Opsamling på årets første Brugergruppemøde d. 7. februar

Projektgruppe samarbejder i mødelokale

Torsdag d. 7. februar, afholdte vi årets første brugergruppemøde på vores KMD lokation I Odense. Temaet var work smarter i regelforenklingens tid, hvor der var ca. 70 engagerede brugere af KMD Momentum samlet. Tusind tak til alle jer som deltog.

Under velkomst til dagen gennemgik Product Manager, Claus Nielsen, vores plan for 2019, og hovedtemaerne var:

- Første halvår 2019: Fokus på stabilitet af KMD Momentum
- Anden halvår af 2019: Fokus på KMD Momentums fremtidige udvikling under temaet work smarter

Efter vores velkomst og 2019 plan, bød vi op til en spændende paneldebat i emnet regelforenklingsaftalen, hvor Kristina Bendixen fra KL, Charlotte Burvil fra Viborg Kommune og Anne Jørgensen fra Socialrådgiverforeningen aktivt debatterede emnet.

I debatten blev der diskuteret alt fra fremtidige arbejdsgange, digital understøttelse, og udfordringer med regelforenklingsaftalen. Men det der var særligt fokus på i debatten var, at regelforenklingen vil give Kommunerne:

- Et paradigmeskift, som vil give en ÆGTE individuel indsats for borgerne og en større tillid til medarbejderne
- En kulturforandring, og kommunerne skal derfor sikre at de faglige kompetencer er til stede hos ledelsen og medarbejderne i kommunen
- Et stort behov for digital understøttelse, som giver større sammenhæng på tværs af kommunen

Efter paneldebatten stod resten af dagen på workshop i regelforenklingsaftalen og konceptudvikling.

I workshoppen om regelforenklingsaftalen, havde deltagerne mulighed for at diskutere og dykke dybere ned i hvilken påvirkning regelforenklingsaftalen vil have på jobcentrene i fremtiden. På workshoppen for konceptudvikling, blev deltagerne præsenteret for en prototype af ”den digitale assistent” som skal hjælpe og støtte medarbejderen i deres daglige arbejde. På workshoppen blev der her diskuteret funktionalitet til den digitale assistent, hvor vi sammen blev meget klogere på jobcenterets forskellige behov, og prioriteter til funktionalitet.

Vi vil gerne sige tusinde tak til alle der deltog for deres store engagement og mange gode input på dagen. Næste Brugergruppemøde vil blive afholdt i maj 2019, og information om mødet vil blive sendt ud til alle kunder i god tid inden dagen.