Tilbagemelding på kundetilfredshedsundersøgelsen

Kolleger taler sammen i mødelokale

Mange tak for jeres konstruktive tilbagemeldinger på den seneste kundetilfredshedsundersøgelse. Vi sætter stor pris på jeres feedback, da den hjælper os til at forbedre os, kommunikationen med jer og KMD Momentum.

Mange tak for jeres konstruktive tilbagemeldinger på den seneste kundetilfredshedsundersøgelse som vi har sendt ud på KMD Momentum. Vi sætter stor pris på jeres feedback, som hjælper os med at blive endnu bedre i fremtiden.

Ud fra de mange gode tilbagemeldinger har vi sat en række initiativer op, som skal være med til at øge kundeinvolveringen, forbedre vores fejlhåndtering, samt forbedre vores kommunikation om vores visioner for KMD Momentum og i forbindelse med nye releases.

Ny proces for support og fejlhåndtering

På baggrund af jeres feedback har vi arbejdet på en ny proces for fejlhåndtering, som har til formål både at optimere vores proces for håndtering af jeres henvendelser, men også i større omfang og oftere at give status på disse. Den nye proces har vist sig at være effektiv, hvilket flere af jer har kvitteret for, og har de seneste måneder resulteret i:

  • Færre driftsforstyrrelser

  • Hurtigere behandlingstid af fejl – fra henvendelsen lander i ServiceNow, til fejlen er rettet

  • Flere løbende statusmeldinger på henvendelser

  • Minimering af fejl

Forbedret release-kommunikation

I forbindelse med nye releases vil I fremadrettet opleve at blive kontaktet af KMD Momentum-supporten, som vil spørge ind til, hvordan det er gået med den seneste release, og hvad I synes om den nye funktionalitet. Med det nye tiltag forsøger vi at sikre, at I kommer godt i gang med at anvende den nye funktionalitet, og at det virker, som det skal.

Øget kommunikation om visionen for KMD Momentum

Vi har også igangsat flere nye kommunikationstiltag for at holde jer bedre orienteret omkring visionen for KMD Momentum.

Et af tiltagene er de faglige webinarer, som vi har afholdt i oktober og november omkring regelforenklingen, og igen i december og januar omkring den virksomhedsrettede funktionalitet i KMD Momentum.

Vi har også valgt at fastholde vores orienteringsmøder. Disse afholder vi som udgangspunkt, efter de større STAR releases. Det seneste afholdte vi den 12. december i Odense, hvor deltagerne fik en grundig introduktion og præsentation af den funktionalitet i KMD Momentum, der understøtter regelforenklingen fra den 1.  januar 2020, og blev informeret om, hvad der er i vente i KMD Momentum de kommende måneder.

Traditionen tro afholder vi også brugergruppemøder to gange årligt. Den 16. januar 2020 afholder vi brugergruppemøde og nytårskur, hvor I, udover vores fremtidsplaner på KMD Momentum, også vil høre mere om vores konkrete partnerdialoger, som I har efterspurgt.

Vi håber, at de fleste af jer allerede har kunne mærke effekterne af de nye tiltag, som er blevet sat i søen, og at det kan være med til at forbedre jeres oplevelse af at være kunde på KMD Momentum.