Opsamling på STAR releasen

Mand står ved gade, hvor der kører biler

Mandag den 16. marts 2020 frigav vi årets første STAR release. Vi samler op på de to væsentligste områder i releasen: Automatisk opmærkning af borgersager og udvidelsen af Dynamiske Dokumenter.

Automatisk opmærkning af borgersager

Som en forlængelse til sagsbegrebet i KMD Momentum frigav vi med STAR releasen første del af implementeringen af KLE.
Alle historiske sager og aktive sager samt tilknyttede journalnotater på de aktive sager, opmærkes nu med et KLE-nummer og handlingsfacet pr. målgruppe. De nye opmærkninger vil være synlige på visitationen i fanen Profil.

Opmærkningen betyder, at vi nu får mulighed for at aflevere sager til SAPA sagsindeks, og at det bliver muligt at identificere sager i forhold til arkivering og kassation.I tilfælde af, at KOMBIT udvider de eksisterende KLE-numre, så der oprettes et eksplicit KLE-nummer til hver målgruppe, vil KMD Momentum justere og anvende eventuelle nye numre til opmærkning.

Du kan få flere detaljer ved at orientere dig i releasenoten, samt læse mere omkring den kommende funktionalitet i forhold til sagsopmærkning (KLE) i udviklingsnoten på vores kundenet.

Slip for tidskrævende dobbeltarbejde med nye dynamiske dokumenter 

I februar-releasen lancerede vi dynamiske dokumenter i KMD Momentum til kunder, som anvender onlineredigering til redigering af breve. I denne release udvider vi funktionaliteten til dig, som i stedet for onlineredigering, anvender hent-download til redigering af breve. 

Med dynamiske dokumenter bliver det endnu nemmere for dig at genbruge og arbejde videre med dokumenter, som du tidligere har arbejdet med på en borgersag.

Med dynamiske dokumenter kan du:

  • Genbruge eller arbejde videre med planer, dokumenter og skabeloner i KMD Momentum.
  • Oprette egne opfølgningsskabeloner både i word og pdf.
  • Selv bestemme, hvilke og hvor mange dokumenter du vil have, f.eks. en rehabiliteringsplan, opfølgningsskabelon til sygedagpenge og årlig revurdering til flexjob, eller nogle helt andre planer, dokumenter og skabeloner.
  • Automatisk journalisering når du ønsker at gemme dokumentet eller gemme en version af dokumentet.
  • Slette kladder som du tidligere har oprettet. 
  • Få vist versionshistorik på dokumentet.
  • Nemt udsøge dokumenter til brug for udskrivning, forsendelse og aktindsigt.
  • Sende dokumentet til borgere og virksomheder.

Det hele foregår direkte i KMD Momentum, så du undgår at arbejde i flere systemer på én gang.

Du kan læse flere detaljer i både release- og udviklingsnoten, som du finder på kundenet.
 
Vi glæder os til, at vores brugere tager de nye dokumenter i brug.