, og hvad der virkede mindre godt, og så kunne vi samle det sammen, så vi havde noget til slutevalueringen, som vi skulle sende ind til STAR. Det gjorde det også meget nemmere for os. Altså, at I tænkte os ind i hele processen. Så udover, at det var et fint undervisningsforløb, så var der også hjælp i enderne. Det var nemt og dejligt.

Jeg kan huske, at du talte om Claus, at der var nogle ting, der poppede op undervejs i undervisningen, nogle ting man måske ikke lige havde tænkt i praksis. En ting er, at når man sidder og læser noget lovgivning eller vejledning, men det der med, at man bliver konfronteret med ”hvor klikker vi så hen?”, og det fungerede ret fint i undervisningen.”


En ting er, at når man sidder og læser noget lovgivning eller vejledning, men det der med, at man bliver konfronteret med ”hvor klikker vi så hen?”, og det fungerede ret fint i undervisningen

Anja Vinther Jensen

Faglig konsulent, Hvidovre Kommune:

Hvilke tiltag har I gjort med de midler I har fået tildelt?

Anja Vinther Jensen, Faglig konsulent i Hvidovre Kommune: ”Ja, men det er jo meget det Claus har fortalt om, det er jo det med undervisning. Vi har jo haft nogle møder med KMD og Mploy, som også var med i projektet. Og så var der også en seance i ledergruppen, om hvordan man kan bruge rapporterne i Momentum, men ellers så er det undervisningsdelen, der har været projektet.”

Hvad er der kommet ud af tiltagene?

Anja Vinther Jensen, Faglig konsulent i Hvidovre Kommune: ”Jamen en mere optimal brug af Momentum og selvfølgelig i forhold til lovgivningen. Jeg kan fornemme, at der også er sket nogle finjusteringer af den øvrige brug, og så tænker jeg også at det, at vi snakker sammen om noget – både at vi forstår jer bedre, og I forstår os bedre, det er også er godt givet ud. Og det med at få andres blikke på det og få noget input. Lars (red. Lars Nyby) er jo også undervist i andre kommer. Der er jo også noget med, at der er nogle konsulenter, som cirkulerer rundt mellem jobs, og de kan tage noget viden med rundt. Det kan også give nogle Ahaoplevelser en gang imellem.”

Der er jo også noget med, at der er nogle konsulenter, som cirkulerer rundt mellem jobs, og de kan tage noget viden med rundt. Det kan også give nogle Ahaoplevelser en gang imellem

Anja Vinther Jensen

Faglig konsulent, Hvidovre Kommune:

Hvilke tiltag har I gjort for at forankre projektet efter projektperiodens afslutning?

Anja Vinther Jensen, Faglig konsulent i Hvidovre Kommune: ”Nu er det jo relativt nyt, så der er ikke sket helt vilde ting, men der var snak om, at superbrugergruppen skulle have lidt undervisning igen.”

Claus Ringhof, Faglig konsulent i Hvidovre Kommune: ”Ja det er rigtigt, men det kører jo lidt frem og tilbage. For med sådan en superbrugergruppe, afhænger det af, hvad der sker af nye ting i Momentum.Det er mig, der er systemansvarlig for Momentum i Hvidovre Kommune. Så det er mig, der fra tid til anden, samler disse superbrugere, men det hænger meget sammen med, når der kommer en bunke nyt. Det kan selvfølgelig være lovgivningen, men rigtig mange gange er det funktionalitet i Momentum, og så prøver vi at holde den (red. Projektet) i gang på den måde.

Har I et godt råd til andre, der overvejer at søge puljemidler fra STAR, til at tænke it ind til at understøtte implementeringen af fremtidige projekter og bringe KMD Momentums konsulenter med i spil?

Anja Vinther Jensen, Faglig konsulent i Hvidovre Kommune: ”Der er mange forskellige typer af puljer, men jeg tænker, at der hvor det er implementering af lovgivning, der følger der jo altid noget Momentum ændring med i, og der tænker jeg, at det giver rigtig god mening. Om det så er undervisning eller hvordan. Jeg tænker også for jer – med strategien, hvor I tænker puljen ind og kontakter kommunerne. Det er ikke sikkert, vi var kommet så langt eller havde søgt puljen, for der er mange forskellige ting, hvor man tænker: ”Skal vi søge?” eller ”Har vi tid til at lave en ansøgning og få et projekt stablet på benene?”. Det med at få det serveret (red. Ansøgningen), hvor man bare lige skal justere den her og der, det gjorde det meget, meget nemmere. Det tænker jeg i hvert fald, er en anbefaling til jer. Vi er i hvert fald ikke bange for at springe på igen en anden gang.

Claus Ringhof, Faglig konsulent i Hvidovre Kommune: ”Der er en kraftig sammenhæng mellem ændringer i lovgivningen, og Momentum som løbende må ændre på nogle funktioner, så det passer til det. Anja sidder med en masse projekter, og der er der mange af dem, der strengt taget ikke har så voldsomt meget med it at gøre. Det er nok primært det omkring de større lovændringer, men de kommer også relativt tit.”

Der er en kraftig sammenhæng mellem ændringer i lovgivningen, og Momentum som løbende må ændre på nogle funktioner, så det passer til det

Claus Ringhof

Faglig konsulent, Hvidovre Kommune

Anja Vinther Jensen, Faglig konsulent i Hvidovre Kommune: ”Hver gang der kommer en lovændring, skal vi kigge på, hvad det betyder for vores arbejdsgange blandt andet i Momentum, og der er det jo dejlig nemt at få jer med. I tænker jo systemerne sådan helt grundlæggende i forhold til lovgivningen, og det tænker jeg er en god hjælp i stedet for, at man selv skal opfinde den dybe tallerken.”