Vi har den seneste tid oplevet flere henvendelser i supporten omhandlende jobcentersnitfladen til KMD Aktiv.

Henvendelserne har været mangeartede og har bl.a. drejet sig om godtgørelser, udfordringer med registreringer i bevilling, sanktioner, og generelle manglende jobcentertilknytning. Det kan f.eks. være uoverensstemmelse mellem målgruppen i KMD Momentum og bevillingen i KMD Aktiv (Målgruppe 2.3. er kontanthjælpsmodtagere i Momentum, men bevillingen i KMD Aktiv er integrationsydelse, og dette fejler i jobcentersnitfladen).

Da de registreringer i KMD Momentum som skal overføres til KMD Aktiv, har væsentlig økonomisk betydning for borgeren, f.eks. ved udbetaling af godtgørelse eller sanktionering, stiller det krav til at registreringerne foretages korrekt i KMD Momentum, for at der i KMD Aktiv kan fortages de korrekte sanktioneringer og udbetalinger. Mange af henvendelserne i supporten er bundet i, at registreringerne ikke er foretaget korrekte.

Vi har til understøttelse af korrekt registrering, udarbejdet en vejledning som beskriver dette i forbindelse med KMD Aktivsnitfladen, og denne kan findes både i KMD Momentum og på KMD Momentums kundenet. Vi vil gerne opfordre til, at I kigger denne vejledning igennem.

Samtidig kan vi oplyse, at vi for et par kunder, har afholdt en workshop med deltagere fra både jobcenteret og kommunens ydelseskontor, hvor snitfladen og registreringspraksis gennemgås intenst, og forløbet fra registreringen i KMD Momentum til at der kan udbetales/sanktioneres i KMD Aktiv vises. Tilkendegivelser fra disse kunder har været særdeles positiv, og det har betydet, at den viden de har opnået, har medført mere effektiv og korrekt sagsbehandling og ikke mindst korrekt udbetaling.

Hvis sådan en workshop kunne have interesse, er I velkomne til at tage kontakt til os på momentumkonsulent@kmd.dk eller ringe til Konsulentchef Brian Haagensen på tlf. 41870236.