KMD Momentum understøtter ledelsen med Overblik og Styring

Kvinde taler i headset foran computerskærm

Kravene til den enkelte leder i jobcentrene om overblik, indblik og styring af ansvarsområder er tårnhøje, og de er ikke blevet mindre af den ”frihed”, der ellers er givet med en regelforenkling. Vi gør dig klogere på, hvordan du, med dataudtræk fra KMD Momentum Insight, kan få overblik og styring på tværs af indsatserne.

KMD Momentum understøtter ledelsen med Overblik og Styring

Kravene til den enkelte leder i jobcentrene om overblik, indblik og styring af deres ansvarsområder er tårnhøje. Kravene er ikke blevet mindre af den ”frihed”, der er givet med en regelforenkling, hvor jobcentrene overfor deres borgergrupper selv skal fastsætte samtalefrekvensen, så ingen overlades til sig selv og får en indsats, som er målrettet det overordnede mål for jobcentret; At få borgerne hurtigt tilbage på det varige selvforsørgelsesspor med job eller uddannelse.

Den frihed, der er givet med regelforenklingen, forudsætter, at I, i jobcentret, opnår gode resultater på det overordnede mål med at få borgere tilbage i job eller uddannelse. Hvis det gode resultat ikke opnås, vurderet ud fra nogle fastsatte rammevilkår, så vil I blive målt på et sæt minimumsregler for antal samtaler og tilbud inden for de sidste 12 måneder for den enkelte borger.

Det stiller derfor meget store krav til jer som ledere, at I har et klart overblik over jeres drift – både i forhold til resultatopnåelse, men i lige så høj grad på daglig basis, hvordan står det til på jeres ansvarsområde i forhold til produktion og ikke mindst fremdrift? Overblikket hjælper jer med at styre, justere og kvalificere opgaveudførelsen, så den bliver så effektiv som muligt og understøtter muligheden for, at borgere hurtigere kommer tilbage i job eller uddannelse. Samtidig er det også med til at sikre, at I opfylder de gældende lovgivningsmæssige krav, indfrier borgernes retssikkerhed, minimerer eller helt undgår revisionsbemærkninger samt også opnår besparelser.

I forbindelse med at regelforenklingen trådte i kraft, fik vi mange spørgsmål fra jer, om hvordan I med KMD Momentum kunne sikre styringen af jeres drift med fokus på samtaler, selvbookinger, tilbud og opfyldelse af fastsatte fokusmål. Og derfor har vi haft et stort fokus på at sikre jer denne understøttelse direkte i KMD Momentum fra ikrafttrædelsestidspunktet.

Vi oplever fortsat, at vi får disse spørgsmål. Og samtidig har vi erfaret, at mange ledere ikke tilgår og bruger KMD Momentum til at hente data, som kan give det ønskede og nødvendige overblik som grundlag til styring.

På den baggrund ville vi gerne fortælle om mulighederne for at kunne få overblik og styre med tilgængelige dataudtræk i KMD Momentum og inviterede derfor vores kunders ledere til gratis webinar, hvor vi introducerede dem for de konkrete muligheder, der er for overblik og styring på daglig basis med KMD Momentum. Lederne fik input til styring på tværs og blik for muligheder for at få prognoser og lave afrapportering med KMD Momentum Insight. Der var over 60 tilmeldte til webinaret, som blev afholdt den 4. juni 2020.

Under webinaret var der mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer, som blev besvaret løbende. Vi oplevede mange godt tilkendegivelser fra deltagerne på baggrund af de indkomne kommentarer og deltagernes reaktioner på vores svar. Desuden var vores oplevelse, at det vi introducerede omkring mulighederne i KMD Momentum og KMD Momentum Insight, ville kunne styrke både overblikket for den daglige drift og kvalificere grundlaget for både styring og afrapportering.

 

Det kan du med KMD Momentum Insight

KMD Momentums rapporter giver et generelt overblik, men det er også muligt at filtrere og sortere, så I kan udtrække data, som dækker jeres konkrete behov i forhold til at få overblik.

I KMD Momentum er der fx en rapport, som kan hjælpe med at sikre, at de fastsatte fokusmål overholdes. Her er der muligheder for at filtrere særdeles granuleret på en enkelt borger eller jobcentermedarbejder.

Grundet lukningen af jobcentret, arbejde hjemmefra, suspendering af beskæftigelsesindsatsen og mange andre ting som følge af COVID-19 er det først fra 2021, at opgørelsen af indsatsen på baggrund af det skærpede tilsyn tæller med. Men det kan give jer en periode til at finde frem til måden, I vil hente data på, og hvordan I vil bruge disse til styring.

I KMD Momentum Insight stilles der også rapporter til rådighed, som viser de mange samtaler, der er afholdt i suspensionsperioden, og som af den grund ikke tæller med i forhold til rettidigheden. Det giver overblik over jeres store indsats med og omkring borgerne uagtet, at I alene har kunne møde dem virtuelt.

Vi har optaget webinaret og gjort det tilgængeligt på KMD Momentum Insights og KMD Momentums Kundenet, så I har mulighed for at se eller gense webinaret. Webinaret kan også tilgås her:

Momentum og Momentum Insight webinar: Overblik og Styring med Momentum og Momentum Insight

Vi følger op med et nyt gratis webinar omkring mulighederne for at få overblik og styring med KMD Momentum og KMD Momentum Insight i efteråret. 

I den løbende udvikling vil vi fortsætte vores fokus på, at lederne i jobcentret kan udtrække data i KMD Momentum for at få det nødvendige overblik, som et godt fundament til styring på både kort og langt sigt.

Hvis I som jobcenter vil høre nærmere om mulighederne for overblik og styring med KMD Momentum og KMD Momentum Insight, så tag endelig fat i jeres KMD Momentum kunderådgiver eller skriv til momentumkonsulent@kmd.dk