Sønderborg Jobcenter deler erfaringer fra nedlukningsperioden og giver deres bud på, hvad der kommer i kølvandet på COVID-19 på beskæftigelsesområdet.

Glad kvinde sidder foran computer og arbejder på en café

Da landets jobcentre blev lukket ned som følge af COVID-19, og beskæftigelsesindsatsen sat på pause, blev landets jobcentre tvunget til at finde nye, meningsfulde veje til samarbejde og kommunikation med borgerne, om alt det de normalvis mødtes fysisk med dem om. Vi tog en snak med Lasse Sønderup, som er afdelingsleder i Jobcenter Sønderborg, om hvilke erfaringer de har gjort sig under nedlukningsperioden, hvad de tager med sig videre, og om hvad de ønsker sig, kommer i kølvandet på COVID-19 i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

Sønderborg Jobcenter deler erfaringer fra nedlukningsperioden og giver deres bud på, hvad der kommer i kølvandet på Covid-19 på beskæftigelsesområdet.

Da landets jobcentre blev lukket ned som følge af Covid-19, og beskæftigelsesindsatsen sat på pause, blev jobcentrene tvunget til at finde nye, meningsfulde veje til samarbejde og kommunikation med borgerne, om alt det de normalvis mødtes fysisk med dem om. Vi tog en snak med Lasse Sønderup, som er afdelingsleder i Jobcenter Sønderborg, om deres erfaringer under nedlukningsperioden, hvad de tager med sig videre, og om hvad de ønsker sig, der kommer i kølvandet på Covid-19 i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

Hvilke nye erfaringer har I fået med at arbejde sammen digitalt, både i forhold til samarbejdet i jobcentret og samarbejdet med borgeren?

Nedlukningsperioden har givet Jobcenter Sønderborg muligheden for at afholde virtuelle jobklubber med ledige, noget som jobcentret egentlig troede skulle være fysiske jobklubber. Vores erfaringer med de virtuelle jobklubber har været rigtig gode. Så gode, at de er med i et nyt inspirationskatalog, som Kommunernes Landsforening (KL) har udarbejdet med gode eksempler og erfaringer fra beskæftigelsesindsatsen under Covid-19.

”I jobcentret er der tradition for, at al kontakt foregår fysisk en-til-en, og det blev pludselig sat på pause i corona-tiden. Det gav anledning til at overveje, hvordan vi kunne gribe det an på en meningsfuld måde – altså alt det vi normalt mødes fysisk med borgerne om. For vores vedkommende, i Jobcenter Sønderborg, blev det bl.a. til en række prøvehandlinger i det vi har kaldt virtuelle jobklubber. Vi inviterede grupper af 8-10 ledige ind i en virtuel jobklub, hvor de mødtes en gang om ugen med en jobkonsulent og en virksomhedskonsulent til en snak om, hvorhenne der stadigvæk er gode muligheder for at få job,” – fortæller Lasse Sønderup, Afdelingsleder, Jobcenter Sønderborg.

I jobcentret er der tradition for, at al kontakt foregår fysisk en-til-en, og det blev pludselig sat på pause i corona-tiden. Det gav anledning til at overveje, hvordan vi kunne gribe det an på en meningsfuld måde - alts alt det vi normalt mødes fysisk med borgerne om. For vores vedkommende, i Jobcenter Sønderborg, blev det bl.a. til en række prøvehandlinger i det vi har kaldt virtuelle jobklubber. Vi inviterede grupper af 8-10 ledige ind i en virtuel jobklub, hvor de mødtes en gang om ugen med en jobkonsulent og en virksomhedskonsulent til en snak om, hvorhenne der stadigvæk er gode muligheder for at få job.

Lasse Sønderup, afdelingsleder, jobcenter sønderborg

Hvordan oplever du, at nedlukningsperioden og suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen har påvirket borgerne? Og hvordan har de taget imod, at alt kommunikation pludselig skulle foregå digitalt?

 

”Vores erfaring er, at de har taget rigtig godt imod det. Nogle er blevet overrasket over, at vi trods corona-situationen har været i stand til at opsøge dem og tilbyde vores hjælp. At vi har haft et oprigtigt ønske om at hjælpe dem videre, uden at det er bundet op på krav. Det er måske noget lidt andet, end det vi plejer at gøre i jobcentret,” siger Lasse Sønderup og fortsætter;

 

”Det er en ny måde, vi skal arbejde på. Vi skal lære det som jobcenter, men det er blevet taget rigtig positivt imod af borgerne. Det giver også mulighed for at mødes med borgerne med en langt større hyppighed, end hvis de er inde i et en-til-en kontaktforløb, hvor de skal have et bestemt antal samtaler for eksempel.”

 

Ligesom medarbejderne i jobcentret, har også de ledige skulle omstille sig til, at dialogen med jobcentret skulle foregå digitalt. Selvom den digitale tilgang egner sig bedre for nogle målgrupper end for andre, har de ledige generelt taget godt imod den nye praksis, da det giver en større fleksibilitet.

 

Giver det mere fleksibilitet for borgeren, at nogle møder med kommunen kan klares hjemmefra?

 

”Absolut. Hvorfor skal man møde fysisk op, når man kan sidde derhjemme og være tryg og blive vejledt på distancen? Og hvorfor skal man bruge tre kvarter eller en time på transport for at komme til en kortere samtale i jobcentret i 2020? Den slags kan vi godt klare digitalt for nogle målgrupper. Der er også målgrupper, hvor den digitale tilgang ikke egner sig så godt, fordi de ikke er tilstrækkeligt fortrolig med computer osv.”


