Opsamling på årets første Brugergruppemøde

Projektgruppe samarbejder i mødelokale

Torsdag den 16. januar 2020 blev årets første brugergruppemøde afholdt på KMD i Odense. Tilstede var en masse engagerede brugere fra 22 kommuner. Tusind tak til jer som deltog på dagen og for jeres mange gode input.

Dagen startede med, at Claus Nielsen, ansvarlig for produktudviklingen, præsenterede Roadmap for 2020 og gennemgik de fremtidige muligheder i KMD Momentum.

For at markere starten på et nytår bød vi efterfølgende på en 2-retters frokostmenu over middag. Det gav mulighed for en uformel snak blandt deltagerne fra kommunerne og repræsentanter fra KMD.

Efter frokost havde vi besøg af en seniorforsker fra VIVE som gennemgik, hvilke kompetencer og færdigheder der forventes af blive efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked som følge af ny teknologi. Oplæggets hovedpointer var:

  • I fremtiden vil der være færre rutinemæssige arbejdsopgaver, som er blevet overtaget af især computeren.
  • Overordnet er der brug for de samme kompetencer i fremtiden som i dag, men arbejdsmarkedet vil bære præg af flere ikke-rutineprægede arbejdsopgaver.
  • Der vil være brug for flere medarbejdere med kognitive evner. Det drejer sig bl.a. om evnen til at lære nye ting og at være god til problemløsning.
  • Der vil også blive mere brug for medarbejdere med sociale færdigheder, f.eks. drejer det sig om gode forhandlingsevner, overtalelse, social opfattelsesevne samt at hjælpe andre eller at tage vare på andre.

Kort sagt skal fremtidens medarbejdere ikke kun være gode til matematik – de skal også være rigtig gode til at samarbejde for at kunne varetage et godt job til en høj løn.

Resten af dagen stod på workshop omkring de nye koncepter i KMD Momentum, KUI samt automatisering ved hjælp af robotteknologi.

I workshoppen omkring de nye koncepter i KMD Momentum blev deltagerne præsenteret for den første prototype på de enkelte koncepter. Her blev der mulighed for at diskutere funktionalitet og give feedback, hvor vi sammen blevet klogere på jobcentrenes forskellige behov og prioriteringer i forhold til funktionalitet. Vi fik mange input og god feedback med tilbage til kontoret som vi kan dykke yderligere ned i.

Det næste brugergruppemøde afholdes den 17. september 2020. Information herom sendes ud til alle kunder i god tid inden dagen.

Efterlysning!

Vi søger 1 – 2 kommuner, som har lyst til at deltage i planlægningen af det næste brugergruppemøde på KMD Momentum. Har du lyst til at bidrage med dine input til indholdet på dagen, så send en mail til Camilla Skov på CKP@kmd.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.