Partnerinterview: Applikator ved Andreas Melson

finger og laptop

Andreas Melson er Partner i Applikator, der leverer velfærdsteknologiske løsninger til kommuner, regioner og deres borgere. Samarbejdet med KMD giver ikke kun klare synergier for Applikator, men i høj grad også for de kommuner der benytter VitaComm. Al kommunikation i VitaComm (opkald, video og beskeder) kan journaliseres direkte i KMD Momentum. Det betyder, at Kommunerne nu har en GDPR sikker kommunikationskanal til borgerne, hvor data automatisk journaliseres i KMD Momentum. Medarbejderne skal således ikke længere bekymre sig om dobbeltdokumentation.

Hvem er Applikator?

Applikator leverer og supporterer velfærdsteknologi til en række danske og norske kommuner til understøttelse og forbedring af kontaktfladen og kommunikationen mellem kommunen og dens borgere. Applikators løsninger er udviklet (og videreudvikles på) i samarbejde med kommunerne med afsæt i specifikke behov inden for beskæftigelse-, social- og sundhedsområdet.

Hvilken løsning tilbyder I?


”Vi har udviklet en platform bestående af en lang række forskellige moduler målrettet informationsdeling, dialog, interaktion og kommunikation internt i kommunen eller mellem kommune og borgere.

Et af modulerne på platformen er VitaComm, som er integreret med KMD Momentum.

VitaComm er en GDPR sikker løsning, der anvendes til mange forskellige borgergrupper og formål. Alt fra skærmbesøg, videomøder med flere deltagere til beskeder og fildeling. Uanset formål eller borgergruppe, så er alle samtaler krypterede og opbevares samtidigt beskyttet. Alle samtaler og beskeder kan ligeledes dokumenteres og journaliseres i Momentum.” - Andreas Melson, Partner i Applikator

Hvorfor synes I, det er interessant at samarbejde med KMD?

”Samarbejdet med KMD giver ikke kun klare synergier for Applikator, men i høj grad også for de kommuner der benytter VitaComm. Al kommunikation i VitaComm (opkald, video og beskeder) kan journaliseres direkte i Momentum. Det betyder, at Kommunerne nu har en GDPR sikker kommunikationskanal til borgerne, hvor data automatisk journaliseres i Momentum. Medarbejderne skal således ikke længere bekymre sig om dobbeltdokumentation.” - Andreas Melson, Partner i Applikator

Samarbejdet med KMD giver ikke kun klare synergier for Applikator, men i høj grad også for de kommuner der benytter VitaComm. Al kommunikation i VitaComm (opkald, video og beskeder) kan journaliseres direkte i Momentum. Det betyder, at Kommunerne nu har en GDPR sikker kommunikationskanal til borgerne, hvor data automatisk journaliseres i Momentum. Medarbejderne skal således ikke længere bekymre sig om dobbeltdokumentation.

Andreas Melson, Partner, Applikator

Hvad er værdien for brugerne?

”Kommunerne er lovmæssigt forpligtet til at sikre, at de benytter en GDPR sikker kanal til kommunikationen med borgerne. Her er VitaComm den eneste løsning på markedet, der understøtter både beskeder, opkald og videoopkald. Det at VitaComm nu også kan sikre, at opkald, videoopkald, beskeder m.m. automatisk journaliseres, giver Kommunerne en løsning, der ikke blot løser alle udfordringer i forhold til GDPR sikker kommunikation, men også sparer dem for oceaner af tid på dokumentation. Det gør selvfølgelig VitaComm endnu mere relevant for landets kommuner.

Borgere og medarbejdere får en applikation, der ligner de løsninger, de bruger til dagligt. Beskeder på telefonen, FaceTime, Messenger, Skype, Teams m.fl. Samtidigt er VitaComm præcist lige så let tilgængelig for borgerne som de kommunikationskanaler, de benytter til dagligt.” - Andreas Melson, Partner i Applikator

Borgere og medarbejdere får en applikation, der ligner de løsninger, de bruger til dagligt. Beskeder på telefonen, FaceTime, Messenger, Skype, Teams m.fl. Samtidigt er VitaComm præcist lige så let tilgængelig for borgerne som de kommunikationskanaler, de benytter til dagligt

Andreas Melson, Partner, Applikator

Hvorfor er det interessant at være partner på en åben platform?

”Det er det, fordi brugerne (Kommunerne) nu kan vælge de bedste løsninger på markedet og samtidigt sikre, at al relevant data stadigvæk bliver journaliseret, uden de skal benytte ekstra tid herpå.” - Andreas Melson, Partner i Applikator.