Sådan understøtter KMD Momentum den nye Regelforenkling

Kvinde sidder med ipad

Torsdag den 2. januar 2020 havde vi årets første release, hvor fokus var på at understøtte den nye regelforenkling i KMD Momentum som trådte i kraft pr. 1. januar 2020.

Vi har oplevet en høj grad af driftsstabilitet i tiden efter releasen og har fået mange gode tilkendegivelser fra brugerne om, at den nyudviklede funktionalitet virker. Her kommer en kort opsummering på det væsentligste indhold i den nye release:

  • Rettidighed: KMD Momentum hjælper brugeren med at sikre overholdelse af retskravet på samtaler med jobcenteret.
  • Nye målgrupper: Nye målgrupper hjælper kommunen med at adskille flygtninge, der er familiesammenførte og flygtninge, der er sammenførte af andre.
  • Statusevalueringer på tilbud: Understøttelse af statusevaluering på tilbud kan rationalisere virksomhedskonsulenternes opfølgningsbeskrivelser i forbindelse med, at borgeren bliver sendt i tilbud. Her kan man bl.a. beskrive den progression som borgeren opnår i forløbet. Oplysningerne overføres til borgerens Min Plan.
  • Registrering af krav til jobsøgning: Understøtter opfyldelse af lovkrav til registrering af kravene til jobsøgningen.
  • Udskrivning af vejledninger: Funktionaliteten sikrer, at borgerne får en vejledningsbeskrivelse, som kan udskrives, og sagsbehandleren kan gennem den i samspil med borgeren. Borgeren får oplysning om rettigheder og pligter i forbindelse med kontaktforløbet i jobcentret.
  • Udskrivning af afgørelser: Breve kan udskrives i forbindelse med afgørelser, der træffes, når borgeren bliver sendt i tilbud mv.
  • Krav til selvbooking: KMD Momentum udstiller funktionalitet, som understøtter kravet om selvbooking for nye målgrupper, som bliver omfattet af kravet.
  • Adgang til visning af CV (for nye målgrupper): KMD Momentum gør det nemt at få præsenteret indholdet i ’præsentations-CVet’ for de nye målgrupper, som er blevet omfattet af CV-kravet.

I forhold til de nye tilbudsbreve og afgørelsesbreve, som er udarbejdet og tilgængelige i KMD Momentum, mangler der fortsat sammenflet af oplysninger fra KMD Momentum og over i brevene. Vi arbejder på at få denne funktionalitet klar til jer.

Implementeringen af Regelforenklingen i jobcentret

I perioden efter det fælles orienteringsmøde som blev afholdt den 12. december 2020 i Odense og frem til januar, har vi været på besøg hos flere kommuner for at holde seancer om indholdet i forenkling af LAB- og LAS-lovens bestemmelser. Brugerne har både fået introduktion og undervisning i, hvordan KMD Momentum understøtter de væsentligste elementer i indholdet. Deltagerne på seancerne har været rigtig glade for undervisningsmetoden, hvor vi har kombineret og koblet orienteringen om de væsentlige lovmæssige ændringer sammen med en forklaring samt en præsentation i KMD Momentum i, hvordan elementerne funktionelt bliver understøttet.

”Der er mange nye ting i den nye lovgivning, som har bevirket ny eller ændret funktionalitet i Momentum for at kunne understøtte elementerne i Regelforenklingen. Vi har fået store roser fra vores kunder og brugere til, hvordan funktionaliteten i Momentum understøtter elementerne. Særligt omkring udviklingen af rettidighedsberegningerne, udstillingen af fristerne og den nye funktion, der giver brugerne mulighed for manuelt at redigere frister.” Siger Lars Nyby Pedersen, Senior Servicekonsulent, KMD 

Generelt har tilbagemeldingerne efter vores præsentationer været præget af overraskelse over omfanget af reformen, og hvor meget ændringerne får indflydelse på den daglige drift. Men vi er rigtig glade for de mange positive tilkendegivelser vi har fået fra vores brugerne om den nye funktionalitet.

Hvis du har adgang til vores Kundenet, kan du læse mere om indholdet i vores seneste release i releasenoten her. Har du ikke adgang, kan du via linket bede om adgang til vores Kundenet.