Vejledningstekster og afgørelser i KMD Momentum

Person sidder og taster ind på bærbar computer

I forbindelse med regelforenklingen og ændringerne i Lov om en Aktiv Socialpolitik har jer, som arbejder i jobcentret, været nødsaget til at ændre på måden, I arbejder på i det daglige.

Blandt andet er der øget fokus på, at en borger bliver vejledt omkring rettigheder, pligter og sanktioner. I bekendtgørelsen 'Lov om en Aktiv Socialpolitik' er der et direkte krav til, at det er jeres ansvar, at borgeren både får gennemgået vejledningsteksterne personligt, får dem udleveret og derudover også tilsendt vejledningsteksterne.

Som noget nyt, vil I heller ikke længere kunne anvende borgerens ’Min plan’ til at træffe afgørelser ud fra, men skal i stedet sende en specifik afgørelse hver gang der skal iværksættes, eller ændres på tiltag på en borger.

I KMD Momentum har vi derfor udarbejdet breve til formålet og til hver af de respektive målgrupper I arbejder med og som er omfattet af de nye regler.

Det betyder, at der i KMD Momentum nu ligger afgørelsesbreve, som I kan bruge, når I skal give en borger et tilbud og derudover har vi lavet breve, hvori vejledningsteksterne og bilag med lovtekster er inkluderet.