Kan lærernes frihed gå hånd i hånd med en undervisningsplatform?

Der er næppe tvivl om, at engagerede og nysgerrige lærere er et af folkeskolens vigtigste aktiver - hvis ikke dét vigtigste. Men hvilken rolle spiller digitaliseringen i deres arbejde? Og hvordan kan digitale løsninger være en støtte uden at styre?

Skolebørn griner på skolegang

Hverdagens værktøjskasse

Digitaliseringen i folkeskolen er igen til debat, og ude på skolerne møder vi både blandede holdninger og et smittende engagement. For i dag handler digitale platforme ikke om at styre efter de læringsmål, der fulgte med Folkeskolereformen i 2013. I dag har lærerne i stedet fået et redskab, der er udviklet til den praktiske hverdag - og samarbejdet mellem skole og hjem.

- Vi ser helt grundlæggende MinUddannelse som en værktøjskasse til at håndtere det, der fylder i lærernes hverdag: Det faglige indhold, opgaver, afleveringer, opfølgning og feedback. Og her skal platformen ses som en hjælp, ikke et krav, understreger Anette Falkner Larsen, der er Business Line Director for MinUddannelse.

Takket være integration til Aula er det også nemt for lærerne at invitere forældrene ind i skoledagen.

Digital ramme - valgfri undervisningsform

Den grundlæggende tanke er, at det skal være lettere at være lærer. Færre manuelle processer, alt samlet et sted og også gerne et rygstød til den kreative planlægning.

Derfor er lærerens valgfrihed et bærende princip i MinUddannelse. Selvom planlægningen foregår digitalt, bestemmer læreren suverænt, hvor stor en del af undervisningen, der skal være digital. Og hvor meget elever og forældre skal inviteres ind i maskinrummet.

  • Skal lærerens plan og ressourcer være digitale, men undervisningen analog?

  • Skal nogle elementer være digitale - andre ikke? 

  • Hvor meget skal eleverne - og forældrene - inviteres ind i, og hvor meget er blot til lærerens eget brug?

Læreren vælger også frit, om et forløb skal planlægges fra A til Z, eller om MinUddannelse mere fungerer som en idébank. Man kan eksempelvis starte et forløb uden at gå i detaljer og lægge sine ideer i banken. Ideerne kan man så løbende udbygge i takt med elevernes feedback - og trække ind i sit forløb, når det giver mening. 

Hjælp nye lærere godt i gang

Hver femte lærer i folkeskolen har ikke en læreruddannelse. Det samme gælder hver tredje nyansatte lærer. Derfor bliver videndeling helt central, og det kan MinUddannelse også hjælpe med. 

Lærerne kan lægge undervisningsforløb i en fælles pulje, så der er god inspiration at hente, når man skal i gang med et nyt forløb. Igen er det helt op til læreren, hvordan de eksisterende forløb skal bruges. Men planlægningen behøver ikke at starte på bar bund.

Den nødvendige digitale dannelse

Som samfund ved vi, at eleverne skal begå sig i en verden, der bliver stadig mere gennemdigitaliseret. Mange af de digitale platforme uden for skolen udfordrer to af vores helt grundlæggende værdier: Vores fokus på relationer, nærvær og trivsel. Og vores demokrati.

- Her spiller skolen også en rolle. Helt basalt skal eleverne lære at mestre teknologierne som værktøjer, men de skal også kende det kritiske blik: Hvordan kan teknologien potentielt udfordre vores demokrati og frihedsbegreber? Og hvilke dagsordener har tech-giganterne, når de får adgang til vores data?, spørger Anette Falkner Larsen retorisk.

I tråd med danske traditioner tåler MinUddannelse også selv det kritiske blik. Skolernes - og elevernes - data ligger beskyttet i et dansk setup, og alt er reguleret med databehandleraftaler og revisionserklæringer.

Bedre dialog med levende video-feedback 

En af de nye features, lærerne tager godt imod på skolerne, er muligheden for at bruge video i kontakten med eleverne. I første omgang kan lærerne bruge video, når de giver feedback på elevernes afleveringer.

- Video rummer et stort potentiale - for eksempel i de små klasser og for elever med læsevanskeligheder. Men når vi tænker på, hvor meget video har vundet indpas i vores medieforbrug generelt, er det ikke svært at se flere muligheder. Dem glæder vi os til at udfolde og udvikle i god dialog med skolerne, siger Anette Falkner Larsen.

Inspiration til brugerne

Hvilke særlige opgaver skal lærerne huske ved skoleårets start - og i løbet af skolens årshjul? Som bruger kan man godt blive lidt rusten, når der er gået det meste af et år, siden man sidst havde fat i opgaverne. Her giver MinUddannelse både påmindelser og tips - og et videobibliotek, der guider i processerne.

Efter skolestart bliver brugerne også inviteret til webinarer, der både henvender sig til nye brugere og til de øvede. Nye brugere får en guidet vejledning til at komme i gang, så MinUddannelse kan blive et aktiv i deres arbejde - ikke bare endnu et nyt it-system.

For de øvede brugere er der inspirationswebinarer, der retter sig mod de forskellige afdelinger på skolen - fra indskoling, mellemtrin og udskoling til specialskoleafdelinger. Her får de præsenteret konkrete tips og tricks, der er funderet i didaktiske overvejelser.

- Selvom webinarerne er udviklet med henblik på brugerne, giver de også os en kærkommen lejlighed til at mærke, hvad der rører sig på skolerne. Og den direkte dialog giver os altid noget nyt med hjem, som vi kan dele med de øvrige brugere, slutter Anette Falkner Larsen.