Hvorfor skal man møde fysisk op, når man kan sidde derhjemme og være tryg og blive vejledt på distancen? Og hvorfor skal man bruge tre kvarter eller en time på transport for at komme til en kortere samtale i jobcentret i 2020? Den slags kan vi godt klare digitalt for nogle målgrupper. Der er også målgrupper, hvor den digitale tilgang ikke egner sig så godt, fordi de ikke er tilstrækkeligt fortrolig med computer osv.

Lasse Sønderup, afdelingsleder, jobcenter sønderborg

Hvilke positive tiltag tager I med videre fra perioden med nedlukning, og hvad kunne I godt tænke jer blev bedre fremadrettet?

”Konkret så går vi i luften med en ændret indsats, der handler om jobklubberne. Selvom vi godt må mødes fysisk, så ønsker vi at arbejde videre med, at ca. en tredjedel af jobklubberne bliver afholdt virtuelt. Vi håber også meget på fortsat at have muligheden for at lave virtuelle tilbud eller telefoniske tilbud via skype, og at vi kan få lov at fastholde paletten af digitale virkemidler, og at vi ikke skal tilbage til kravet om fysisk fremmøde. Det giver bare nogle anderledes, mere fleksible muligheder. I takt med, at flere og flere aktiviteter foregår på nettet, er det måske også nu, at jobcentrene skal gives fri til at i højere grad kunne planlægge indsatser, der tilgodeser dette,” siger Lasse Sønderup.

Hvad tror du, der fra politisk side kommer i kølvandet på Covid-19 og nedlukningen af samfundet i forhold til beskæftigelsesindsatsen?

På baggrund af erfaringerne med digitaliseringen, håber Jobcenter Sønderborg, at man fra politisk side vil give jobcentrene mere frihed til selv at planlægge indsatserne og have tillid til, at kvaliteten af indsatserne opretholdes.

”I forhold til de erfaringer vi har fået af digitaliseringen, fordi der ikke har været mulighed for fysisk fremmøde, så håber jeg, at man politisk vil slippe tøjlerne en lille smule og have tillid til, at det kan jobcentrene sagtens finde ud af. Og samtidig sikre den rette kvalitet, selvom de ikke sidder fysisk sammen - endda en endnu bedre kvalitet.”

"For nogle målgruppers vedkommende kan vi også se, at det frigiver ressourcer ikke at skulle holde fysiske møder, men kan holde dem virtuelt. Jeg tror, det kommer til at blive en ressourceoptimerende størrelse, så dem der rent faktisk har brug for at få hjælp, kan få bedre og meget mere direkte hjælp.” – fortsætter Lasse Sønderup.


For nogle målgruppers vedkommende kan vi også se, at det frigiver ressourcer ikke at skulle holde fysiske møder, men kan holde dem virtuelt. Jeg tror, det kommer til at blive ressourceoptimerende størrelse, så dem der rent faktisk har brug for at få hjælp, kan få bedre og meget mere direkte hjælp

Lasse Sønderup, afdelingsleder, jobcenter sønderborg

Er der nogle ting, du gerne vil tage med videre fra perioden med nedlukning, som du synes, I kan gøre brug af, og hvordan vil I forsøge at lægge pres på for at få det igennem politisk og lovgivningsmæssigt?

”Som sagt er vi lige kommet med i et inspirationskatalog, som Kommunernes Landsforening har lavet. Kommunernes Landsforening er vores primære kanal til at fortælle om de gode erfaringer. For mig at se, så går vi fra en meget analog verden i jobcentrene til nu at have fået en forsmag på, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre digitalt.”


I inspirationskataloget fra KL kan du læse mere om kommunernes tiltag og erfaringer med beskæftigelsesindsatsen under covid-19. De giver også god inspiration til beskæftigelsesindsatsen fremadrettet.

”Jeg ser jobcentrene på en digitaliseringsrejse på alle måder. Vi er blevet katapulteret ind i den digitale tidsalder på den her måde, og nu skal vi holde fast og insistere på at udvikle yderligere på tilbuddene. Både for borgernes skyld, fordi jeg tror på, vi kan hjælpe dem bedre på denne her måde, men også fordi det er dér, vi skal hen i jobcentrene for at nå de optimeringer, vi ønsker.” fastslår Lasse Sønderup.

Ifølge Lasse Sønderup, benytter de i Jobcenter Sønderborg mange hjemmebyggede systemer og subsystemer, og derfor vil leverandørerne af de digitale løsninger komme til at spille en vigtig rolle i systemunderstøttelsen, hvis jobcentret skal lykkes på deres digitaliseringsrejse.

Udover jobklubberne har Jobcenter Sønderborg afholdt webinarer om, hvordan man skriver den gode ansøgning eller hvordan skriver man et CV. Webinarerne er blevet optaget og ligger tilgængelige så de ledige kan se, eller gense dem når de har tid. Og den kursusform er kommet for at blive.

”Den tid, vi er sammen med borgerne, kan blive meget mere målrettet job og uddannelse, fordi borgerne modtager basisviden hjemmefra, og når de mødes med os, så er fokus på det der reelt er værdiskabende for borgerne. Det tror jeg egentlig bliver et budskab på digitaliseringsrejsen. Det gør det muligt for os at bruge tiden på dét, der rent faktisk skaber værdi for borgere og virksomheder i Sønderborg kommune.” afslutter Lasse Sønderup.

 

Den tid, vi er sammen med borgerne, kan blive meget mere målrettet job og uddannelse, fordi borgerne modtager basisviden hjemmefra, og når de mødes med os, så er fokus på det der reelt er værdiskabende for borgerne. Det tror jeg egentlig bliver et budskab på digitaliseringsrejsen. Det gør det muligt for os at bruge tiden på dét, der rent faktisk skaber værdi for borgere og virksomheder i Sønderborg kommune

lasse Sønderup, afdelingsleder, jobcenter sønderborg