Machine learning og intelligent teknologi i KMD Momentum, skal understøtte et fleksibelt arbejdsmarked

Kvinde og mand sidder overfor hinanden med en bærbarcomputer mellem sig

Som KL beskriver i deres publikation ”Kompetent samspil om kvalificeret arbejdskraft”, og som også var på KL’s JobCAMPs dagsorden i starten af november, er arbejdsmarkedet i høj vækst. Men på trods af den høje vækst, kan det være svært for virksomhederne at indfri vækstforventningerne i den nære fremtid, hvis der ikke sikres nok arbejdskraft.

På KMD Momentum er vi derfor i fuld gang med at undersøge mulighederne for at anvende machine learning og intelligent teknologi i de nye koncepter, som vi udvikler. Koncepterne skal være med til at understøtte et fleksibelt arbejdsmarked og styrke samarbejdet mellem jobcentrene og virksomhederne. I et af koncepterne har vi blandet andet fokus på hjælpe at jobcentermedarbejderen til bedre rekruttering, styrke det det gode match mellem borger og job, samt opkvalificering af borgeren gennem f.eks. uddannelse, kurser og certificeringer, karriererådgivning, og ved hjælp af et jobbarometer.

De fleste ved, at der er mange muligheder med machine learning og intelligent teknologi. Derfor glæder vi os til at præsentere jer for vores tanker og det foreløbige arbejde med de nye koncepter på KMD Momentums brugergruppemøde den 16. januar 2020. Du kan tilmelde dig brugergruppemødet her.