Kunder får puljemidler fra STAR og KMD Momentum konsulenter skal bidrage

borgerservice

Jobcentret i både Glostrup og Hvidovre kommune har fået puljemidler af STAR, som skal hjælpe med at forebygge udfordringer med indsatser og resultater i forbindelse med implementeringen af regelforenklingen.

KMD Momentum konsulenter skal være med til at forebygge udfordringer med kommunernes resultater og indsatser i forbindelse med implementering af regelforenklingen.

Den 20. december 2019 kom der svar fra STAR omkring de ansøgninger om puljemidler, som vi i samarbejde med Hvidovre Jobcenter, Glostrup Jobcenter og Mploy havde udarbejdet. Svaret var positivt: ansøgningerne var blevet godkendt og de ansøgte midler bevilget. 

Først og fremmest er vi meget glade for, at vores kunder tænker KMD Momentum konsulenter ind i deres projekter. De ser potentialet i, at en bedre udnyttelse af deres tilgængelige IT-værktøjer, med KMD Momentum som deres fagsystem, kan være en vigtig faktor, for at forebygge udfordringerne med indsatser og resultater. Vi kan samtidig kan understøtte intentionerne i regelforenklingen om at ingen borgere må overlades til sig selv, og der skal tilbydes den rigtige mulige indsats med fokus på job eller uddannelse. Samarbejdet med Mploy i projekterne betyder, at de med deres brede og dybe viden om beskæftigelsesområdet sikrer, at der, udover at have fokus på KMD Momentums understøttelse, samtidig holdes fokus på sammenhængen mellem lovgivningen, kommunens overordnede strategi, processer og styring. Herved får vi alle elementer inddraget i projektet, og på den måde helheden med. Det kommer til at styrke projektforløbet med at understøtte implementeringen af regelforenklingen og få elimineret eventuelle udfordringer hurtigt.

Ved tildelingen af puljemidlerne til Hvidovre Jobcenter og Glostrup Jobcenter, ser STAR, at en optimeret udnyttelse af mulighederne i KMD Momentum og KMD Insight, som væsentlige faktorer, der kan understøtte regelforenklingen og de udfordringer jobcentrene kan opleve i forhold til implementeringen af denne, for at sikre en effektiv indsats og endnu bedre resultater med at få borgere i job eller uddannelse. Det er vi meget glade for, da målet med KMD Momentum er aktivt at kunne understøtte vores kunders muligheder for at opnå bedre resultater, uden at de skal gå på kompromis med borgernes retssikkerhed.

Med Hvidovre Jobcenter har vi været i gang med det første forløb sammen med ledere, superbrugere og brugere. Her har fokus været på bedre udnyttelse af de muligheder, der ligger i KMD Momentum i forhold til overblik, opgaveudførelse og opgavestyring. Lederne fik en særlig gennemgang af, hvordan de får overblik og styring af deres daglige ansvarsområder i løsningen. Medarbejderne har rost forløbet, og at de har fået endnu bedre overblik over, hvordan de får løste deres opgaver i KMD Momentum med samtaler og indsatser, som er vigtigt for at opfylde intentionerne i den nye Beskæftigelsesindsatslov og dermed opnå bedre resultater med at få borgere hurtigere tilbage i job eller uddannelse. Vi glæder os allerede til det næste forløb med Hvidovre Jobcenter, hvor vi går tættere på styringsparametrene, og hvilke muligheder der ligger i KMD Momentum herfor. 

I Glostrup Jobcenter har projektet et lidt andet forløb, hvor Mploy og Momentum konsulenterne skal være med til at understøtte intentionerne med den datadrevne styring. Grundet den nuværende samfundsmæssige situation omkring corona-virus, afventer vi, at denne stabiliseres, så vi kan komme i gang. 

Hvis dit jobcenter, skulle være interesseret i at høre mere om projekterne i Hvidovre og Glostrup, så tag endelig fat os. Du kan kontakte vores konsulentchef Brian Haagensen på +45 4187 0236 eller bzh@kmd.dk