Opsamling på STAR release 2. kvartal 2020

Kvinde sidder med ipad

Mandag den 15. juni 2020 frigav vi årets anden STAR release. Vi samler op på de to væsentligste områder i releasen: Tilbudsområdet, hvor KMD Momentum fremadrettet understøtter oprettelsen af mere specifikke sociale tilbud og sundhedstilbud.

Opsamling på STAR release 2. kvartal 2020

Mandag den 15. juni 2020 frigav vi årets anden STAR release. Den væsentligste ændring med releasen er på tilbudsområdet, hvor KMD Momentum fremadrettet understøtter oprettelsen af mere specifikke sociale tilbud og sundhedstilbud til rehabiliteringsplanens indsatsdel i borgerens Min Plan. Desuden udvider vi listen med roller, som kan tilknyttes den primære ansvarlige samt øvrige ansvarlige i KMD Momentum. 

 

Sociale tilbud og sundhedstilbud

Med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats blev det besluttet, at alle målgrupper fra 1. januar 2020 skulle modtage Min plan digitalt på Jobnet. For borgere, der skulle have rehabiliteringsplanens indsatsdel, skulle indsatser på både beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet vises i borgerens Min plan. Denne registrering har indtil nu været mulig med oprettelsen af en enkelt tilbudstype i Momentum (sociale og andre tilbud), og nogle har desuden anvendt pdf-skabelonen for indsatsdelen på STARs hjemmeside som supplement. Med denne release indfører vi to nye overordnede tilbudstyper i KMD Momentum - sociale tilbud og sundhedstilbud til registrering af de tilbud, der bevilges indenfor hvert af de områder. Under hvert af tilbuddene kan du vælge mellem flere undertyper for præcisering af tilbuddet. Der er ingen ændringer til din arbejdsgang for oprettelsen af nye tilbudstyper, som du skal oprette på samme måde, som du opretter de eksisterende tilbudstyper i KMD Momentum. 

Med de nye tilbudstyper bliver det endnu nemmere at få et samlet overblik over det tværfaglige forløb i borgerens Min plan både i KMD Momentum og for borgeren på Jobnet. Det vil desuden blive muligt at samle statistisk op på de forløb, der sættes i gang i forbindelse med rehabiliteringsplanens indsatsdel både på landsplan og i det enkelte jobcenter. De nye tilbudstyper kommer til at indgå i de PowerBi rapporter der i forvejen indeholder de tilbudstyper, der findes i Momentum.
Du kan få flere detaljer ved at orientere dig i releasenoten, som findes på kundenet og Momentum Information

Flere roller i KMD Momentum

Med releasen udvider vi desuden listen med roller til de ansvarlige med rollerne ”Personlig jobformidler”, ”Kommunal udslusningskoordinator” og ”Støttekontaktperson”. I henhold til ”Databekendtgørelsen” skal rollerne ”Koordinerende sagsbehandler” og ”Personlig jobformidler” indberettes, og vi sender derfor disse roller til DFDG. Jobnet udstiller de to roller for borgeren på Jobnet sammen med rollerne ”Støttekontaktperson” samt ”Kommunal udslusningskoordinator”. Vi har derfor valgt også at sende disse roller til DFDG, og du kan ud for rollen markere, om du ønsker, at brugeren med rollen skal vises for borgeren på Jobnet. 

Du kan få flere detaljer ved at orientere dig i releasenoten, som findes på kundenet og Momentum Information.